Efekti ulaganja iz Fonda za razvoj severa Kosova

Severna Mitrovica

Iako se proteklih dana u medijima moglo pročitati da su sredstva iz Fonda za razvoj severa Kosova blokirana, dvema od četiri severne opštine su projekti odobreni. Zvečan i Zubin Potok se već spremaju za realizaciju, Severna Mitrovica nije ispunila kriterijume za odobravanje projekata a opština Leposavić je povukla svoje projekte. Iz Upravnog odbora Fonda najavljuju formiranje radne grupe koja će se baviti merenjem efekata ulaganja iz razvojnog fonda.

Zubin Potok

„Opštini Zubin Potok su dodeljena sredstva za tri projekta u vrednosti oko 600.000 evra i u toku su pripremne radnje za njihovu realizaciju“, kaže Ljubiša Mijačić, savetnik gradonačelnika оpštine Zubin Potok.

Fond za razvoj severa Kosova

Fond za razvoj severa Kosova je nastao kao deo tehničkog sporazuma o carini postignutog u okviru Briselskog dijaloga između Prištine i Beograda. Sredstva se u Fond prikupljaju od prihoda naplate carine za robu namenjenu korisnicima iz četiri opštine na severu Kosova. Fondom za sever upravlja tročlani Upravni odbor, sastavljen od Specijanog predstavnika Evropske unije na Kosovu (u svojstvu predsedavajućeg), ministra finansija ispred Vlade Kosova i predstavnika opština sa severa Kosova. Upravni odbor je konstituisan 2014. godine, dok je u martu 2015. godine Fond postao operativan. Korisnici Fonda su isključivo lokalne samouprave na severu Kosova (Leposavić, Zvečan, Zubin Potok i Severna Mitrovica). Do sada je odobreno 26 projekata za koje je izdvojeno nešto manje od 9 miliona evra.

U ovom projektnom ciklusu su za оpštinu Zubin Potok odobrena sredstva za sledeće projekte:

  • Centar za sportove na vodi – jezero Gazivode;
  • Turistički kompleks Via Ferrata, faza 2;
  • Nabavka medicinske opreme za Dom zdravlja u Zubinom Potoku.

„Trend razvoja sektora turizma i usluga će ovim projektima postaviti nove standarde i omogućiti kvalitetniji obim turističkih proizvoda u opštini, pa, samim tim, brend opštine koji je prepoznat u turizmu će još više dobiti na značaju“, kaže Mijačić na pitanje o tome kakve će efekte ovi projekti imati na ekonomski razvoj.

Opštini Zvečan je iz Fonda za razvoj odobren projekat „Sanacija kanalizacione mreže“ vrednosti oko 600.000 evra.

Objašnjavajući odluke Upravnog odbora Fonda, članica ovog tela Danijela Zubac kaže da su „iz opštine Leposavić povukli sve predloge projekata dok ne bude završena revizija predhodnih projekata nakon promene gradonačelnika u ovoj opštini“.

„Predlozi projekata opštine Severna Mitrovica su u proceduri jer nisu ispunjeni svi kriterijumi oko tehničke dokumentacije“, dodaje gospođa Zubac.

Projekat sa kojim je opština Severna Mitrovica aplicirala u Razvojnom fondu su dodatna sredstva za zgrade vatrogasni dom i sportska hala ukupne vrednosti oko 700.000 evra.

Prema našim saznanjima sledeće zasedanje članova Upravnog odbora Fonda će biti u januaru 2018. godine.

Iz opštine Leposavić najavljuju da je u ovoj opštini planirano pokretanje inicijative za razvoj stočarstva i poljoprivrede. Po rečima Aleksandra Jovanovića, projektnog menadžera Regionalne razvojne agencije (ARDA) zaduženog za u opštinu Leposavić, planiran je projekat koji se odnosi na ove oblasti u ukupnom iznosu od oko milion evra.

Leposavić

„Ovi projekti imaju za cilj strukturalno uvećavanje proizvodnje u poljoprivredi i stočarstvu, što bi za posledicu imalo zaustavljanje migracije stanovništva iz sela u grad ali i povratak zainteresovanih građana iz grada u selo i razvoj ruralnih sredina i njihovih resursa“, kaže Jovanović.

