100 poslanika otkriva podeljena gledišta o bračnoj jednakosti

Tekst je preveden sa albanskog i nije lektorisan.

Pripremili: Eve-anne Travers i Eraldin Fazliu

Intervjui sa 100 kandidata koji se kandiduju za mesto u Skupštini Kosova na ovonedeljnim izborima otkrivaju jasan nesklad u podršci političara istopolnim brakovima.

Iako prava LGBTI zajednice retko zauzimaju politički prostor u kosovskim predizbornim kampanjama, serija intervjua koje je realizovao BIRN pokazuje da veliki broj kandidata koji se kandiduju za mesta u Skupštini na parlamentarnim izborima 6. oktobra podržava bračnu jednakost.

Nijedna stranka na Kosovu tokom ove predizborne kampanje nije izričito izrazila podršku da se poboljšaju prava LGBTI u njihovim programima ili planovima upravljanja. Međutim, tokom intervjua koje je realizovao BIRN, skoro polovina svih kandidata koji su želeli da osvoje mesto u Skupštini Kosova na izborima 6. oktobra izrazilo je podršku istopolnim brakovima, sa 48 procenata onih koji su reklai da ih podržavaju.

Aljbert Kinoli, koji se kandiduje za Ujedinjenu romsku stranku, izrazio je podršku istopolnim brakovima, ali je priznao da je zemlja u teškoj situaciji kada je u pitanju poboljšanje prihvatanja u društvu. „Gledaj, ako govorimo iskreno, znamo naš mentalitet”, odgovorio je on. „Živimo na Kosovu. Međutim, sada smo to prepoznali i u Ustavu, to je njihov izbor.”

„Vidite, mi smo sa Balkana, a mene su drukčije vaspitali. Imam 55 godina i neću odgovoriti na ovo pitanje. “DRAGIŠA MIRIĆ, KOALICIJA SLOBODA.

43 odsto, s druge strane, izjavilo je da su protiv istopolnih brakova. Iako većina poslanika koji se protive bračnoj jednakosti nije pokušala da opravda svoj stav, neki od razloga protivljenja bili su religija, podrška „tradicionalnim porodičnim vrednostima“, odrastanje na Balkanu i to da su suviše stari da podržavaju istopolni brak.

BIRN je intervjuisao 100 političara, postavljajući im 44 pitanja o temama u rasponu od životne sredine, zdravstva, verskih prava, da li će izabrati javno ili privatno zdravstvo ako se razbole, i sopstveno finansiranje kampanje.

Iako se za mesto u Skupštini kandiduje više od 1.000 političara, anketiran je uzorak od 100 kandidata, uključujući 37 bivših poslanika. 10 procenata (10) intervjuisanih kandidata zauzimalo je ministarske pozicije u bivšim vladama, od kojih 50 procenata (pet) podržava istopolni brak.

Bračna jednakost nikada nije eksplicitno priznata na Kosovu. Dok Ustav kaže da je brak pravo koje svi ljudi ostvaruju bez razlike, kosovski Zakon o porodici precizira da se brak mora sklopiti između muškarca i žene.

Uprkos nedostatku jasnoće, intervjui BIRN-a sugerišu da je preovlađujuće uverenje političara na Kosovu da Ustav ima poslednju reč po tom pitanju. Mnogi od onih koji su za, izričito su spomenuli Ustav da bi opravdali svoje podržavanje istopolnih brakova, naizgled neradi da izraze otvorenu podršku, ali željni da se pridržavaju ustavnog zakona.

Počevši od stranaka koje su imale najviše kandidata koji su se izjasnili kao oni koji podržavaju istopolne brakove, sledi prikaz statistika koji je priredio Prishtina Insight.

SAMOOPREDELJENJE Za: 10 – Protiv: 2 – Uzdržanih: 1

Iako je Samoopredeljenje često govorilo o jednakim pravima u svom političkom diskursu, stranka je u prošlosti retko javno podržavala prava LGBTI. Pre ovih izbora, u televizijskom intervjuu 16. septembra, lider stranke Ajlbin Kurti odgovorio je na pitanje o podršci zajednici LGBTI, rekavši da su „oni manjina čija bi prava trebalo poštovati kao deo osnovnih ljudskih prava.”

