CBS istraživanje: Kriminal najveći problem za sever, sloboda kretanja za jug Kosova

0
587
views

Kriminal je najveći bezbednosni problem Srba na severu Kosova, dok je sloboda kretanja najdominantniji problem za pripadnike nevećinskih zajednica koje žive južno od reke Ibar. Ovo pokazuju rezultati istraživanja koje je tokom maja, juna i jula sproveo Crno beli svet (CBS) na uzorku od 600 ispitanika.

Od ukupnog broja urađenih upitnika 300 je sprovedeno u opštinama Severna Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić, dok je 300 urađeno u opštinama južno od Ibra i to: Gračanica, Lipljan, Gnjilane, Novo Brdo i Parteš. Ispitanici nisu imali ponuđene odgovore već su odgovarali na otvoreno pitanje u kome su sami navodili odgovore, uz mogućnost da navedu više od jednog odgovora.

Od ukupnog broja ispitanih 31 odsto smatra da je kriminal najveći bezbednosni problem na Kosovu. Na drugom mestu je ugrožena sloboda kretanja (24,5%), na trećem međuetnička netrpeljivost (16,8%). Da je bezbednosni problem nesigurnost Srba u većinski albanskim sredinama smatra 15,3 odsto ispitanika, dok isto toliki procenat političku situaciju svrstava u jedan od problema koji utiče na bezbednost građana.

Među ostalim problemima koje su ispitani građani naveli se nalaze i korupcija (13,7%), krađe (9%), droga (7,9%), ugrožena sloboda govora (7,7%), nepoštovanje zakona (6,8), loš rad policije (6,1%), formiranje vojske Kosova (4,5%), ekonomski problemi (3,8%), nasilje (2,3%), mediji (2,2%), neregulisan saobraćaj (1,8%), uzurpacija imovine od strane albanaca (1,4%), diskriminacija Srba (1,4%), prostitucija (1,3%), dok je 3,2% odgovorilo da nema bezbednosnih problema dok 23,7 % ispitanika nije odgovorilo na pitanje.

Za ispitanike iz četiri severne opštine najveći bezbednosni problem je kriminal što je kao odgovor navelo 47 odsto ispitanih. Na drugom mestu je nesigurnost Srba u opštinama sa većinski albanskim stanovništvom (20,7%), na trećem međuetnička netrpeljivost (17,7%), zatim korupcija (17%), politika i politička situacija (15,3%), ugrožena sloboda kretanja (13,3%), droga (12%), bezakonje (10,7%). Ispitanici sa severa Kosova su u nešto nižem procentu, kao bezbednosne probleme, navodili i loš rad policije (8%), krađe (5,7%), formiranje vojske Kosova (3%) i ekonomske probleme i nezaposlenost (2%).

Za ispitanike na jugu Kosova je najveći bezbednosni problem ugrožena sloboda kretanja, što je što je navedeno od trećine ispitanika (32%). Na drugom mestu su međuetnička netrpeljivost i ugrožena sloboda govora sa po 13,3% procenata od ukupnog broja ispitanih u ovom delu Kosova, na trećem politika i politička situacija (13%), zatim kriminal (10,7%), krađe (10%), korupcija (8,3%), nesigurnost Srba u albanskim sredinama (7,7%). Nešto manji procenat navodi da nema bezbednosnih problema (6%), te da je to formiranje vojske Kosova (5,3%), ekonomski problemi i nezaposlenost (5%), mediji (3,7%), loš rad policije (3,3%), bezakonje (2%).

Razlika u percepciji bezbednosnih problema je vidljiva i kada se uporede rezultati po opštinama. U Severnoj Mitrovici, od ukupnog broja ispitanih, 42,6 odsto smatra da je kriminal najveći bezbednosni problem u ovoj opštini, dok 25,9% smatra da su to ugrožena sloboda kretanja i međuetnička netrpeljivost.

Nesigurnost Srba u većinski albanskim sredinama kao bezbednosni problem identifikuje 58,6 odsto ispitanika iz opštine Zvečan, dok je za njih 53,4% to kriminal. Da je bezbednosni problem prisutnost droge smatra četvrtina ispitanih iz Zvečana (25,9%).

