Milica Andrić

Građanska aktivistkinja i istraživačica javnih politika koje se tiču prava nevećinskih zajednica na Kosovu. U poslednje tri godine se bavila pravnim i institucionalnim okvirom na Kosovu i posledicama koje nepropisna primena istog može da ima na nevećinske zajednice. Diplomirala je Engleski jezik i književnost na Univerzitetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosvskoj Mitrovici. Zaposlena je u nevladinoj organizaciji LINK iz Severne Mitrovice.