Radna grupa za poglavlje 35 NKEU poziva na saradnju u suzbijanu korona virusa

FOTO: Tanjug / Tanja Valić

Radna grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 35 poziva nadležne organe Beograda i Prištine da uspostave direktnu i efikasnu saradnju na suzbijanju širenja pandemije korona virusa.

“Pandemija je pokazala da širenje bolesti prevazilazi granice, nacionalno i etničko poreklo ili versku pripadnost obolelih, i da se može pobediti jedino zajedničkim delovanjem, međusobnom saradnjom i solidarnošću. Saradnja je neophodna pre svega zbog humanosti i odgovornosti prema ljudskim životima u ovim teškim vremenima”, navdeno je u saopštenju dostavljenom medijima.

Istaknuta je neophodnost uspostavljnja komunikacije između kriznih štabova, kako bi bila omogućena razmena informacija o razmerama pandemije na snevnom nivou.

“Pozivamo nadležne organe da uspostave procedure za saradnju između medicinskih ustanova i lekarskih timova, kao i procedure za međusobno pomaganje u bolničkom lečenju pacijenata zaraženih korona virusom. Pored toga, naglašavamo da je potrebno regulisati režim kretanja preko integrisanih administrativnih prelaza tokom trajanja pandemije na način da bude omogućeno neometano kretanje sanitetskih vozila i lekarskih timova. Takođe je potrebno dozvoliti prelaz robe široke potrošnje, naročito hrane, lekova, sanitetskog materijala, sredstava za dezinfekciju i ostalih potrepština neophodnih za normalan život”, istaknuto je u saopštenju.

Radna grupa za Poglavlje 35, u saopštenju ističe, da zajednički pristup i aktivna saradnja u suzbijanju pandemije korona virusa u Srbiji i na Kosovu može u značajnoj meri doprineti pomirenju dva društva, a takvu šansu svakako ne treba propustiti.

Leave a Reply

Your email address will not be published.