Program stipendija za novinarsku izutetnost na Kosovu

Proces podnošenja prijave za program Stipendija za novinarsku izuzetnost na Kosovu za 2018 je ovim otvoren. Program će početi u septembru 2018. i zasnovan je na Balkanskoj stipendiji za novinarsku izuzetnost, koja se sprovodi od 2007.

Balkanska Istraživačka Regionalna Mreža (BIRN) i Udruženje Novinara Kosova (AGK), pozivaju sve zainteresovane novinare da se prijave za šestomesečnu stipendiju, koju obezbeđuje Evropska unija na Kosovu.

10 ambicioznih i smelih novinara će izabrati tim lokalnih i regionalnih profesionalaca kako bi postali deo ovog dinamičnog i obogaćujućeg iskustva. Svaki stipendista će dobiti stipendiju od 2.000 evra za detaljnu istraživačku priču koja pokriva pitanja kao što su javna potrošnja, lokalna uprava, javne nabavke, životna sredina, energetika, zdravstvena zaštita, kultura, obrazovanje, finansiranje medija, ljudska prava, međuetnička saradnja itd.

Osim toga, odabrani novinari će dobiti mentorstvo tima visokokvalifikovanih urednika BIRN Kosovo, koji imaju veliko iskustvo u produkciji i uređivanju visokokvalitetnog izveštavanja na Kosovu i regionu; priznatih po njihovoj izvrsnosti od nekoliko organizacija i nagrađivanih za nepristrasno i profesionalno izveštavanje od strane glavnih medijskih tela na Kosovu.

Na kraju programa, očekuje se da stipendiste naprave originalnu ispitivačku/istraživačku priču. Format se može razlikovati od pisanih članaka do TV reportaža ili sadržaja prikazanog u multimedijalnom formatu. Priče izabranih stipendista biće objavljene na albanskom, engleskom i srpskom jeziku. BIRN će obezbediti ponovno objavljivanje članaka stipendista u drugim lokalnim medijima kako bi se povećalo pokriće izrađenih priča.

Da li ste zainteresovani da postanete deo ovog prestižnog programa?

Popunite obrazac prijave i pošaljite vašu prijavu do ponoći 24. avgusta 2018, na euproposals@birn.eu.com. Obrazac prijave možete naći OVDE.

Sva pitanja u vezi ovog programa ili prijave mogu se poslati na euproposals@birn.eu.com, najkasnije do 17. avgusta.

Predlozi mogu biti podneti na albanskom, srpskom ili engleskom jeziku, a ova tri radna jezika će biti korišćena tokom stipendije.

Žene i pripadnici nevećinskih zajednica se snažno ohrabruju da se prijave.

Leave a Reply

Your email address will not be published.