Connect with us

Istraživanja

Onlajn nastava i izazovi sa kojima se suočavaju opštine

Avatar

Published

on

Piše: Arbisa Šefkiu (Arbisa Shefkiu); tekst je preveden sa albanskog

Potreba za organizovanjem nastave na daljinu, pored kapaciteta centralnog nivoa, razotkrila je i nivo pripremljenosti opština da se suoče sa izazovima u preduniverzitetskom obrazovanju koje prema zakonu vode.

Situacija sa pandemijom korona virusa na Kosovu, kao i  širom sveta, učinila je da obrazovne ustanove svih nivoa budu zatvorene i da učenici ne budu u mogućnosti da idu u škole.

Ali, kako ne bi izgubili časove, Ministarstvo obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacije  (MONT) na Kosovu je organizovalo učenicima nastavu na daljinu. Ova nastava je organizovana za učenike osnovnih škola, odnosno učenike od prvog do devetog razreda (koji se školuju prema kosovskom obrazovnom planu i programu, prim. red).

Za srednje obrazovanje, MONT je prepustio opštinama organizaciju nastave na daljinu, tražeći da se pridržavaju preporuka ministarstva.

Analiza podataka dobijenih od kosovskih opština pokazuje da ne postoji jednoobraznost u načinu organizovanja nastave na daljinu. Različite škole su počele da održavaju ovu nastavu samoinicijativno, dok su neke opštine razvile posebne platforme za onlajn nastavu.

Najveći izazovi su, po rečima opštinskih direktora za obrazovanje, problemi sa tehnologijom, uključivanje zajednica u organizaciju nastave na daljinu i način ocenjivanja učenika.

Lokalna uprava ima u velikoj meri presudnu ulogu u sprovođenju propisa na polju preduniverzitetskog obrazovanja, prema Zakonu o preduniverzitetskom obrazovanju i Zakonu o lokalnoj samoupravi.

Po mišljenju poznavaoca oblasti obrazovanja, rad centralnih i lokalnih institucija u vezi sa učenjem na daljinu bi trebalo pozdraviti, jer se razvio brzo i u vanrednim okolnostima.

Stručnjak za obrazovanje, Dukađin Pupovci (Dukagjin Pupovci), pomenuo je neke od izazova koji mogu da nastanu, a s obzirom na nastale okolnosti.

„Moramo uvek imati na umu da se nastava na daljinu odvija u uslovima pandemije, kada je mogućnost podrške i nadzora nad školama više nego ograničena. U ovim uslovima nije isključena mogućnost da postoje škole u ​​kojima proces zaostaje, ili se ne odvija kako bi trebalo“, rekao je on.

Dodao je da je očekivano da će učenici u ovom trenutku možda imati slabije rezultate.

„Sama priroda nastave na daljinu razlikuje se od nastave u odeljenjima i zahteva veću samostalnost učenika i povećani roditeljski nadzor, što nije uvek slučaj. Stoga moramo biti svesni da može doći do pada rezultata učenika u odnosu na prethodne godine, kada je rađeno u normalnim uslovima“, rekao je Pupovci.

S druge strane, Rinor Ćehaja (Rinor Qehaja) iz Instituta „Ed Guard” smatra paradoksalnim to što nastavnici upotrebu tehnologije vide kao izazov, jer je do sada uloženo mnogo novca u osposobljavanje nastavnika u oblasti informatike.

Takođe je naglasio potrebu praćenja organizovanja onlajn nastave od strane ODO-a.

„Uspeh onlajn nastave zavisi od nadzora, a ovde je problem naglašen profesionalnom nesposobnošću pojedinaca, koji su deo sistema, koji su zaposleni mimo zasluga, a koji u nekom trenutku moraju da posmatraju vrlo složen rad nastave. U nedostatku istog, u mnogim izveštajima ODO-a i direktora škola, videćemo naduvane statističke podatke o učešću u onlajn nastavi, odnosno brojke koje govore o dobrom učinku, ali ne i brojke koje služe kao dokaz dobrog podučavanja“, naglasio je Ćehaja.

Kako se odvija e-nastava u kosovskim opštinama?

Kallxo.com je kontaktirao gotovo sve opštine na Kosovu kako bi dobio odgovor kako se odvija onlajn nastava poznata kao nastava na daljinu.

Učenici opštine Đeneral Janković bili su veoma aktivni, sa oko 95% uključenih u onlajn nastavu.

