Iljir Ljimaj: Poljoprivrednik koji prima subvencije za mleko a nema ni jednu kravu

Foto: Atdhe Mulla

Tekst preveden sa albanskog i nije lektorisan.

Dodelom  više od 60 miliona evra za subvencije za poljoprivredu od strane vlade Kosova, otvorena su nova vrata za sticanje dobiti od korupcijskih afera.

Jedna istraga BIRN-a je otkrila da su sredstva ministarstva za kvalitet mleka otišla na račun jednog poljoprivrednika koji uopšte nema krave, dok udruženje poljoprivrednika sumnja da ima i drugih afera.  

Iljir Ljimaj iz Banja e Malishevës / Mališevska Banja, koji je iz istog sela kao i zamenik predsednika vlade Fatmir Limaj, deo je spiska poljoprivrednika koji  su dobili donacije od strane Ministarstva poljoprivrede za kvalitet mleka.

Ime Limaja je na spisku korisnika sa 1.813 evra, koji je objavljen 13. februara ove godine na sledećem sajtu:  (http://www.azhb-ks.net/repository/docs/2019_02_13_132837_Lista_e_fermereve_perfitues_per_Pagesa_Direkte_-_Qumesht_sipas_cilesise_TM3-_2018.pdf)

Prilikom posete Limaju u selu u kojem živi, ekipe BIRN-a je shvatila je da on nema ni farmu ni krave.

U razgovoru sa našom ekipom, Limaj je rekao da se on uopšte nije prijavio za subvenciju za mleko, iz razloga što on traži samo subvencije za sadnju pšenice.

Murat Hoxha, direktoru za poljoprivredu u Mališevu je za Kalxo.com priznao da Limaj nije podneo zahtev za subvenciju za kvalitet mleka, i tvrdi da je Ministarstvo za poljoprivredu pogrešilo.

Direktor čak otkriva i druge greške koje su počinjene prilikom obračuna subvencija koje treba da budu dodeljene ovom poljoprivredniku, jer je prema njegovom mišljenju, on trebalo da dobije 1.965 evra za subvenciju a ne 2.352 evra koliko je dodeljeno Limaju.

Ministarstvo za Poljoprivredu je potvrdilo sumnje da  su poljoprivredniku bez krava dodeljene subvencije.

“Poštovana, i mi smo primetili ovaj propust i tokom dana ćete dobiti odgovor od strane nadležnog službenika iz ARP, budite bez brige!“, navodi se u odgovoru ministarstva.  

Subvencije za mleko su podeljene u tri kategorije: 2 centa, 4 centa i 6 centi.  Cena subvencije po jednom litru zavisi od kvaliteta mleka, direktor Direkcije za poljoprivredu u Mališevu Murat Hoxha ističe da retko ko dobija subvencije u iznosu od 6 centi za litar mleka, jer kvalitet mleka mora da bude veoma visok.

Takođe, sam direktor ističe da je za prijavu za subvenciju za kvalitet mleka potrebno da poljoprivrednik ima najmanje od 300 do 500 krava.

Sumnje u neregluarnost

Dodela više od 60 miliona evra iz šeme za državne subvencije  za poljoprivredu  su uvek bile predmet korupcijskih skandala.

Na kraju  prošle godine je ministar za regionalni razvoj, Musa Cena, bio uhapšen pod sumnjom da je tražio na hiljade evra mita za  dodelu donacija jednoj kompaniji.  

Rukovodeća struktura u ministarstvu je priznala korupcijsku aferu, dok je zamenik ministra kažnjen sa 4 meseca zatvora uslovno od strane suda u Prištini.

Tahir Tahiri, predsednik udruženja sindikata poljoprivrednika Kosova, tvrdi da postoje mnogi dokazi koji svedoče o korupcijskim aferama. U jednom razgovoru za BIRN, Tahiri je naveo da će informacije dati tužilaštvu, ali da ga do sada niko nije kontaktirao.  

“Mi kao sindikalno udruženje imamo sve informacije i činjenice o tome ko su glavešine za korupciju u Mališevu. Ja ne želim da ova imena iznosim u medije, već samo pred tužilaštvom. Pozivam tužilaštvo da me pozove na razgovor u vezi ovih izjava koje iznosim pred vama i ja ću im saopštiti sva imena sa dokazima o korupciji koja se dešava u Ministarstvu poljoprivrede“, ističe Tahiri.

On navodi da je samo od Kosovske agencije za borbu protiv korupcije dobio odgovor kada je podneo prijavu. 

“Godine 2010. sam preko Kosovske agencije za borbu protiv korupcije prijavio jedan slučaj. Od KABK sam dobio odgovor da je predmet prosleđen tužilaštvu, međutim, nikada me niko nije kontaktirao vezano za taj slučaj“, ističe Tahiri.  

Navodi o korupciji

Jedan od oblika davanja mita za poljoprivrednike je i priprema aplikacija.

Jedno istraživanje koje je sprovela organizacija „Çohu“ otkriva zloupotrebu sa donacijama i subvencijama.

Jedan od farmera u ovom istraživanju je detaljno opisao način na koji funkcioniše dodela donacija od strane ministarstva, on navodi:  “Ja sam dobio više donacija i za sve sam morao da dam mito, jer je bez podmićivanja nemoguće dobiti veću donaciju.

