Kandidat za gradonačelnika Zvečana Dragiša Milović: Prioriteti su nam bezbednost, infrastruktura i zapošljavanje mladih

FOTO: Kallxo, BIRN

Kandidat Građanske inicijative “Za naš Zvečan” za gradonačelnika Zvečana Dragiša Milović ističe bezbednost, infrastrukturu i zapošljavanje mladih kao glavne prioritete ukoliko mu građani ukažu poverenje na predstojećim izborima. Drugi kandidat za gradonačelnika ove opštine je Vučina Janković ispred Srpske liste koji je odbio da učestvuje na debati sa svojim protivkandidatom a kasnije je odbio i intervju u vezi sa izborima.

GOSPODINE MILOVIĆU KOJA SU VAŠA TRI PRIORITETA ZA NAREDNE ČETIRI GODINE UKOLIKO POSTANETE GRADONAČELNIK OPŠTINE ZVEČAN?

Bezbednost sigurno broj jedan, infrastrukturni projekti broj dva i zapošljavanje mladih ljudi. To su tri naša glavna prioriteta i mi ćemo raditi na tome u godinama koje su pred nama, ukoliko nam naši građani daju poverenje, na rešavanju ta tri glavna problema.

KAKO BISTE REŠILI PROBLEM BEZBEDNOSTI?

Pa mi vidimo da u poslednje četiri godine više, na svu sreću, nemamo tih međuetničkih sukoba ali imamo druge vrste bezbednosnih problema. Dakle, porast kriminala, porast uživaoca narkotika. Moramo voditi računa u sprečavanju, suzbijanju kriminala koji je prisutan na severu. Sa kriminalom se pogoršava i bezbednost, vidimo samo pre kampanje koja je počela, paljevine automobila, pritisci na naše građane, ucene, pretnje, bacanje bombi i oko poslova. Dakle, moramo sve to suzbiti. Kako i na koji način? Tako što ćemo pre svega vratiti ugled institucije koja se zove skupština, odnosno opština. Opština mora biti servis svojim građanima, odbornici moraju predstavljati svoje građane i polagati račune svojim građanima i ono što je najbitnije i najvažnije, strukture koje su zaduženje za bezbednost, a tu pre svega mislim na Kosovsku policijsku službu, na EULEX i na KFOR, svako iz svog domena, moraju raditi svoj posao. Na lokalu to je policijska služba zajedno sa šefom policijske službe. Gledaćemo da to budu profesionalci, ljudi koji rade i znaju svoj posao i koji će odgovarati i podnositi račune našoj skupštini a ne nekim drugim, da kažem, kriminalnim centrima.

ŠTA GRAĐANI ZVEČANA MOGU DA OČEKUJU OD VAS KADA JE U PITANJU SNABDEVANJE VODOM?

Taj projekat je započet još 2012. godine. Zvečan ali i Mitrovica severni deo imaju dugo godina problem sa snabdevanjem pijaćom vodom. Međutim, taj projekat, koliko ja imam informacije, je negde stao. Projekat je započet 2012. godine, potpisan je ugovor, izvođač radova je odabran, međutim, negde se sa tim projektom stalo. Ako budemo dobili poverenje naših građana sigurno je da ćemo videti gde su problemi. Sredstva su bila obezbeđena. Radićemo, dakle, s obzirom da je tada bio rok za završetak radova osamnaest meseci, sada vidimo da je četiri godine prošlo… Zbog čega se toliko kasni, zbog čega se toliko odugovlači? Naše su procene da taj vrlo značajan, gorući problem za naše građane, snabdevanje pijaćom vodom Zvečana, Zubinog potoka i severne Kosovske Mitrovice reši u što kraćem vremenskom periodu.

KOJA SU VAŠA OBEĆANJA KADA SU U PITANJU JAVNA RASVETA, TROTOARI I ULICE U OPŠTINI ZVEČAN?

