Borba Arjete Gashi za podelu imovine sa bivšim mužem počinje ponovo od početka

Tekst je preveden sa albanskog i nije lektorisan

Nedavno je počela sudski postupak u bitci tužiteljice Arjete Gashi zbog priznavanja doprinosa za stvaranje zajedničke imovine sa bivšim supružnikom

Razlog za pokretanje ovog postupka od nule bio je zbog promene sudije predmeta.

Predmet je bio na suđenje kod sudiju Faton Bajramija, ali pošto se on preselio u Departmanu za ekonomskih slušajeva, ovaj slučaj je već dodeljen sudiji Hunaidi Pasuli.

Tokom sudskog ročišta, ovlaščenik tužioca advokat, Musli Abazi, presudio je da ostaje u potpunosti pri tužbi.

Dok je ovlaščenik optuženog, advokat Gani Hoxha u potpunosti odbacio tužbu i zahtev tužbe tužioca, čime je ostao u potpunosti u odgovoru na tužbu tvrdnje.

Između ostalog, tužilac je predložio sudu da za procenu doprinosa podnosioca tužbe tokom bračne zajednice bude imenovan veštak i da se uradi jedna finansijska ekspertiza preko koje bi se moglo utvrditi stvarna vrednost doprinosa tužioca.

U vezi sa predlogom tužioca, sudija predmeta Hunaida Pasuli je donela odluku kojom je odobrila predlog navodeći da će sud sa posebnom presudom imenovati veštaka koji će izvršiti ovu finansijsku ekspertizu u kojoj će biti opisano rešenje i opisani dužnosti stručnjaka.

Naredno ročište na ovom glavnom pretresu održaće se nakon što ekspert bude dobio ekspertizu.

Ovaj predmet je vraćen predmet na ponovno suđenje

Apelacioni sud je odobrio žalbu tužioca Arjete Gashije tako da je vratio odluku Osnovnog suda u Prištini na ponovno suđenje.

Tužiteljica Arjeta Gashi je, putem peticije, zatražila da optuženi, bivši suprug, bude obavezan da nadoknadi polovinu iznosa, u iznosu od 37.900  hiljada eura, u ime doprinosa za stvaranje zajedničke bračne imovine. Ona je zatražila da dokaže da je doprinjela polovini zajedničke bračne imovine u iznosu od 75,800 hiljada eura dok je bila udata za tuženog L.Rr. Međutim, nakon nekoliko održanih saslušanja i nakon završetka glavnog pretresa, Osnovni sud u Prištini odlučio je da odbije tužbu Arjete Gashi.

Protiv ove presude prvostepenog suda, tužiteljica Arjeta Gashi i njen advokat Musli Abazi podneli su tužbu zbog kršenja odredbi spornog postupka, pogrešnog i nepotpunog utvrđivanja činjeničnog stanja i pogrešnog sprovođenja materijalne situacije. oni su zatražili od Apelacionog suda da prekine presudu Osnovnog suda i vrati slučaj na ponovno suđenje

Suđenje je počelo 2016. godine, dok tužilac tvrdi da je svojim radom u KOSTT-u preko 10 godina doprinio stvaranju i povećanju bogatstva. Tužiteljica tvrdi da joj  pripada polovina stana koji se nalazi u Prištini, kao i druge pokretne imovine opisane u tužbi

Tužiljica tvrdi da je njena doprinos obezbeđena kroz pripremu hrane za decu i porodicu, higijenu i druge poslove održavanja zajedničke porodice.

S druge strane, pretenzije tužiteljice osporava bivši suprug, sada tuženi, koji tvrdi da nije vlasnik stana kojeg je njegova bivša žena navela, ali da ta imovina pripada njegovoj porodici, majci, sestarama i njegovim bratom.

Njene probleme sa sudijom, Arjeta Gashi, takođe je ispovedala u emisiji “Jeta në Kosovë”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.