Mito sam takođe dao i u opštini da bi dobio subvencije, i drugi poljoprivrednici koje poznajem su takođe dali miti, međutim, o tome niko ne sme da govori jer u tom slučaju nema šanse da dobije neku drugu donaciju.

Kada sam podneo zahtev za traktor, dok još nije izašao spisak i dok još nisam znao da li sam dobio donaciju, pozvala me je putem telefona jedna osoba iz jedne kompanije koja se bavi prodajom traktora i rekla mi je da su traktori stigli.

Odakle je ta osoba znala da sam ja dobitnik? Ja samo ovo shvatio kao poruku da moram da kupim traktor od ove kompanije i tako sam učinio, kupio sam traktor kod njih u Kosovu Polju“, navodi se u istrazi.

Političke veze

Upravljanje ministarstvom poljoprivrede i donacijama za poljoprivrednike je dobar način da se steknu prijatelji i glasačko telo.  

Poljoprivrednik Lirion Ahmetaj iz Korisha kod Prizrena se sudi sa ministarstvom za svoju farmu koza.

On je dobio jednu donaciju od strane Agencije za razvoj poljoprivrede u iznosu od 53.900 evra, međutim novac nije dobio nikada.

 Dve komisije su procenile da je njegova investicija ispunjena, dok je treća komisija utvrdila da investicija nije završena i da mu stoga novac ne sleduje.  

“Očekivao sam da mi se odobre finansijska sredstva, međutim, nakon izvestnog vremena sam bio prestrašen kada sam dobio odluku sa banalnim obrazloženjem koje je strašno beskrupulozno, i nezamislivo je da takvo obrazloženja napiše neko službeno lice. U toj odluci je navedeno da objekat ne ispunjava standarde“, ističe Liridon.

Istraživanje pokazuje da je farmer uspeo da razgovara o njegovoj donaciji sa ljudima iz politike koji su mu obećali rešenje.

U razgovoru koji je vodio sa zamenikom ministra Veselom Krasniqi, i jednim savetnikom bivšeg ministra Nenada Rukala, od obojice je dobio uverenje da je dobio donaciju.

Liridon je čak sačuvao jednu poruku koju mu je poslao zamenik ministra u kojoj se navodi da je posao završen.

S druge strane, zamenik ministra Vesel Krasniqi priznaje da je razgovarao sa farmerom Liridon Ahmetaj.

Međutim, on negira da ga je poznavao ranije ili da mu je on bliski rođak.

Prema rečima zamenika ministra Krasniqi, farmera je po prvi put susreo u njegovoj kancelariji kao i svaku dugu stranku.

“Liridoni je došao kod mene da izrazi svoju zabrinutost zbog donacije koju mu je otkazala Agencija za razvoj poljoprivrede, i tom prilikom mi je pokazao sve podatke zajedno sa ugovorom. Nakon toga, sam se ja zainteresovao za ovaj slučaj kako bih video u čemu je problem. U početku sam dobio informaciju da je predmet završen.

Kasnije su me obavestili da je ugovor zaključen, ali da se farmer nije pridržavao uslova ugovora i da ga je Agencija izbacila iz projekta. Što se tiče SMS poruke koju sam mu poslao, to je bilo nakon što me je upitao da li ima nešto novu u vezi njegovog problema, to je bilo u početku kada mi je rečeno da mu je donacija odobrena i da je ugovor završen.

Inače, ako bi danas video tog farmera ne bih ga prepoznao i sa njim nisam ni u kakvim porodičnim vezama, ja sam ga dočekao kao i svaku drugu stranku koja u moju kancelariju dođe da iznese svoje probleme“, naveo je u svom odgovoru zamenik ministra Vesel Krasniqi.

Iz Agencije za razvoj poljoprivrede i  dalje tvrde da ovaj farmer nije ispunio uslove i da je to razlog zbog kojeg je njemu obustavljena donacija.

“Na osnovu izveštaja inspektora i fotografija sa lica mesta, radi se o investiciji za izgradnju stambenih kuća sa pratećim objektima – izgrađene su garaža i dvospratna kuća, u suprotnosti sa idejnim planom za izgradnju štale“, navodi se u odgovoru ARP.  

Međutim, tako nešto negira farmer Liridon Ahmetaj koji ističe da je investirano samo u štalu a ne i u kuću, kao što je navedeno od strane ARP u obrazloženju odbijenice.

On je predstavio i idejni projekat na osnovu kojeg je podneo zahtev za donaciju.

Kako god bilo, odbijenica koja je dobijena od strane Ministarstva poljoprivrede je koštala farmera Liridona Ahmetija, zbog toga što je on morao da uzme kredit kako bi pokrio učešće od 30% sopstvenih investicionih sredstava, što je uslov za dobijanje donacije.

Sva ova sredstva je uplatio preko bankarskog računa. Njemu je sada situacija još više otežana, s obzirom da ga je banka zbog kašnjenja uputila na sud.


Ovaj članak je urađen uz pomoć Evropske unije. Sadržaj članka je isključiva odgovornost autora i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije ili BIRN-a, UNK-a ili Crno belog sveta.

Leave a Reply

Your email address will not be published.