“Ažurirati internet stranice i poboljšati komunikaciju sa građanima i medijima”

Neophodno je pokrenuti rad svih internet stranica lokalnih samouprava sa srpskom većinom na Kosovu, te redovno ažurirati njihov sadržaj, dok sa druge strane treba raditi i na poboljšanju svesti građana o informisanju putem zvaničnih sajtova. Potrebno je, takođe, kultivisati komunikaciju i saradnju sa lokalnim medijima.

Ovo su neke od preporuka publikacije Crno belog sveta “Koliko su lokalne samouprave otvorene za građane – slučaj internet stranice” koja je 23. januara predstavljen u Centru građanske energije u Gračanici.

Jedna od autorki istraživanja Verka Jovanović je istakla da je važno da i lokalne samouprave i građani počnu da koriste internet stranice kao kanal komunikacije i izvor informacija.

“A da bi građani počeli da smatraju internet stranice kredibilnim izvorima informacija, pre svega je važno da te stranice sadrže ažurirane informacije i sve ono što su opštine u obavezi da obezbede građanima na uvid, počev od kontakt podataka opštine, biografija njenih rukovodilaca, preko statuta, budžeta i finansijskih izveštaja, pa do vesti o konkursima i subvencijama”, kaže Jovanović.

Ona dalje objašnjava da ovakav vid komunikacije sa građanima može olakšati rad i samih loklanih samouprava.
“Redovno ažuriranje internet stranica nije samo obaveza opštine, već može umnogome da pomogne opštinama da približe svoj rad građanima, odnosno da na taj način obezbede bolju transparentnost svog rada, zatim, da smanje redove u čekaonicama i uopšte da smanje broj zahteva za informacije od javnog značaja, jer ako se informacije već nalaze na internet stranici opštine, mnogo je lakše uputiti građane na link na internetu, nego pismeno i formalno odgovarati na pojedinačne zahteve”, zaključuje Verka Jovanović.

Dok opštine na jugu Kosova koriste zvanične domene “rks” koje propisuje kosovska zakonska regulativa, to nije slučaj sa opštinama na severu Kosova. S toga opštine na severu imaju po dva, a neretko i tri sajta, što stvara konfuziju kod građana koji nisu sigurni na kom sajtu mogu da dobiju tačnu i pravovremenu informaciju.

“Mi te sajtove administriramo i ubacujemo sadržaj, ali da bismo odgovorili na upite građana, neophodna je saradnja sa lokalnim samoupravama. Kada dobijemo zahtev, mi ga prosledimo nadležnoj službi, zatim, kada oni nama odgovore, mi taj odgovor prosledimo građanima. Ukoliko odgovor ne dobijemo, obavestimo ih o tome i upoznamo sa drugim načinima na koje mogu pokušati da dođu do odogovora. Mi to ažuriramo, ali nikoga ne možemo naterati da odgovori”, kaže Jovana Radosavljević iz NSI.

Ona je najavila mogućnost da ovi sajtovi, naredne godine, u potpunosti pređu u nadležnost lokalnih samouprava.

Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici opština Gračanica, Novo Brdo i Ranilug. Oni su ukazali na problem upravljanja internet stranicama koje je u nadležnosti Ministarstva za lokalnu samoupravu. Prema njihovim rečima, službenici lokalnih samouprava mogu da ubacuju i uređuju sadržaj na sajtovima, ali ne i samu stranicu.

Iz opštine Ranilug ističu da se iz tog razloga suočavaju i sa problemima u pristupu zvaničnim e-mejl adresama koje su povezane sa internet stranicama.

“Gradonačelniku su ponekad potrebni sati da se uloguje na svoj službeni mejl. Dešava se da polovina službenika ne može da otvori svoj službeni mejl”, kaže za CBS zamenik gradonačelika opštine Ranilug, Davor Petković.

“Naša je zakonska obaveza, mi smo dužni da proveravamo svoj službeni mejl, jer tu stižu krucijalne stvari koje se tiču poslovanja, uredbi, obaveštenja sa centralnog nivoa”, objašnjava on.

Dodatni problem, prema njegovim rečima, predstavlja to što je Ministarstvo za poslove održavanja sajta angažovalo privatnu kompaniju.

“Za mene ta kompanija nije adresa, za mene je to Ministarstvo za lokalnu samoupravu”, kaže Petković.

Istraživanje je deo projekta “Koliko su lokalne samouprave otvorene za građane” koji su sproveli Crno beli svet i Omonia uz podršku Kosovske fondacije za otvoreno društvo (KFOS).

U okviru projekta je, osim istraživanja, objavljeno i više od 10 članaka i 3 video snimka o lokalnim problemima u deset opština sa srpskom većinom na Kosovu.

Izveštaj o internet stranicama možete pogledati OVDE.

Leave a Reply

Your email address will not be published.