Revizija u Gračanici, Ranilugu i Partešu: Platni spiskovi, savetnici, bez plana nabavke…

U nizu tekstova o revizorskim izveštajima u lokalnim samoupravama na Kosovu, Crno beli svet danas objavljuje informacije o još tri opštine sa srpskim većinskim stanovništvom – Gračanici, Ranilugu i Partešu. Pročitajte neke od nalaza. Za više detalja dostupne su PDF verzije izveštaja.

Opština Gračanica

Budžetsko upravljanje – gotovo 300.000 evra isplaćeno za troškove i pogrešna klasifikacija troškova

Kako opština nije isplatila obaveze na vreme, 293,293€ isplaćeno je putem direktnih isplata od strane Trezora. Troškovi se uglavnom odnose na održavanje i čišćenje, kancelarijski materijal, gorivo, drva…

“Ovo se desilo, jer je opština ušla u obaveze bez budžeta za izvršena snabdevanja i usluge,” navodi revizor.

Istovremeno, isplate u iznosu od 279,972€ koje su izvršene direktno iz Trezora od Kapitalnih investicija, a spadaju u robu i usluge.

Takođe, isplate za “Čišćenje puteva i trotoara” od 179,274€ pogrešno su izvršene sa kategorije kapitalnih investicija, dok je priroda usluge bila “Roba i usluga” i kao takvo je pogrešno budžetirano.

Umesto četiri pomoćna službenika, zaposleno 11

Iako administrativno uputstvo Ministarstva administracije lokalne samouprave propisuje da predsednik opštine može da imenuje četiri pomoćna službenika u svojoj kancelariji, opština je angažovala 11 zaposlenih sa sporazumom o posebnim uslugama u svojstvu opštinskih savetnika, a ugovori su produžavani svakih šest meseci.

Pored toga, jedan od zaposlenih je na položaju savetnika predsednika opštine od 2015:

“Opština je za ove usluge tokom 2018. godine platila 41,146€. Dalje, opština za ove zaposlene nije primenila pojednostavljenu proceduru zapošljavanja kako je predviđeno ustanovljenim pravnim aktima.”

Obrazloženje menadžmenta je da se ovo dogodilo zato što “opštini trebaju ti radnici i nema dovoljno odobrenih radnika za ove pozicije”.

Ko bi trebalo da zastupa opštinu?

Opština je takođe 2015. godine angažovala advokata da zastupa opštinu u svim sudskim sporovima na neodređeno vreme, iako bi to trebalo da čini službenik za pravna pitanja.

“Međutim, prema uredbi o sistematizaciji radnih mesta u opštinskoj upravi, član 13 navodi da šef pravne službe treba da zastupa opštinu u sudovima i drugim organima,” dodaje se.

“To se desilo, jer opština nije poštovala pravila i pravni okvir za angažovanje pojedinaca za određene usluge. S druge strane, na ovo je uticala i nedovoljno funkcionisanje kancelarije za pravne poslove u opštini,” zaključuje se.

Potraživanja preko 3.000.000 evra

Računi potraživanja opštine Gračanica u 2018. bili 3,128,040€. Potraživanja se sastoje od onih za porez na imovinu – 2,120,482€, od eksproprijacije zemljišta – 671,855€, poreza na biznis – 280,765€, zakupnine – 48,474€ i inspekcijskih taksi – 6,460€.

Međutim, revizor ističe da opština “nema plan za prikupljanje potraživanja i nije preduzela neku konkretnu radnju za njihovo prikupljanje preko izvršioca”.

Ostalje detalje revizije u opštini Gračanica čitajte u IZVEŠTAJU.

Opština Ranilug

Platni spiskovi: Zaposleni u školama zaposleni i u drugim opštinskim institucijama

U Opštini Ranilug nema usklađenosti između platnog spiska osnovnih škola i angažovanog osoblja – jedan je od zaključaka.

“Mi smo testirali platne spiskove dve osnovne škole u opštini i primetili smo da su uključeni u platne spiskove takođe zaposleni u drugim opštinskim institucijam,” objašnjava se u izveštaju.

Tako u jednoj od osnovnih škola “od 39 zaposlenih uključenih u platni spisak, pet njih su stražari u opštinskim zgradama, tri su profesori koji rade u srednjoj školi medicine i dva čistača koji rade u predškolskim ustanovama”.

