Pristup dokumentima: “Meni su sva vrata zatvorena”

Kako izgleda život bez ličnih dokumenata? Šta su glavne prepreke za dobijanje ovih dokumenata? Kako sistem brine o onima koji ih nemaju? Kakve su mogućnosti za one koji ne poseduju lična dokumenta? Koja su rešenja?

Dijana Arsić i Aleksandra Turković-Dimitrijević govorile su o svojim iskustvima. Obe na Kosovu žive godinama unazad, ali bez kosovskih ličnih dokumenata koja su im potrebna za svakodnevni život.

“U Gračanici živim od septembra 2007. godine, u braku sam od 2009. godine, radim od 2007. godine, kada sam i počela da živim ovde. Aplikaciju za državljanstvo sam podnela 2011. godine,” kaze Aleksandra Turković-Dimitrijević.

Iako, kako veruje, ispunjava uslove za dobijanje dokumenata po bar tri uslova, ona nije uspela da ih dobije.

Dijana Arsić poseduje srpska i bosanska lična dokumenta, ali ne i kosovska.

“Ja sam računala, meni treba oko 1000 evra da dam za nešto što ne znam da li ću da dobijem,” kaže ona, objašnjavajući proceduru dobijanja kosovskih dokumenata preko bosanskih.

Kosovska dokumenta, sa druge strane, poseduju svi njeni članovi porodice:

“Mislila sam da postoji olakšavajuća okolnost za mene zato što svi moji članovi poseduju dokumenta, zato što imamo kosovski izvod venčanih, zato što sam ovde od 2008. i mogu da nađem svedoke da živim ovde. Ali to nikog ne interesuje. Meni su sva vrata zatvorena.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.