Connect with us

Članci

Ministarstvo koje predvodi NISMA, oduzima nadležnost Carini za proveru kvaliteta nafte

Avatar

Published

on

Piše: Kastriot Berisha

Izvor: Kallxo (Tekst je izvorno preveden sa albanskog i nije lektorisan)

Carina Kosova više neće proveravati kvalitet tečnih derivata nafte prilikom uvoza. Ova nadležnost koju je Carina obavljala od 2017. godine oduzeta joj je Administrativnim uputstvom o kontroli i kvalitetu tečnih derivata nafte, koje je stupilo na snagu krajem 2020. godine.

Sada će verifikaciju kvaliteta nafte prilikom uvoza vršiti privatno preduzeće, koje će angažovati Ministarstvo trgovine i industrije.

Član 51 ovog uputstva predviđa da su tela za ocenjivanje usaglašenosti (TVK) imenovana od strane MTI nadležna da izvrše adekvatnu verifikaciju karakteristika tečnih derivata nafte, koja ulaze na carinsko područje Kosova. Ova kompanija će verifikovati dokumente o usaglašenosti izdate van teritorije Kosova, u skladu sa relevantnim zakonom.

„Tokom postupka odobravanja ulaska naftnih goriva, tela za ocenjivanje usaglašenosti verifikuju dokumente o usaglašenosti, uključujući izjavu o usaglašenosti ili izjavu o kvalitetu, koji moraju biti priloženi izveštaju o testiranju, u skladu sa parametrima predviđenim izvornim uputstvom. Carina Kosova dozvoljava ulazak derivata nafte na teritoriju Kosova, samo ako je potvrda / izveštaj izdat od strane TVK koga je imenovao MTI, u skladu sa izvornim uputstvom“, stoji u novom administrativnom uputstvu.

U skladu sa uputstvom iz 2017. godine, ovo pravo bilo je u isključivoj nadležnosti Carine Kosova.

Ova carinska obaveza predviđena je članom 23 AU broj 01-2017 u tački koja predviđa „proveru kvaliteta tečnih derivata nafte na carinskom području“.

Pokušaj stvaranja novog monopola na Kosovu

KALLXO.com je izveštavao da je u istom AU, MTI predviđao stvaranje monopola za obeležavanje / markiranje nafte. Očekuje se da će privredni subjekat koji će preuzeti monopol zaraditi milione evra u jednoj godini. MTI nije objavio troškove koje preduzeća moraju platiti po markiranom litru, ali KALLXO.com je istražio da li zemlje u regionu primenjuju takvu praksu.

Albanija je u prošlosti primenjivala markiranje nafte, obavezujući privredne subjekte da plate 7.1 leka za svaki markirani litar ili 5 centi.

Podaci carine Kosova kažu da je 2019. godine uvezeno 618 miliona litara nafte, dok je 2020. na Kosovo uvezeno 602 miliona litara nafte.

Ako za osnovu uzmemo cenu plaćenu u Albaniji, odnosno 5 centi po litru i pomnožimo je sa količinom nafte koja je uvezena na Kosovo tokom 2020. godine, ispada da će kompanija koja će imati monopol ostvariti prihode od oko 30 miliona evra.

Pod pretpostavkom da će cena markiranja tečnih derivata nafte na Kosovu biti upola jeftinija, odnosno samo 2.5 centi po litru, sledi da će kompanija imati zagarantovani godišnji prihod od 15 miliona evra. Dnevni prihodi od markiranja nafte iznosiće oko 40 hiljada evra, pod pretpostavkom da će na Kosovu markiranje po litru iznositi samo 2.5 centi ili 50% jeftinije nego u Albaniji.

Po ceni od samo 2.5 centi po litru za markiranje, kompanija koja će obezbediti  monopol na 5 godina, ostvariće prihod od 75 miliona evra.

U izjavi za KALLXO.com, predsednik Kosovske uprave za konkurenciju, Valjon Prestreši rekao je da će videti da li je to administrativno uputstvo u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti konkurencije.

„Ova ekonomska politika koju Ministarstvo trgovine i industrije sprovodi radi monopolizacije određenih tržišta, poklapa se sa recidivističkom politikom planske privrede, koja je otvoreno govoreći, ako se dokaže kao takva, u suprotnosti sa Ustavom Republike Kosovo, kao tržišne privrede sa slobodnom konkurencijom. Danas sam ovlastio sekretarijat AUK-a da hitno pokrene postupak preliminarne istrage“, rekao je Prestreši.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Preporučeno