Pozivaju se novinari koji izveštavaju na srpskom jeziku na Kosovu da se prijave za učešće na programu obuke istraživačkog novinarstva.

Program uključuje seriju jednodnevnih i dvodevnih radioca na sledeće teme:tehnika pisanja novinskih članaka; izveštavanjeo ekonomskom razvoju; tehnikei straživačkog novinarstva i tehnike prezentacije istraživanja.

Potencijalni kandidati bi trebalo da ispune sledeće kriterijume:

  • Minimum dve godine rada u novinarstvu (novinari iz medija na Kosovu ili freelance novinari);
  • Spremnost na višemesečno angažovanje koje podrazumeva set treninga i rad na sopstvenoj istraživačkoj priči;
  • Žene i druge marginalizovane grupe se posebno ohrabruju da se prijave za učešće u programu.

Kandidati koji prođu proces selekcije imaće priliku da usavrše svoje istraživačke i novinarske veštine kroz rad sa iskusnim medijskim radnicima iz regiona (BIRN i PG Mreža). Nakon programa obuke sa trenerima polaznici će raditi na sopstvenim pričama za koje je predviđena novčana naknada. Članci će biti objavljeni na www.crnobelisvet.com ali i na sajtovima medijskih kuća učesnika.

Tokom prijave za program je neophodno poslati radnu biografiju (ne više od jedne strane), motivaciono pismo (ne više od jedne strane) i predlog za istraživačku temu (ne više od jednog pasusa) na office@crnobelisvet.com. Zainteresovani kandidati bi trebalo da se prijave za učešće u programu najkasnije do 15. septembar 2018. godine. Aplikacije poslate nakon tog roka neće biti razmatrane.

Tokom predloga priče koju žele da istražiju kandidati bi trebalo da prioritet daju sledećim temama:

  • Briselski sporazum i njegov uticaj na građane;
  • Ekonomski razvoj i zapošljavanje;
  • Efekti ulaganja iz donatorskih sredstava;
  • Transparentnost rada lokalnih samouprava;
  • Ostale teme od značaja za tranzicione procese u opštinama sa srpskom većinom na Kosovu.

Inicijalne teme će tokom programa biti detaljnije definisane u saradnji sa trenerima i u skladu sa interesovanjima i potrebama učesnika.

Program realizuju Crno beli svet (CBS) i Institut za teritorijalni ekonomski razvoj (InTER) u okviru projekta „Razvoj istraživačkog novinarstva kod novinara koji izveštavaju na srpskom jeziku na Kosovu“.

Ovaj grant je finansiran od projekta ’Podrška Luksemburga za civilno društvo na Kosovu’, koji finansira Vlada Velikog Vojvodstva Luksemburga i upravlja Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF).

Leave a Reply

Your email address will not be published.