Pravna bitka od deset godina za nasledstvo

Tekst je preveden sa albanskog i nije lektorisan

Shyhreta Berisha i Shukrija Berisha su dva slučajeva gde sudski postupak za pravo koriščenja kuće gde su živeli sa njiihovim supruzima trajala je više od jednu deceniju.

Pravo vlasništva dosada od prvog stepena je priznalo pravo samo Shyhreti Berishi, dok je ovaj stepen ostavio nezadovoljnu Shukriju Berishu.

Shukrija Berisha ima 13 godina kako traži pravo koriščenja polovine kuće gde je živela zajedno sa svog muža. Ona je počela pravnu bitku sa svojim deverima.  

Shukrija i Zeqir Berisha su bili zajedno od 1986, godine do 2003, godine kad je Zeqir preminuo. Pokraj žalosti o gubitku muža, Shukriji je ubrzo trebalo da se suoći I sa jednog drugog problema – ona je rizikovala da ostane brz krova nad glavu.

Ali, Osnovni Sud u Prištini  samo delimično je odobrio tužbu Shukriji Berishi, priznajući joj samo nekoliko kvadratnih metara kuće i dvorišta. U potrazi za pravom koja je tražila ona se uputila Apelacionom sudu.

Za razliku od nje, Shihrete Berisha je u svojoj pravnoj borbi sa svojim deverom pobedila.

Shihreta Berisha je preživela masakar porodice Berisha 26. marta 1999.godini u Suvoj Reci, u kojem su ubijeni suprug i četvoro dece, od kojih je najmlađi bio mlađi od dve godine, dok je ona ostala ranjena.

Međutim, nakon rata, 2001.  godine započela je sudsku bitku sa svojim deverom Xhelalom Berishom, koji joj je oduzeo kuću u kojoj je Shyhreta živela sa svojom porodicom do dana masakra.

U julu 2017. godine, KALLXO.com je izvestio kako je Osnovni sud u Prizrenu, ogranak u Suvoj Reci, odlučio da prizna pravo Shyhrete Berishe na vlasništvo na osnovu pravnog nasledstva, prema predstavljanju nakon smrti supruga i njene dece .

Protiv ove odluke, nezadovoljena stranka žalila se Apelacionom Sudu.

Međutim, iako je prošlo više od jedne decenije, sudski postupak za Shukrju i Shyhretu Berisha još nije doneo konačnu odluku.

Advokat Shukrije Berishe, Albana Kelmendi, izjavila je za KALLXO.com da takva kašnjenja još više štete njenom klijentu.

“S obzirom da je prošlo 13 godina od kada Shukrija Berisha traži svoje pravo na nepokretnu imovinu, gde je živela sa svojim pokojnim suprugom, dok je Berishi ​​ samo uskraćeno pravo. Takva odlaganja do konačnost odluke su veoma štetna za stranku, međutim, prilikom donošenja odluke, nadam se da će drugi stepen doneti pravu odluku tako što će odlučiti u korist svog klijenta tako što će u potpunosti odobriti moju žalbu.”, rekla je Kelmendi.

KALLXO.com je zatražila od Apelaconog suda da sazna u kojoj fazi su ti predmeti .

Prema odgovoru službenika za informisanje ovog suda, Arber Jashariju,

slučaj Shukrije Berishe primljen je u Apelacioni sud 20. septembra 2016. godine, dok je Shihrete Berishin primljen 6. novembra 2017. godine.

Prema Jasharija, oba slučaja su dodeljena sudijama i nalaze se u redu za odlučivanje.

Dufovlačenje vremena on je opravdao velikim brojem predmeta kojim se suočava ovaj sud.

“Apelacioni sud se suočava sa ogromnim brojem predmeta u građanskoj struci. Stoga je nemoguće da predmeti budu postavljeni u kratkom vremenskom periodu”, rekao je Jashari.

Na konferenciji za medije, koju je održao predsednik Apelacionog suda Hasan Shala, održan u decembru 2017. godine, on je pokazao da je preostalo više od 12.600 nerešenih predmeta..

Predsednik Shala je rekao da su razlozi zbog kojih su ovi slučajevi ostavljeni leži u tome što je u 2016.godinu,  ukupno nasleđeno 11.266 predmeta.

Leave a Reply

Your email address will not be published.