 

Projekti Fonda za razvoj koji su u procesu realizacije

U predhodnom periodu sve četiri opštine su dobile sredstva iz Fonda za razvoj za razvoj preduzetništva, malih i srednjih preduzeća, i to kroz sledeće projekte:

  • Podrška malim i srednjim preduzećima u opštini Zvečan, ukupne vrednosti 206.500 evra;
  • Podrška malim i srednjim preduzećima i razvoj poljoprivrede u opštini Leposavić, ukupne vrednosti 544.985 evra;
  • Ekonomski razvoj opštine Zubin Potok, ukupne vrednosti 409.000 evra i
  • Podrška malim i srednjim preduzećima u opštini Severna Mitrovica, ukupne vrednosti 399.490 evra.
Zvečan

U tri opštine (Leposavić, Severna Mitrovica i Zvečan) realizaciju ovih projekata sprovodi Razvojna agencija za sever (ARDA), dok opština Zubin Potok samostalno realizuje njihov projekat. Prema rečima Danijele Zubac, za realizaciju ovih projekata predviđen je period od osamnaest meseci pa se njihova finalizacija očekuje tokom 2018. godine.

Danijela Zubac, članica Upravnog odbora Fonda za razvoj severa Kosova

„Poslednje podatke koje imamo su iz marta 2017. godine, po kojima projekti teku prema planu. To je za Mitrovicu, Zvečan i Leposavić, dok opština Zubin Potok taj projekat sprovodi samostalno i nemamo konkretne informacije o rezultatima tog projekta. Imamo samo informaciju da projekat teče ali nemamo konkretne podatke“, navodi g-đa Zubac.

Iz opštine Leposavić naglašavaju da su u okviru njihovog projekta dodeljene 32 subvencije za podršku privrednicima i 142 subvencije za podršku unapređenja proizvodnje poljoprivrednih gazdinstava i individualnih poljoprivrednih proizvođača. Jovanović navodi da su svi korisnici subvencija morali da učestvuju sa određenim „samodoprinosom“ koji je iznosio od 10 do 40 odsto.

O tome ko će biti korisnici subvencija je, prema Jovanovićevim rečima, odlučivala komisija koju je imenovala opština Leposavić.

Fondom za razvoj severa Kosova se bavio i Institut za teritorijalni ekonomnski razvoj (InTER), koji je prošle godine objavio studiju „Da li živimo bolje?“ u kojoj je rađena analiza efekata ulaganja iz ovog fonda.

Jovana Jakovljević, istraživačica InTER-a

„Prilikom odabira projekata za finansiranje Upravni odbor je više vodio računa o distribuciji sredstava nego o razvojnim efektima“, navodi jedan od nalaza analize istraživačica InTER-a Jovana Jakovljević koja je radila na izradi pomenute studije.

Govoreći o ostvarenim efektima projekata finansiranih iz Fonda članica upravnog odbora Danijela Zubac naglašava da u predhodnom periodu Upravni odbor nije imao kapaciteta da se bavi ovim pitanjima ali i to da će se u narednom periodu tome posvetiti značajna pažnja.

„U planu je formiranje radne grupe, koju će sačinjavati predstavnici Evropske unije, predstavnici četiri severne opštine i Ministarstva finansija. Oni će imati za zadatak  da rade evaluaciju projekata koji su odobreni i njihov uticaj na ekonomski razvoj severa. Sve to je planirano za narednu godinu, znači početkom 2018-te godine, sada je plan u izradi. Očekujemo da će ta radna grupa biti formirana početkom naredne godine“, kaže Danijela Zubac.

__________________________________________________________________________

Članak je urađen u okviru projekta „Analiza stanja privrede na severu Kosova nakon potpisivanja Briselskog sporazuma – gde su šanse za zapošljavanje?“, koji sprovode Institut za teritorijani ekonomski razvoj i Radio televizija Mir. Projekat je finansijski podržala Kosovska fonkacija za otvoreno društvo (KFOS). Stavovi izneti u članku su isključiva odgovornost autora i ni na koji način ne odražavaju stavove fondacije.

Leave a Reply

Your email address will not be published.