Ovo je istakao direktor obrazovanja u ovoj opštini Menduh Vlaši (Menduh Vlashi), koji je takođe objasnio kako se odvija nastava u ovoj opštini.

„U opštini Elez Han (Đeneral Janković, prim. red.) je nastava na daljinu započela odlukom MONT-a. U početku smo krenuli od I-III razreda preko RTK-a i nastavnici su na različite načine putem platforme ZOOM, Viber, ili na druge načine kontaktirali učenike i roditelje“, rekao je on.

„Dok se od IV do XII razreda nastava odvija preko platforme ZOOM, a u roku od dva dana uključili su se svi nastavnici i preko 90% učenika“, dodao je Vlaši.

Po njegovim rečima, nastavnici, učenici i roditelji su zadovoljni ovim vidom nastave.

I u opštini Vučitrn nastava se odvija uspešno onlajn i prema rečima direktora obrazovanja u ovoj opštini, Afrima Namanija, 93% učenika je uključeno u nastavu.

„Prema našim procenama, na osnovu informacija/izveštaja dobijenih od direktora škola propraćenih fotografijama i video zapisima, tokom prošle nedelje uključeno je 93% učenika osnovnih, nižih srednjih i viših srednjih škola. Dana 15. aprila je počela nastava i za predškolski nivo za starosnu grupu od 0-6 godina, iako su deca uzrasta od 5–6 godina koja pohađaju predškolsku nastavu u školama počela ranije“, rekao je Namani za Kallxo.com.

Sa druge strane, direktor za obrazovanje u Suvoj Reci, Remzi Bitići (Remzi Bytyqi), sem što je istakao da se nastava vodi onlajn, rekao je da su se u ovoj opštini pojavile poteškoće u vezi sa odvijanjem nastave u jednoj od zajednica.

„Tokom ovog perioda organizovanja nastave na daljinu, neki nastavnici su imali poteškoća da uključe učenike iz zajednice Aškalija. ODO u saradnji sa direktorima škola nastoji da obezbedi odgovarajuće modalitete za uključivanje ovih učenika u onlajn nastavu. Vredi napomenuti da su u nekim školama čak i nastavnici predmeta koji se ne prikazuju na TV-u samoinicijativno radili na organizovanju nastave na daljinu za učenike od I-IX razreda“, dodao je Bitići.

I direktorka za obrazovanje u opštini Prizren, Džemile Vezgiši (Xhemile Vezgishi) rekla je nešto više o odvijanju onlajn nastave u školama u ovoj opštini.

„Pored onlajn nastave koju organizuje MONT, shodno zahtevu ODO-a da svi nastavnici vode individualnu onlajn nastavu, škole u opštini Prizren su u potpunosti posvećene realizaciji ove inicijative“, rekla je ona.

„Gotovo sve škole šalju detaljne izveštaje, koji svedoče o velikoj primeni procesa nastave na daljinu. U izveštajima koje su škole poslale naveden je – broj onlajn časova, časova koje drže nastavnici, broj učenika koji učestvuju, obuhvaćeno nastavno gradivo, primedbe i preporuke na koje se naišlo tokom procesa”, rekla je Vezgiši za  Kallxo.com.

Po njenim rečima, u ovoj opštini se onlajn nastava odvija i na drugim platformama, pored predavanja koja nudi MONT, a koja se emituju preko RTK.

„Za individualnu onlajn nastavu u opštini Prizren, 90 odsto njih otvorilo je virtuelna odeljenja putem platformi: Google classroom, Viber, WhatsApp, Zoom, Facebook i drugih društvenih mreža. Neke škole su kreirale video lekcije, koje prate nastavno gradivo u sklopu onlajn nastave, ili prezentaciju video animacija sa titlovima na albanskom jeziku (u tom slučaju su roditelji dobro obavešteni o ovom vidu komunikacije)“, rekla je ona.

Direktorka obrazovanja u Prizrenu takođe je najavila održavanja vida onlajn nastave za više srednje škole.

„U nekim višim srednjim i strukovnim školama, ovo je već treća nedelja kako su počeli da održavaju onlajn nastavu, ističem ovom prilikom Gimnaziju Đon Buzuku (Gjon Buzuku) koja prednjači u tom smislu i služi kao primer kojim bi trebalo da pođu druge škole… Takođe možemo da izdvoimo školu ‘Emin Duraku’ koja služi kao dobar primer kojim bi trebalo da pođu osnovne i niže srednje škole u opštini Prizren. Ovo je škola u kojoj se uspešno realizuju sva video snimanja za onlajn nastavu za bošnjačku i tursku zajednicu”, dodala je ona.

