Pojedini diplomci iz centralne Srbije nevidljivi na Kosovu

Problem međusobnog priznavanja diploma srpskih univerziteta na Kosovu i kosovskih univerziteta na području centralne Srbije postoji od 1999. godine. Problem je trebalo da bude rešen potpisivanjem sporazuma o priznavanju diploma 2011, a stupio na snagu 1. aprila naredne godine. Proširen je 2015.  Ipak, sprovođenje sporazuma je stopirano, zbog čega Srbi sa Kosova koji su diplomirali na univerzitetima u Srbije ne mogu da nostrifikuju svoje diplome na Kosovu. Zbog toga ostaju bez posla i mogućnosti napredovanja u struci u kosovskom sistemu.

Piše: Miloš Timotijević

Od Briselskog sporazuma 2013. godine i integracije srpskih institucija u kosovski sistem, zapošljavanje u kosovskom sistemu više nije tabu tema. Granice su probijene. Ali jedan od preduslova na mnogim konkrusima za posao je to da se uz dokumentaciju dostavi verifikovanu diploma. Da bi diplome univerziteta bile verifikovane, one se prethodno moraju nostrifikovati. Za proces nostrifikacije srpskih diploma odgovorne su kosovske institucije. Ali, taj proces je “zamrznut”.

Jedino glatko verifikovanje diploma protiče za Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. No, to je u kosovskom sistemu učinjeno zahvaljujući odluci kosovske vlade iz 2015. godine da se diplome ovog univerziteta priznaju kako bi njihovi vlasnici mogli da apliciraju za posao u kosovskim institucijama. Ipak, za kosovsku vladu ovo je bila “privremeno prelazna mera” do “potpune integracije” srpskog državnog univerziteta u kosovski sistem.

Selektivna zabrana zapošljavanja

Sa druge strane, mnogi svršeni studenti koji žive u Mitrovici, Zubinom Potoku, Gračanici, Štrpcu i drugim srpskim sredinama, poseduju diplome univerziteta koji rade na teritoriji centralne Srbije. Koliki je njihov broj nije poznato, ali je lokalnoj zajednici jeste poznato da su, na primer, Univerzitet u Nišu i Beogradu često stecišta studenata sa Kosova i Metohije. Ipak, ove diplome nisu presudan faktor za studente sa Kosova da dobiju posao u kosovskom sistemu. Štaviše, pre je prepreka za tako nešto.

Svršena studentkinja Fakulteta političkih nauka u Beogradu Jelena Simić se sa problemom zapošljavanja susrela 2018. godine.

Ona navodi da je od 2015. do 2018 radila u Nezavisnoj komisiji za medije, koja je pri kosovskim institucijama i finansira se iz budžeta Kosova. Radila je kao članica Borda, gde im je bila potrebna osoba sa fakultetskom diplomom.

Tada niko nije dovodio u pitanje njenu diplomu. Međutim, našla se u problemu kada je aplicirala za posao juna 2018. u kancelariji premijera Kosova, za poziciju službenika za informisanje i rad sa medijima.

„Kada sam predala dokumenta, tražena mi je nostrifikovana diploma. Ja je nisam imala. To je bio razlog zašto se ja nisam našla u drugom krugu. Rečeno mi je da moja diploma ne može ni da se razmatra i da aplikacija, prema tome, nema nikakvih osnova“, kaže Simić, dodajući da se u vezi sa ovim problemom neformalno obratila prijateljici koja radi u kancelariji Ombudsmana Kosova.

Na pitanje da li je probala da nostrifikuje svoju diplomu, Simić naglašava da je kontaktirala i Ministrastvo obrazovanja Kosova gde je dobila odgovor da ovo ministrastvo trenutno ne prima aplikacije i da takva procedura ne postoji, kao i da je njen slučaj izolovan.

„Međutim, problem nije isti za sve. Ja poznajem nekoliko ljudi koji imaju diplome sa Beogradskog univerziteta koji u kosovskim institucijama rade. To znači da se ova zabrana selektivno primenjuje – za neke ljude važi, a za neke ne“, dodaje ona.

Simić još kaže da će sigurno uložiti primedbu kancelariji Ombudsmana na Kosovu, ali da nema posebnih očekivanja u vezi sa rešavanjem ovakvih slučajeva.

Tragom informacija naše sagovornice o kontaktiranju kancelarije ombudsmana, i naša redakcija kontaktirala je ovu kancelariju kako bi saznali više o tome da li je ombdusman dobio žalbe diplomaca koji su fakultete završili na univerzitetima u centralnoj Srbiji ili Vojvodini i šta može da se uradi po ovom pitanju. Pitanja smo dostavili pisanim putem, ali do danas odgovor nije stigao.

“Zamrznuti” proces

Proces verifikacije i sertifikacije diploma, prema sporazumu iz 2011. godine, počeo je 15. februara 2012. godine i trajao je do 14. juna 2014. – navodi za našu redakciju Kumrije Gagica iz kosovskog Nacionalnog centra za akademsko priznavanje i informacije pri kosovskom ministarstvu obrazovanja.

Ona podseća da je uz finansijsku podršku Evropske unije, ugovorena holandska nevladina organizacija SPARK da upravlja tehničkim delom procesa priznavanja diploma, dok je Evropsko univerzitetsko udruženje (EUA) uključeno kao “autoritet za serfitikovanje diploma”.

Prijave su se slale kancelariji SPARKA u kosovskom ministarstvu obrazovanja, potom EUU u Briselu, a EUU je donosila odluku o priznavanju tih diploma, nakon čega je izdavala dokument koji potvrđuje autentičnost diplome.