U drugoj osnovnoj školi “od 53 zaposlenih koji su uključeni u platni spisak, dva su radnici za zaštitu u opštinskim objektima, dva su opštinski službenici, a jedan radi u srednjoj školi.”

Istovremeno, neki od zaposlenih u školama usled raspodele školskih časova koja nije izvršena prema, dodaje se, usvojenim normama, “ne dostižu punu normu”.

Kapitalni projekti: Plaćen konačni račun, radovi nedovršeni

Deo izveštaja tiče se i projekata kapitalnih investicija za koje se navodi da neki od njih nisu mogli da se završe zbog “neeliminisanja ostalih prepreka”, dok u nekim slučajevima opština nije izradila nacrt izvršnog projekta.

Kod projekata “Izgradnja sportske dvorane Ranilug”, čija je ukupna vrednost 124,789€, opština je platila konačni račun u iznosu od 54,388€, na osnovu izveštaja o prihvatanju radova. Deo radova je bio i ventilacioni sistem, čiji je predračun iznosio 1,820€.

Međutim, tokom fizičkog pregleda uz prisustvo opštinskih službenika, utvrđeno je da radovi na ugradnji krovnih ventilatora, u iznosu od 500€, nisu završeni.

“Ovo je prouzrokovalo oštećenje objekta bez početka upotrebe, potencijalno čak i zbog vlažnosti usled nedostatka ventilacije,” navodi se.

Projekat “Izgradnja biblioteke Ranilug”, opština je platila predračun od 16,185€. Projekat ukupne vrednosti 64,569€ obuhvatao je i postavljanje zaštitnih stepenica:

“Koje nisu bile postavljene u vreme kada smo obavili fizički pregled. Upotreba objekta u ovom stanju predstavlja opasnost za korisnike objekta. Osim toga, ovaj projekat ima dodatne radove u iznosu od 5,3978 €. Od ove vrednosti, najveća stavka su fazni radovi u iznosu od 3,150€ koji su takođe predviđeni u tački 6.1. početnog predračuna. Bez pretvaranja da smo eksperti u oblasti građevinarstva, smatramo da ovde imamo posla sa dupliciranjem istih radova koji su rezultat lošeg planiranja projekata kapitalnih investicija.”

Ostale detalje revizije u ovoj opštini pogledajte u IZVEŠTAJU.

Opština Parteš

Opština bez plana nabavke

“Opština nije uspela da ispuni zakonski zahtev pripreme i predaje plana nabavke za procedure koje će se razviti u 2017. godini. Opština nije pripremila preliminarni plan koji se dostavlja glavnom finansijskom službeniku, a ni završni,” nalaz je revizora.

Dodaje se da je ovo pitanje “tretirano u izveštajima iz prethodne godine, ali menadžment nije preduzimao potrebne akcije za sprovođenje”.

Izjava o platama nije izvršena u skladu sa rokom

“Zadržavanje poreza na zarade i zadržavanje doprinosa, kao i ugovori o radu nisu u skladu sa iznosom plate u deklarisanoj listi. Takođe, ima zaposlenih koji nisu bili prijavljeni, ali isplate su izvršene na osnovu angažovanja,” zaključuje se u izveštaju.

Dodaje se i da se na osnovu nalaza o trajanju rada zaključuje da “sporazumi o specijalnim uslugama nisu u skladu sa zakonodavstvom”, te da takođe i za “određene slučajeve ne ispunjavaju zakonske uslove u vezi sa deklarisanjem plata”.

Ostale detalje iz zveštaja pročitajte OVDE.

Pročitajte još:

Izveštaji revizora za 2018: Koje su nepravilnosti opština na severu Kosova

Revizorski izveštaji za Novo Brdo, Štrpce i Klokot: Nezakonito zapošljavanje, kolektivno otpuštanje radnika…

Članak je nastao u okviru projekta “Koliko su lokalne samouprave otvorene za građane” koji realizuje CBS u partnerstvu sa NVO Omonia a uz podršku Kosovske fondacije za otvoreno društvo. Stavovi izneti u članku i video snimku su isključiva odgovornost autora i ni na koji način je predstavljaju stavove KFOS-a.

Leave a Reply

Your email address will not be published.