Mrak i tišina nakon Briselskog sporazuma je  naziv studije koja se bavi analizom Briselskih sporazuma o energetici i telekomunikacijama kao i time kako oni utiču na građane severa Kosova. Studija je urađena u okviru projekta “Da li vidimo i kako se čujemo nakon Briselskog sporazuma” koji realizuje Radio Mir uz podršku Kosovske fondacije za otvoreno društvo (KFOS).

Studija je dostupna na engleskom, srpskom i albanskom jeziku:

DARKNESS AND SILENCE AFTER THE BRUXELLES AGREEMENT

MRAK I TISINA NAKON BRISELSKOG SPORAZUMA

TERR DHE HESHTJE PAS MARRËVESHJES SË BRUKSELIT

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.