Dalje objašnjava da je proces sertifijacije vršen kroz četiri ciklusa  – prvi ciklus prijava od februara do juna 2012; drugi ciklus od jula do decembra 2012; treći ciklus od januara do juna 2013. i četvrti ciklus od jula do februara 2014.

“To znači da su od 2012. do 2014. godine srpskim diplomama priznate kroz ovaj projekat” – navela je dalje Gagica.

“Sporazum iz 2016. godine još nije sproveden, iako su strane preduzele neke pripremne radnje. Evropska unija je 25. februara 2016. ugovorila holandsku organizaciju SPARK za pružanje tehničke pomoći u priznavanju diploma visokog obrazovanja, ali projekat još uvek nije počeo uspešno da se sprovodi, tako da je postupak sertifikacije diplome i dalje ‘zamrznut’,” zaključila je ona.

Ocenila je dalje da je “pitanje priznavanja diploma između Kosova i Srbije pitanje koje mora da se reši na najvišem političkom nivou”, a da će kosovsko ministarstvo obrazovanja nastaviti da radi “nakon prihvatanja bilo koje odluke o tom pitanju”. 

I od Kancelarije za Kosovo i Metohiju smo pisanim putem tražili odgovore zašto se ne primenjuje sporazum i da li se na rešavanju ovog problema razgovara ili se razgovaralo.

U odgovoru je navedeno da je problem nastao, jer Priština nije prihvatila listu akreditovanih visokoškolskih ustanova Republike Srbije, jer se na njoj nalazio Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, za koji prištinske vlasti tvrde da pripada kosovskom sistemu.

U odgovoru se takođe tvrdi da prištinske vlasti od postizanja Sporazuma i u skladu sa njim, od 2011. godine do danas nisu priznale nijednu diplomu od 13 sa sertifikatom Evropske univerzitetske asocijacije (EAU), dok je, dodaju, Srbija do 2015. godine pozitivno rešila gotovo 80% predatih diploma (28 od 38 predatih diploma).

Navode dalje dalje da će zastoj u implementaciji dogovora ostati na snazi sve dok Priština ne prizna sve akreditovane visokoškolske ustanove Republike Srbije, uključujući i univerzitet čije je sedište u Kosovskoj Mitrovici.

Za rešenje ovog pitanja neophodan je nastavak dijaloga Beograda i Prištine, dodali su iz Kancelarije za KiM.

Zarobljeni u sistemu

Još jedan primer posledice neuspeha u nostrifikaciji diploma je onaj našeg sagovornika koji je želeo da ostane anoniman (ime poznato redakciji). Naš sagovornik je zaposlen u Osnovnom sudu u Severnoj Mitrovici. Nakon završenog Pravnog fakulteta u Beogradu i povratka u Mitrovicu, obavio je i dvogodišnji pripravnički staž u tužilaštvu u srpskom sistemu, što je bio uslov za polaganje pravosudnog ispita.

Pre integracije u kosovski sistem zaposlio se u Osnovnom sudu, a nakon ovog procesa, svi zaposleni u sudu su integrisani, pa i oni koji su imali diplome iz Beograda, Niša, Kragujevca, Novog Sada i drugih mesta u Srbiji.

Međutim, problemi su počeli 2018. kada je naš sagovornik trebalo da polaže pravosudni ispit. Iako je pribavio i predao svu potrebnu dokumentaciju, na sajtu Ministarstva pravde Kosova nije se pojavilo njegovo ime. Nakon uveravanja da nije došlo ni do kakve greške, iz ministarstva je dobio informaciju da on nema nostrifikovanu diplomu i da taj proces može trajati godinama.

„Pravno gledano, zabrana nostrifikacije diploma ne postoji, ali de fakto se čeka na odgovor i po nekoliko godina. Tako su mi rekle osobe koje znaju za ovaj problem“, rekao je mladić sa kojim smo razgovarali.

Nakon konsultacija sa poznavaocima situacije, rečeno mu je da je proces usporen, te da su se, iako je dogovor postignut, okolnosti sada izmenile.  

„Zaista, sve to me je obeshrabrilo, pogotovo što imam u vidu da ljudi koji su krenuli da nostrifikuju diplome, u tom procesu nisu uspeli ništa da postignu,“ kazao je on.

Pošto poseduje i master diplomu sa Univerziteta u Severnoj Mitrovici pokušao je i zaobilaznim putem da verifikuje diplomu, ali, za sada, nema informacija da li je predata diploma procesuirana.

Tako, iako je već zaposlen u kosovskim institucijama, naš sagovornik kaže da je zarobljen na svom radnom mestu i da sa njega ne može dalje napredovati, upravo zbog toga što svoju diplomu ne može da nostrifikuje.

On je podvukao da mu je problem za izlazak na pravosudni ispit bila isključivo diploma Beogradskog univerziteta.

Zbog “zamrznutog” procesa priznavanja diploma i dijaloga pojedini na Kosovu zarobljeni su na svojim pozicijama, drugi u kosovski sistem ne mogu da uđu. Aplikacije za posao možda su odbačene i pre nego što su biografije razmatrane od strane komisija.

Članak je nastao u okviru projekta “Razvoj istraživačkog novinarstva kod novinara koji izveštavaju na srpskom jeziku na Kosovu” koji sprovode CBS i InTER. Ovaj grant je finansiran od projekta ‘Podrška Luksemburga za civilno društvo na Kosovu’, koji finansira Vlada Velikog Vojvodstva Luksemburga i upravlja Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF). Sadržaj i iznesene preporuke ne predstavljaju zvanični stav Vlade Velikog Vojvodstva Luksemburga i Kosovske Fondacije za Civilno Društvo (KCSF). Članak je isključiva odgovornost autora i ne predstavlja stavove CBS-a i InTER-a.

Leave a Reply

Your email address will not be published.