I ranije, dok sam bio predsednik opštine Zvečan imali smo puno problema, pre svega, sa snabdevanjem električnom energijom naših sugrađana. Poznato je da je Zvečan, dok je Trepča radila, imala uže gradsko jezgro Zvečana i same Trepče, iz energetike koja je snabdevala električnom energijom rudnike Stari trg i samim tim urbano naselje Zvečan. Međutim, to je zastarela mreža i mi, sigurno, i dok sam tada bio, radili smo puno na rekonstrukciji te mreže, negde oko dvanaest stubnih trafoa, trafostanice smo mi sami, po selima, svojim sredstvima, opštinskim sredstvima radili a prigradska naselja su u nadležnosti Elektrodistribucije Srbije. moramo te dve kuće, koje se brinu o održavanju, trebalo bi i naplati električne energije, na neki način spojimo za jednim stolom i da zajedno sa lokalnom samoupravom, pojačamo tamo gde su problemi, to su seoske sredine pre svega. Kada je u pitanju javna rasveta, mislim da je ona na jednom zadovoljavajućem nivou ali to ne znači da ne može i dalje da se razvija, pre svega prema prigradskim naseljima i našim sleima.

NA KOJI NAČIN ĆETE REŠITI PROBLEM ODLAGANJA OTPADA I DIVLJIH DEPONIJA?

To je problem svih opština Severa, Mitrovice, Zvečana, Zubinog Potoka i Leposavića. I tada, u mandatu svom…ranije smo radili zajedno na izboru lokacije i sada vidim, što je pozitivno i dobro, da je i donacija obezbeđena, da je i lokacija, sada čini mi se, ne baš srećno izabrana, s obzirom na blizinu i autoputa i reke Ibar…ali taj projekat, koji je značajan za sve nas, za sve četiri opštine, moraćemo zajedno da odradimo. Moram da kažem da je ranije bilo puno problema gde će ta deponija biti, s obzirom na to da je Balaban, dosadašnja deponija kod Banjske, odavno svoje kapacitete iscrpela. Taj projekat, kao što sam rekao i za vodovod, je već započet, samo d asa opštinama Severna Mitrovica, Zvečan i Leposavić da, ukoliko bi dobio poverenje, ga završimo na zadovoljstvo naših građana. Sigurno da otpad nije više sirovina koja se odlaže već otpad može i da se koristi za reciklažu, da same naše opštine od toga i zaposle nove ljude ali i da imamo koristi od toga.

PROJEKAT U KOJI STE BILI DIREKTNO UKLJUČENI JESTE ZGRADA KOJA SE NALAZI NEDALEKO OD SELA ŽAŽ. KADA ĆE ONA BITI U FUNKCIJI, UKOLIKO POSTANETE GRADONAČELNIK?

To je jedan veliki projekat započet još 2003. godine, sećamo se koalicije „Povratak“. To je zamišljeno i bilo je predviđeno za lica za posebnim potrebama, srpske nacionalnosti, lica koja su tada bila u Štimlju. Vrlo se loše prema njima, nehumano, neljudski, odnosilo. Ministarstvo za rad i socijalnu politiku i tada lokalna samouprava… Mi smo obezbedili lokaciju, započet je projekat, setimo se da je posle toga bio 17. mart 2004. godine, kada je taj projekat gotovo stao, i 2005. godine čitav projekat preuzima Ministarstvo za rad i socijalnu politiku. Dakle, lokalna samouprava, Opština Zvečan od tada nije imala više nikakvih nadležnosti, nije imala ni nekih obaveza kada su u pitanju novčana sredstva a tek kasnije saznajemo da je Ministarstvo za rad i socijalnu politiku taj projekat prebacilo Ministarstvu za prosvetu gde je trebalo da budu studenstski domovi i, nažalost, to je jedan od projekata gde su ogromna sredstava uložena, kada sam ja bio predsednik opštine 2,5 miliona je trebalo da se završi kompletno. Međutim, koliko vidim i sada nije u funkciji. To je projekat koji bi mogao da zaposli negde oko 50 do 70 mladih ljudi, gde bi, pre svega, bili zapsoleni lekari i srednje medicinsko osoblje, psiholozi, dakle svi oni koji bi se bavili problematikom lica sa posebnim potrebama, mažalost, njih ima dosta i ovde na Severu ali i južno od Ibra.

POČELA JE GRADNJA MOSTA U SELU VALAČ. DA LI ĆETE SE TIME BAVITI I KOLIKO VREMENA BI TREBALO DA TAJ PROJEKAT BUDE ZAVRŠEN?