Kurti se takođe suočio sa pitanjima o svom nedolasku na kosovske parade ponosa. On je odgovorio tvrdnjom da prisustvo takvim događajima nije znak istinske podrške marginalizovanim grupama.

„Podržavam ih, ako se vole.” LJIBURN ALJIU, SAMOOPREDELJENJE.

“Ne znam zašto nisam tamo otišao niti gde sam bio u to vreme”, rekao je Kurti za RTV Dukagjini „Ali, vidite, više sam za ljudska prava i manjine nego za simboliku prisustva paradi, što ne nadomešćuje postojanje pravih politika. Mnogi ljudi učestvuju u tim događajima, ali onda pogledajte šta rade nakon toga.”

„Pa, vidite, ovo je evropski standard i mislim da ne treba da diskutujemo o tome i ne bi trebalo da ga zaustavljamo.” DRITON TALJI, SAMOOPREDELJENJE.

Kandidat za poslanika Hekuran Murati u intervjuu za BIRN priznao je da je pitanje istospolnih brakova odgovornost vlade, koja treba da ih kodifikuje i zaštiti. „Ljudska prava treba da garantuje država”, rekao je on.

DEMOKRATSKI SAVEZ KOSOVA, LDK Za: 10 – Protiv: 6 – Uzdržanih: 2

Postoji relativno ravnomerna podela između članova LDK-a intervjuisanih u smislu njihove podrške ili protivljenja bračnoj jednakosti. Stranka poznata po podržavanju tradicionalnih porodičnih vrednosti i starosna dob intervjuisanih kandidata otkrila je podeljena mišljenja, sa mlađim kandidatima koji su izrazili podršku bračnoj jednakosti, a stariji kandidati se pozivaju na tradicionalne vrednosti ili ne navode razloge suprotstavljanja istopolnim brakovima.

„Pa, ovo mi nije važno. Ovo je individualni izbor ljudi.”DRITON SELJMANAJ, LDK.

Oni iz LDK-a koji su izrazili podršku težili su da brak klasifikuju kao lični ili individualni izbor. Iznenađenje koje su izrazili mnogi političari zbog toga što su intervjuisani o toj temi koja im je postavljena, kao i mnogi iz LDK-a koji izražavaju da je bračna jednakost nešto privatno, otkriva da prava LGBTI nisu „tematsko pitanje“ oko kojeg političari koji konkurišu jedan drugom smatraju da moraju da zauzmu stav na Kosovu, postavljajući potrebe zajednice izvan političke sfere odgovornosti.

„Ja i moja stranka preferiramo tradicionalni način porodice, tako da za mene nema dileme oko ovog pitanja.”LJIRIE KAJTAZI, LDK.

U televizijskom intervjuu kandidat stranke za premijera, Vjosa Osmani, izjavila je da ima većih problema sa kojima se treba suočiti u poslednjih 20 godina, ali da bi volela da nesaglasnosti u Ustavu pojasni Ustavni sud, i da će se pridržavati odluke suda.

KOALICIJA ALIJANSE ZA BUDUĆNOST KOSOVA, AAK, I SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE, PSD Za: 6 – Protiv: 4 – Uzdržanih: 3

Dok se većina kandidata iz koalicije AAK-PSD koji su bili za istopolni brak pozvala na zakon, manjina je govorila o svojoj podršci široj socijalnoj jednakosti, uključujući Fatosa Adžemija i bivšeg gradonačelnika Peći Alije Beriše, koji su izjavili da bi „svi trebalo da budu jednaki i da treba poštovati ljude iz ovih kategorija.” Burim Ramadani, kandidat za poslanika iz AAK-a, takođe je rekao da će raditi na podržavanju prava marginalizovanih ljudi, uključujući LGBTI prava, a da nije izričito upitan da komentariše ovu temu.

„Duboko u sebi to ne želim, ali se zalažem za poštovanje zakona i Ustava.” MUHAREM NITAJ, AAK.

Oni iz koalicije AAK-PSD koji su se izjasnili protiv istopolnih brakova nisu pružili obrazloženje. Kandidat za premijera koalicije, Ramuš Haradinaj, snimljen je kako se izražava homofobično tokom sednice Skupštine Kosova oko sporazuma o razgraničenju sa Crnom Gorom septembra 2015.