Direktorka obrazovanja u Prizrenu takođe je navela da se onlajn nastava odvija u svim zajednicama, kako u turskoj, tako i u bošnjačkoj.

„Obavljene su sve odgovarajuće pripreme, odredili smo koordinatore za bosanski i turski jezik, koji se već bave organizacijom i održavanjem onlajn nastave i istovremeno smo obezbedili školu ‘Emin Duraku’ u kojoj se vrši snimanje nastavnog materijala za onlajn nastavu”, rekla je na kraju.

Opština Orahovac takođe sprovodi nastavu na daljinu u skladu sa preporukama MONT-a.

„Preneli smo sve preporuke svim školama i pozvali smo direktore svih škola, vaspitače, nastavnike, učenike i roditelje na maksimalnu posvećenost, bilo da prate programe e-učenja, ili da koriste onlajn platforme koje se koriste u ove svrhe“, rekao je direktor obrazovanja u ovoj opštini Avni Morina.

Po njegovim rečima, izazov za ODO i obrazovne ustanove biće proces procene znanja učenika.

Morina je, međutim, takođe kritikovao MONT-ov oblik onlajn nastave.

„Imali smo primedbe učenika i nastavnika na programe e-nastave na RTK-u, da nastavne jedinice realizovane putem televizijskih emisija zaostaju za nastavnim planom i programom realizovanim do 10. marta 2020. godine, to jest, većina nastavnih jedinica su one, koje su učenici prešli u prethodnim mesecima“, rekao je on.

„Takođe, imamo primedbe na način emitovanja, gde su na nekim TV snimanjima ekran, ili tabla na kojoj su napisana slova i formule toliko mali, da su jedva vidljivi, ili uopšte nisu vidljivi. Učenici treba da vide šta je napisano na tabli, a ne učitelj, ili učiteljica koji drži predavanje”, dalje je dodao Morina za Kallxo.com.

Opština Kosovo Polje takođe koristi onlajn platforme kako bi se učenici ove opštine što više uključili, izjavio je direktor odeljenja za obrazovanje, Islam Šabani (Islam Shabani).

„Svi razredni i predmetni nastavnici su formirali grupe po odeljenjima i rade na daljinu koristeći platforme za e-učenje i druge vidove komunikacije: Viber, Zoom, Skype, Google classroom itd“, rekao je Šabani za Kallxo.com.

Po njegovim rečima, direktori škola prate rad nastavnika od kojih dobijaju nedeljne izveštaje o radu.

U ovoj opštini, međutim, postoje i problemi u odvijanju nastave.

„Postoje neki problemi sa načinom komunikacije, nedostatak Internet mreže ili čak nedostatak električne energije u nekim selima, ali nadamo se da su privremene i da ćemo ih lako prevazići”, rekao je Šabani na kraju.

Direktor odeljenja za obrazovanje u Klini, Enver Gaši (Enver Gashi), takođe je rekao da škole u ​​opštini Klina poštuju odluku MONT-a za onlajn nastavu, odnosno “neko više, a neko manje”, a u zavisnosti od geografskog položaja i uslova.

„… Predškolsko i vrtići su počeli da rade nezavisno od MONT-a. Prvobitno, samo za nivo od 1-5. razreda i sa samo dva predmeta: albanski jezik i matematika. A od 6. aprila počelo je emitovanje i za učenike 6-9. razreda i za druge predmete za učenike od 1-5. razreda”, rekao je on.

Po njegovim rečima, ODO ima stalne kontakte sa nastavnicima različitih nivoa putem društvenih mreža i osnovao je različite kontakt grupe.

„Škole stalno podnose izveštaje ODO-u, o čemu svedoče fotografije i video zapisi. Po navodima direktora i njihovih izveštaja, situacija je bolja nego što je očekivano. S obzirom na to da je ovo nov način nastave i da se radi u vanrednim uslovima, dobar deo nastavnika ima pristup onlajn nastavi“, rekao je Gaši.

Po njegovim rečima, Direkcija za obrazovanje formirala je grupu nastavnika i asistenata za podršku deci sa posebnim potrebama.