Most je na neki način simbol pogrešne politike, kada je u pitanju infrastruktura i izgradnja, ove vlasti koja je četiri godine iza nas. Ja sam pre nekoliko dana obilazio Valač i Srbovac. Deca koja su nekada iz Valča išla do škole u Banjsku, ona više ne mogu tim putem. Vi imate izgrađem most koji nema nikakav prilaz. Moramo pre svega, ako dođemo i dobijemo poverenje, da vidimo kako je uopšte započet, da li ima projekta, odakle su prilazi, ko je dao ta sredstva. I sigurno je da je, pre svega, u interesu i jednog i drugog sela a i same opštine da se on završi. Ne bih mogao nešto konkretnije da kažem o tom projektu jer zaista nije mi jasno da postoji most koji je određene visine, kažu ljudi koji se bave građevinom, a da nemate prilaz ni sa jedne ni sa druge strane.

ŠTA BISTE URADILI KADA JE U PITANJU STAVLJANJE U FUNKCIJU BANJE U BANJSKOJ?

Taj projekat je odavno prioritet broj jedan od prioriteta u opštini Zvečan. On obuhvata i samo naselje Banjsku, manastir Banjska i centar za rehabilitaciju, dakle banja Banjska. To je izuzetno poznata banja po lekovitosti vode, pre svega za posttraumatska stanja, reumatoidne artritise, banja koja je poznata i širom Srbije. Međutim, u periodu posle rata ona je propadala i baš me raduje da je krenulo sa jednim otvorenim bazenom. Međutim, kada govorimo o Banjskoj, to je jedna, kada je u pitanju opština Zvečan, neiskorišćeni dragulj. Moramo svi zajedno, zajendo sa ministarstvima, da pokušamo da ga stavimo u funkciju jer kao lekar znam koliko naših pacijenata spas za rehabilitaciju i lečenje traži u banjama širom Srbije a sva bi ta sredsva i lečenje moglo da se obavi u Banjskoj. Imamo dovoljan broj stručnjaka, imamo specijalista za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju…završetkom tog projekta sredstva bi ostala ovde, naši pacijenti bi mogli da se leče i rehabilituju, to bi bilo jedno turističko mesto i samim tim bi i to bila jedna od mogućnosti da se zaposle mladi ljudi.

ŠTA BISTE URADILI PO PITANJU NASELJA SUNČANA DOLINA I KOME BISTE DODELILI TE STANOVE?

Sunčana dolina je za mene, zaista, jedna velika nepoznanica, projekat koji, u ovom vremenu, kada teško živimo, je hrabar potez, radi se o negde oko 300 ili koliko već kuća, planira da se izgradi. Međutim, čisto sumnjam da će to moći da se završi, imajući u vidu da u samom Zvečanu imate negde oko dvadest porodica koje žive u samačkom bloku, koji samo što se nije srušio i on je opasan za život. Imamo hotel broj tri u kome su izbegla i raseljena lica još od ’99. godine, iz Obilića i drugih mesta. Čini mi se da je bilo bolje da saniramo i poboljšamo uslove gde ljudi sada teško žive pa onda, imajući to sve u vidu, započeti neki projekat koji će se završiti. Kome stanovi? Pa sigurno i pre svega mladim bračnim parovima, ljudima koji započinju život na ovim prostorima, kojima treba omogućiti da imaju posao, da imaju rešeno stambeno pitanje kako bismo ih ovde zadržali jer, nažalost, moram da kažem da u poslednje vreme to kao da je tabu tema…i oni koji imaju posao, govorim o porodicama mojih kolega lekara, zajedno sa decom napustilo ove prostore, to sve mora da nas zabrine. Takođe, mnoge porodice svoju decu upisuju ne samo na fakultet u Srbiji već i u srednju školu. Polako ali sigurno se, na neki način, odstupa, pravi se ambijent da se i ovaj prostor Severa napusti. Zato, kada je u pitanju taj projekat a nemam informacije koliko je to kuća, ono što sam pročitao iz medija, jedan ogroman, megalomanski, daj Bože da se završi ali pre svega i sigurno da bi ta lica, mladi koje bismo zadržali ovde, mladi bračni parovi sa decom ili bez dece, normalno da bi tu bilo prostora za interno raseljena i prognana lica koja nisu prodala svoje kuće a ne mogu da se vrate u neka mesta i normalno za teške socijalne slučajeve.

GOSPODINE MILOVIĆU HVALA VAM NA INTERVJUU.

_______________________________________________________________________________

Intervjui sa kandidatima za gradonačelnike u opštinama sa srpskom većinom na Kosovu su originalno urađeni u video formatu i ralizovali su ih BIRN Kosovo i Internews Kosova. Intervjue je vodila urednica onlajn portala Crno beli svet (CBS) Sanja Sovrlić.

Leave a Reply

Your email address will not be published.