KOALICIJA NISME, ALIJANSE NOVO KOSOVO, AKR, I PARTIJE PRAVDE, PD Za: 9 – Protiv: 5 – Uzdržanih: 1

Tri dela ove koalicije izgledaju podeljeno po tom pitanju. Četiri od pet kandidata s kojima je razgovarano iz Alijanse Novo Kosovo, AKR, na čelu sa odlazećim ministrom spoljnih poslova Bedžetom Pacollijem, bili su za, dok je NISMA bila ravnomerno podeljena sa pet kandidata za, tri protiv i jednim koji nije zauzeo nikakav stav. Oba predstavnika Partije pravde, PD, izjasnila su se protiv.

„Ne, nisam protiv. To je volja i želja pojedinaca i nemam pravo da se mešam u način života drugih.”ARMEND BEKTEŠI, NISMA.

Podeljeno mišljenje o istopolnim brakovima odražava širi sukob ideologija unutar koalicije, pri čemu se NISMA samo-identifikuje kao socijaldemokratska stranka, AKR sebe definiše u neoliberalnom okviru, a Patrija pravde  konzervativnijim desničarskim vrednostima.

„Preferiram brakove sklopljene između različitih polova.”ENVER HOTI, NISMA.

Tokom debate u BIRN-u u nedelju, lider NISME i kandidat koalicije za premijera Fatmir Ljimaj upitan je da li će učestvovati na narednoj kosovskoj paradi ponosa LGBTI . „Ne znam da li ću biti ovde, ali za mene bi svako trebalo da ima pravo na slobodnu volju. Ono što je najvažnije jeste da ljudi treba da imaju pravo na slobodu izražavanja, a premijer ne bi trebalo da odlučuje da li treba ili ne  treba da se desi.”

LIBERALNA PARTIJA EGIPATSKE ZAJEDNICE I NOVA DEMOKRATSKA INICIJATIVA KOSOVA Za: 4 – Protiv: 0 – Uzdržanih: 0

„Ne radi se o tome da li je neko za ili protiv, to bih prepustio slobodi izbora.”ARTAN BERIŠA, LIBERALNA PARTIJA EGIPATSKE ZAJEDNICE.

Sva četiri pripadnika egipatske zajednice koji su intervjuisani podržavali su bračnu jednakost. Intervjuisani kandidati dolazili su iz dve stranke, Liberalne partije egipatske zajednice i Nove demokratske inicijative Kosova. Aljbert Kinoli iz Ujedinjene partije Roma takođe je izneo svoju podršku.

Veton Beriša, bivši poslanik Liberalne partije egipatske zajednice, priznao je otpor verskih grupa da podrže prava LGBTI , ali je takođe izjavio: „Moj liberalizam to štiti i dopušta… Lično, nemam razloga da budem protiv toga, živim po konceptu slobode, i dok sam deo religije koja je protiv toga, nemam komentar na to, kao što je Bog rekao ljudi treba da žive slobodno.”

DEMOKRATSKA PARTIJA KOSOVA, PDK Za: 3 – Protiv: 7 – Uzdržanih: 2

Od 12 kandidata koji se kandiduju sa PDK na predstojećim izborima, sedam je bilo protiv istopolnih brakova, a dvoje su odbili da daju komentar. Kandidat Fadilj Nura citirao je verska opravdanja za protivljenje, ali je kvalifikovao svoju izjavu rekavši da zahteva „procenu.”

„U principu sam protiv toga, ali to zavisi, jer treba procenu”, odgovorio je on. „Mi smo 90 posto muslimani, a u verskom smislu, se tome snažno suprotstavljaju sve veroispovesti, a ne samo islam. Ali u principu sam protiv.”

„Mislim da treba da poštujemo prava i slobodu ljudi.”ARBREŠA SULJA, PDK.

Od onih koji su intervjuisani, bivši ministar kulture, omladine i sporta Kujtim Gaši i Donjet Sadiku, dvojica političara koji se smatraju delom  „nove generacije“ PDK, bili su protiv istopolnih brakova ili su odbili da komentarišu.

