Izveštaji revizora za 2018: Koje su nepravilnosti opština na severu Kosova

Kancelarija kosovskog revizora objavila je, kao i svake godine, izveštaje za opštine, ministarstva i druge institucije na Kosovu. U ovoj godini objavljeni su izveštaji za 2018. Šta su neki od najinteresantnijih nalaza za lokalne samouprave na Severu Kosova?

Opština Severna Mitrovica: Dodela subvencija bez javnog poziva i jasnih kriterijuma za NVO-e

Završni budžet za subvencije i transfere u 2018. za opštinu Severna Mitrovica bio je 156,196€. Od toga je utrošeno 155,991€. Kako se navodi u izveštaju revizora, subvencije i transferi uglavnom se odnose na pomoć pojedincima kao socijalnim slučajevima.

“Menadžment opštine nije uspostavio upravljačke kontrole nad upravljanjem i trošenjem ovih fondova, jer nije izradio i usvojio uredbu o načinu i kriterijumima subvencionisanja. U odsustvu ove uredbe, sve subvencije bez ograničenja vrednosti odobravaju se odlukom Predsednika opštine, a ne kroz odobrenja od strane Skupštine opštine, kao što je praksa kod svih opština za subvencije u iznosu od preko 1,000€. Takođe, primaoci subvencija nikada nisu poslali povratne izveštaje o načinu korišćenja tih sredstava, da bi potvrdili da je data subvencija potrošena za svrhu za koju je namenjena,” ocenjeno je u izveštaju za ovu opštinu.

Revizor je takođe tokom pregleda dosijea subvencija identifikovao nedostatke u četiri slučaja za nevladine organizacije, u ukupnom iznosu od 25,980€:

“U ovim dosijeima nedostaju detaljni budžetski planovi i jasni planovi za subvencionisanje potrošnje, kao i povratne informacije o načinu korišćenja ovih fondova… Opština nije pripremila godišnji plan finansijske podrške za NVO nakon odobrenja godišnjeg budžeta (član 5) i nije objavila javni poziv za davanje subvencija za NVO.”

“Takođe smo primetili da je komisija za procenu ocenila zahteve za subvencije i dala predlog za dodelu subvencija bez jasnih kriterijuma u odsustvu uredbe za subvencije” – jedan je od nalaza izveštaja revizora za ovu opštinu.

Opština Zvečan: Ugovor za mobilnu telefoniju i internet bez javnih nabavki, slabosti u upravljanju troškovima goriva

Za opštinu Zvečan, uz ocenu da je ugovor za mobilnu telefoniju i Internet potpisan bez primene procedure Zakona o javnim nabavkama, navodi se:

“Opština nema unutrašnji pravilnik za troškove fiksne i mobilne telefonije, dok za 38. telefonskih brojeva i za usluge Interneta u 2018. godini je potrošila 11,128€.”

Nalaz revizora je i da su ukupni troškovi goriva za 2018. godinu 23,102€ i da predstavljaju više od 12% ukupnih troškova za robe i usluge.

“Opština ne drži adekvatne beleške o potrošnji za službena vozila (dnevne podatke za kilometražu, potrošnju goriva i destinaciju za svako vozilo). Službenici ne podnose zahtev za korišćenje vozila i ne pripremaju se nalozi za službena putovanja. To se desilo jer opština nije usvojila unutrašnji Pravilnik za korišćenje službenih vozila, i kao rezultat toga, nema postavljene adekvatne unutrašnje kontrole,” ocenjuje se takođe.

Opština Zubin Potok: Radnici bez radnih ugovora

Od razmatranih 65 dosijea osoblja, identifikovali smo da je zahtevana dokumentacija pravilnikom o dosijeima i centralnog registra civilnih službenika 03/2011 za 30 slučajeva bila nekompletirana, gde su uglavnom nedostajali opis radnih zadataka, godišnje ocenjivanje performanse, itd. A u 35 slučajeva, nedostajali radni ugovori i nema dosijea zaposlenih,” jedan je od nalaza revizora za opštinu Zubin Potok.

Opština je, navodi se takođe, usvojila pravilnik o dodeli subvencija, međutim, nisu, dodaje se, “primećeni jasni kriterijumi za njihovo nadgledanje”.

U 2018. godini ova opština utrošila je 90.750€ na transfere i subvencije. Ali:

“U devet ispitanih uzoraka, dobitnici subvencija nisu poslali Opštini povratne izveštaje kojima bi potvrdili da je dodeljena subvencija potrošena za svrhe za koje je namenjena. To se desilo, jer opština nije tražila povratne informacije od korisnika kako su potrošena sredstva.

Leposavić: Osoblje bez dokaza da nisu pod istragom

U nalazima za lokalnu samoupravu u Leposaviću po kosovskom sistemu navodi se da je ona tokom prošle godine primila novo osoblje, gde je njihova selekcija izvršena na osnovu procedura zapošljavanja osoblja.

“Tokom revizije procesa zapošljavanja i prateće dokumentacije, primetili smo da od 11 slučajeva odabranih po uzorku od ukupnog broja zaposlenih, četiri od njih nisu imali dokaz da zaposlena ili odabrana lica nisu pod istragom,” navodi se.

Podsećamo, ovo nisu jedini nalazi u izveštajima revizora za četiri opštine na Severu. Za više informacije pročitajte izveštaje:

Opština Severna Mitrovica

Opština Zvečan

Opština Zubin Potok

Opština Leposavić

Pročitajte još:

Revizorski izveštaji za Novo Brdo, Štrpce i Klokot: Nezakonito zapošljavanje, kolektivno otpuštanje radnika…

Revizija u Gračanici, Ranilugu i Partešu: Platni spiskovi, savetnici, bez plana nabavke…

Članak je nastao u okviru projekta “Koliko su lokalne samouprave otvorene za građane” koji realizuje CBS u partnerstvu sa NVO Omonia a uz podršku Kosovske fondacije za otvoreno društvo. Stavovi izneti u članku i video snimku su isključiva odgovornost autora i ni na koji način je predstavljaju stavove KFOS-a.

Leave a Reply

Your email address will not be published.