U Zubinom Potoku 58,8 odsto ispitanih smatra da je kriminal jedan od najvećih bezbednosnih problema u ovoj opštini, njih 35,3% da je to međuetnička netrpeljivost, dok 29,4 odsto politiku i političku situaciju identifikuje kao bezbednosni problem.

Kriminal kao jedan od najvećih bezbednosnih problema identifikuju i ispitanici iz opštine Leposavić, njih 60,2 odsto. Za 27,3 odsto ispitanika bezbednosni problem je i korupcija, dok 18,2 odsto smatra da su politika i politička situacija jedan od bezbednosnih izazova.

Ispitanici iz Gračanice smatraju da je ugrožena sloboda kretanja najdominantniji bezbednosni problem što je odgovorilo 42,1 odsto od ukupnog broja. Među tri najdominantnija bezbednosna problema su se našli politika i politička situacija, što je problem za 18,7 procenata, kao i sloboda govora koju je kao bezbednosni problem identifikovalo 13,5 odsto ispitanih.

Pripadnici manjinskih zajednica iz opštine Lipljan koji su bili ispitani tokom istraživanja smatraju da je ugrožena sloboda kretanja najdominantniji problem u ovoj opštini, što je odgovor 41,7 odsto ispitanih građana. Sa 16,7 procenata su se na drugom mestu našli politika i politička situacija, međuetnička netrpeljivost i nesigurnost Srba u opštinama sa većinski albanskim stanovništvom.

U opštini Gnjilane ispitanici iz manjinskih zajednica smatraju da su najveći bezbednosni problemi ugrožena sloboda govoa (26,3%), ugrožena sloboda kretanja (23,7%) i međuetnička netrpeljivost (21,1%).

Za 28,6 odsto ispitanika iz Novog Brda krađe su jedan od bezbednosnih problema. Na drugom mestu je korupcija sa udeom od 25% od ukupnog broja ispitanih u ovoj opštini. Kriminal, ugrožena sloboda kretanja i ekonomski problemi su na drugom mestu i svaki od navedenih ima udeo od 17,9% u ukupnom broju ispitanih.

Krađe su problem i za ispitanike iz opštine Parteš jer je 29 % njih to identifikovalo kao bezbednosni problem. Kriminal i ugrožena sloboda kretanja su na drugom mestu sa udelom od oko 16 odsto od ukupnog broja ispitanika.

Struktura ispitanika

Sever/Jug

N %
Sever 300 50.0
Jug 300 50.0
Total 600 100.0

 

Tip naselja

N %
Urbano 298 49.7
Ruralno 302 50.3
Total 600 100.0

 

Opštine

N %
Leposavic 94 15.7
Gnjilane 41 6.8
Novo brdo 31 5.2
Partes 33 5.5
Gracanica 178 29.7
Lipljan 13 2.2
K. Mitrovica 117 19.5
Kosovo polje 6 1.0
Zvecan 34 5.7
Zubin Potok 55 9.2
Total 600 100.0

 

Polna struktura ispitanika

N %
Muški 335 55,8
Ženski 265 44,2
Total 600 100.0

 

Starosna struktura ispitanika

N %
18-35 315 52.5
36-50 156 26.0
51-65 92 15.3
65+ 37 6.2
Total 600 100.0

 

Obrazovna struktura ispitanika

N %
Osnovna škola 27 4.5
Srednjastručnasprema 274 45.7
Višaškola 93 15.5
Fakultet 180 30.0
Specijalizacije, doktorskestudije 26 4.3
Total 600 100.0

 


Ovaj tekst je izrađen u okviru projekta “Da li je Briselski sporazum zaboravio građane?” koji implementira Crno beli svet (CBS) u partnerstvu sa RTV Mir uz finansijsku podršku Kosovske fondacije za otvoreno društvo (KFOS). Mišljenja, nalazi i/ili zaključci koji su izneti u ovom tekstu pripadaju autoru i ne predstavljaju nužno stavove KFOS-a.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here