U retkoj prigodi u kojoj je lider PDK Kadri Veselji pomenuo prava LGBTI 2015. godine tokom susreta  sa Randy Berry, specijalnim izaslanikom za ljudska prava iz američkog Stejt Departmenta, Veselji je rekao da „Imamo najliberalniji ustav u regionu, kao i jaku kulturnu tradiciju tolerancije različitih načina života, a to nam omogućava da budemo delotvorniji protiv predrasuda i stereotipa s kojima se suočavaju pripadnici zajednice LGBTI.”

S druge strane, iscurela prisluškivanja iz avgusta 2016. godine otkrila su da se lider PDK otvoreno izražavao homofobično kada je govorio o svojim političkim protivnicima.

OSTALI ISPITANICI

Dok su kandidati stranaka koje predstavljaju egipatsku i romsku zajednicu sa Kosova dali svoju podršku istopolnim brakovima, većina onih koji predstavljaju ostale kosovske  manjinske zajednice usprotivila se bračnoj jednakosti.

Tri od četiri kandidata intervjuisana iz koalicije kosovskih Srba Sloboda izjavila su da su protiv istopolnih brakova, sa izuzetkom Rade Trajković, koja ja rekla „Ljudima pripada sloboda. Neka sami izaberu.”

Od sedam intervjuisanih kandidata iz dve stranke koje predstavljaju zajednicu Aškalija, svaki je bio protiv podržavanja istopolnih brakova, a dva kandidata su navela verske razloge. Tri od četiri pripadnika bošnjačke zajednice koji se kandiduju na izborima, takođe su bila protiv bračne jednakosti.

Oba kandidata intervjuisana iz konzervativne verske stranke, Fjalja, bili su otvoreno homofobični u svojim odgovorima. Avni Cakmaku izjavio je da nikada neće podržati LGBTI ljude kao diskriminisanu kategoriju, jer „im je potrebna medicinska pomoć, a ne institucionalna podrška“, dok je Dževdet Maljoku izjavio da je stranka „protiv bilo koje bolesti koja ugrožava Kosovo.”

 

 

DUG PUT KA BRAČNOJ JEDNAKOSTI

U poslednjih 12 meseci primećeni su usponi i padovi u unapređenju  prava zajednice LGBTI na Kosovu, sa mnogim preprekama ka jednakosti za LGBTI osobe izvan političkog prihvatanja istopolnih brakova.

Aprila meseca, izmene na Krivični zakonik Kosova proširile su mere zaštite za članove zajednice LGBTI, predviđajući kao krivično delo govor mržnje i zločine iz mržnje počinjene protiv rodnog identiteta ili seksualne orjentacije osobe.

Međutim, jedan od najznačajnijih koraka unazad desio se novembra 2018. godine, kada je utvrđeno da je pet policijskih službenika zlostavljalo svedoke homofobičnim verbalnim uvredama tokom ispitivanja a dati slučajevi nisu uspeli da se adekvatno istraže.

Uprkos brojnim homofobičnim incidentima, preovlađujućim anti-LGBTI društvenim stavovima i nedostatku glasne podrške za ovu zajednicu, prava zajednice LGBTI retko se razmatraju kao pitanja ljudskih prava na Kosovu.

Stručnjaci su ovo pripisali nedostatku glasne tvrdo-desničarske političke opozicije pravima zajednice LGBTI širom kosovskog političkog spektra. Prema Conoru O’Dwyeru, profesoru političkih nauka na Univerzitetu na Floridi, vidljivo političko neprijateljstvo je „ključno za regrutovanje i animiranje birača i privlačenje saveznika izvan pokreta.”

U zemljama poput Mađarske, Poljske i Češke, otpor homofobičnim političkim pogledima bio je presudan u oblikovanju prava zajednice LGBTI, kao održivog pitanja ljudskih prava. „Nezadovoljstvo donosi neviđenu medijsku pažnju pitanju koje je ranije čamilo u  tami tabua; upravo ono povećava vidljivost i centralni položaj ovog pitanja “, rekao je O’Dwyer.

Kosovo će održati svoju treću godišnju LGBTI paradu ponosa sledećeg četvrtka, 10. oktobra, sa događajima koji su organizovani širom Prištine u danima koji prethode paradi. Za više informacija o ovim događajima, posetite Facebook nalog Centra za slobodu i jednakost, CEL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.