Connect with us

Istraživanja

Anketa o divljim deponijama

Ovim upitnikom želimo da saznamo od vas kako se i gde odlaže smeće u vašoj sredini. Želimo da, uz vašu...

More Posts