Direktor odeljenja za obrazovanje u opštini Kačanik, Zahir Doda, rekao da je u ovoj opštini nastava na daljinu od 1 do 5. razreda u svim osnovnim i nižim srednjim školama počela 23. marta i da se odvija prema preporukama MONT-a .

„Srednja strukovna škola  Feriz Guri i Braća Ćaka (Feriz Guri i Vëllezërit Çaka), počela je nastavu na daljinu dana 23.03.2020, da bi ispunila nastavni plan i program, koristi elektronsku platformu Google Classroom i vodi nastavu shodno preporukama MONT-a. Gimnazija Skenderbeg (Skenderbeu) počela je sa pripremama za početak nastave na daljinu od 30.03.2020. do 03.04.2020, dok je sa nastavom počela 06.04.2020, izuzev predmeta za razvoj veština. Nastavnici uglavnom koriste platformu Google Classroom i uključeno je više od 90% učenika“, rekao je na kraju za Kallxo.com.

Hajruš Šoši (Hajrush Shoshi), takođe direktor u opštini Istok, rekao je da se u ovoj opštini nastava na daljinu održava na svim nivoima

„Na zahtev i prema uputstvima ODO-Istok, osnovne, niže srednje i više srednje škole su formirale rukovodeće timove u školama koji su strukovnim aktivnostima, kao i sa predmetnim nastavnicima, počeli nastavu na daljinu pomoću aplikacija Zoom, Facebook, Viber ili drugih aplikacija “, rekao je Šoši.

„Razredni i predmetni nastavnici, su formirali grupe, putem gore pomenutih digitalnih platformi i prema našim informacijama, učešće i interesovanje učenika za nastavu u ovom obliku je na dobrom nivou“, dodao je na kraju.

Opštinska direkcija za obrazovanje u Glogovcu takođe je navela da sprovodi stalne virtuelne sastanke sa svim direktorima škola u opštini Glogovac i da pomno prati odvijanje nastave na daljinu.

„Nastava od 1-9. razreda se prati preko javnog servisa i putem platforme emesimi.rks-gov.net koja se prikazuje na You-Tube kanalu. Svi nastavnici su formirali grupe za komunikaciju i u stalnom su kontaktu sa roditeljima i učenicima, prateći angažovanje učenika i završavanje zadataka“, rekao je za Kallxo.com direktor Muhamet Đoka (Muhamet Gjoka).

Za srednje škole je naveo da koriste druge oblike onlajn nastave.

„Na trećem nivou obrazovanja, sa učenicima od 10-12. razreda srednjih škola u gimnaziji i u strukovnoj školi, u opštini Glogovac, krenuli smo sa nastavom na daljinu od 23.03.2020. (tog dana smo poslali zahtev za potvrdu i MONT) i već smo uključili gotovo sve profesionalne predmete, putem platforme Zoom. Kao ODO, od 07.04.2020. smo započeli sa redovnom onlajn nastavom u skladu sa zvaničnim školskim rasporedom, za naše obe srednje škole (od 08.00 -18.25)“, rekao je on.

Sa druge strane, direktor odeljenja za obrazovanje u Đakovici, Bernard Frokaj, nije naveo mnogo detalja o procesu onlajn nastave u ovoj opštini.

Rekao je da je u ovoj opštini nastava na daljinu na dobrom nivou.

„Želimo da vas obavestimo da uprave škola u opštini Đakovica primenjuju nastavu na daljinu  na vrlo dobrom nivou. Nedeljni izveštaji zajedno sa pratećim činjenicama se dostavljaju svake nedelje Direkciji za obrazovanje, koje takođe u vidu izveštaja prosleđujemo MONT-u“, rekao je Frokaj.

Direktor odeljenja za obrazovanje u Uroševcu, Afrim Labjani (Afrim Llabjani), takođe je naveo da su imali pojedinih teškoća u organizovanju onlajn nastave, ali i da su one prevaziđene.

„Nastava se odvija na oba nivoa preduniverzitetskog obrazovanja i, prema nedeljnim izveštajima koje dobijamo od škola, možemo reći da se onlajn nastava odvija dobro. Prema izveštajima, pohađanje učenika na nivou od 1-9. razreda iznosi 88.7%, dok na nivou od 10-12. razreda dostiže skoro 90%“, rekao je Labjani za Kallxo.com.

„Nastava se prati putem RTK-a i dopunjuje drugim platformama, kao i putem društvenih mreža“, dodao je on.

Iz opštine Gnjilane su naveli da su napravili platformu za onlajn nastavu za sve nivoe, osim časova koje učenici pohađaju putem RTK-a.

„Opštinska direkcija za obrazovanje u Gnjilanu je od 16. marta počela sa nastavom na daljinu na svim nivoima (od 1-12) i svim predmetima, uključujući srednje strukovne škole i nastavu na turskom jeziku, putem platforme koju je realizovao ODO-Gnjilane mesojmengashtepia.com, gde do sada beležimo oko 30.000 aktivnosti nastavnika putem ove platforme. Takođe, nastavnici i učenici koriste platformu MONT-a (preko RTK-a) i druge platforme“, rekao je direktor odeljenja za obrazovanje u Gnjilanu, Nazmi Gagica.

„Takođe ODO-Gnjilane je, nakon zahteva roditelja i procene ODO-a za neophodnost uključivanja dece predškolskog uzrasta, od 6. aprila ponudila onlajn nastavu za pripremne razrede za decu uzrasta od 5-6 godina, u svim školama i predškolskim ustanovama u opštini Gnjilane“, dodao je na kraju.

Opština Kamenica je, međutim, imala nešto problema sa onlajn nastavom u selima.

„Onlajn nastava u našoj opštini se odvija normalno, osim za 92 učenika koji žive u brdskim selima i okolini. Bili smo korisnici projekta Svetske banke za proširenje mreže u brdskim selima i srećom gotovo sva sela imaju pristup Internetu, osim pojedinih porodica u udaljenijim područjima“, izjavila je portparolka za medije ove opštine, Margarita Rašiti (Margarita Rashiti).

Po njenim rečima, opština sarađuje sa privrednim operaterima kako bi svima obezbedila kablovsku mrežu i Internet, kako bi ovi učenici mogli da prate nastavni proces na daljinu.

Direktor odeljenja za obrazovanje u Srbici, Bekim Ljatifi (Bekim Latifi) kratko je rekao za Kallxo.com da se nastava u ovoj opštini odvija uredno i da se nastava za srednje škole takođe odvija onlajn putem platforme koju je formirala ova opština.

Kallxo.com je takođe kontaktirao druge opštine na Kosovu, ali do objavljivanja članka nisu odgovorili.

Istorijat

Dana 11. marta, Vlada Kosova donela je odluku da zatvori škole do 27. marta, usled opasnosti od širenja virusa COVID-19.

Dvanaest dana od zatvaranja škola, 23. marta, započela je onlajn, ili nastava na daljinu.

Kallxo.com je dobrovoljno pomogao u realizaciji nastave na daljinu i nastava se emituje putem javnih medija – RTK, RTK1 i RTK4, kao i na Internet stranici emesimi.rks-gov.net.

Ministarka obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija priznala je da će ocenjivanje učenika biti izazov.

„Radimo na onlajn ocenjivanju, ali nismo došli do tačke kada moramo da se odlučimo za tako nešto, jer, iskreno, očekujemo da se ocenjivanje obavi u školama“, rekla je ona.

U međuvremenu, na univerzitetskom nivou na Kosovu nastava se takođe odvija onlajn, na dobrovoljnoj osnovi.

Dvadeset onlajn predavanja počelo je na Univerzitetu u Prištini „Hasan Priština“ na platformi „Google Meet“, zatim su isto učinili Univerzitet u Mitrovici, Univerzitet u Peći, Univerzitet u Gnjilanu i Univerzitet u Uroševcu, kao i druge privatne visokoškolske ustanove.

Vlada Kosova još uvek nije precizno odredila koliko dugo će trajati nastava u ovom obliku, što će zavisiti od toga kako će se odvijati kriza u vezi sa COVID-19.

Ovaj grant omogućen je kao deo programa pod nazivom ‘Program građanskog društva za Albaniju i Kosovo’, koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Norveške, a kojim upravlja Kosovska fondacija za civilno društvo (KCSF) u partnerstvu sa Partneri Albanija za promenu i razvoj (PA). Ovde predstavljeni sadržaj i preporuke ne odražavaju zvaničan stav Ministarstva spoljnih poslova Norveške, niti Kosovske fondacije za civilno društvo (KCSF).

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Preporučeno