Connect with us

Istraživanja

Zaštitnik građana: Predlogom građanskog zakona krši se ustavno pravo na istopolne brakove

Avatar

Published

on

Piše: Arbisa Šefkiu (Arbisa Shefkiu); tekst je preveden sa albanskog
Novi Predlog Građanskog zakona na Kosovu, kao i stari, ne dozvoljava brak između osoba istog pola. U vezi sa tim reagovao je zaštitnik grđana, poručivši da je ovaj predlog zakona u suprotnosti sa ustavnim pravom.
„Zaštitnik građana ističe da prava i slobode zagarantovane Ustavom mogu biti ograničene zakonom, ali član 55, st. 4 Ustava propisuje pet kriterijuma za ocenu proporcionalnosti ograničenja jednog ljudskog prava. Štaviše, ombudsman primećuje da nigde u predlogu zakona nije jasno navedeno kojoj bi legitimnoj svrsi služilo nepriznavanje homoseksualnih brakova. Takođe nije jasno da li su autori predloga zakona uzeli u obzir ovih pet kriterijuma kada su odlučivali da liše homoseksualne parove pravnog priznanja prava na brak. Ombudsman primećuje da, u odsustvu legitimnog cilja izuzimanja homoseksualnih parova, predlog zakona ‘krši ustavno pravo na nediskriminaciju po osnovu seksualne orijentacije'”, navodi se u saopštenju za štampu.
Zaštitnik građana takođe kaže da je preporučio Ministarstvu pravde Kosova da preispita nepriznavanje homoseksualnih brakova tokom faze revizije predloga zakona.
„Ombudsman takođe primećuje da se osnovna prava i slobode zagarantovane Ustavom (član 53) tumače u skladu sa sudskim odlukama Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP). Pravo na poštovanje porodičnog života zagarantovano je Ustavom: „Svako ima pravo na poštovanje svog i … porodičnog života …” (član 36, stav 1). Isto tako, ESLJP propisuje: „Svako ima pravo na poštovanje svog … i porodičnog života …” (član 8, stav 1). ESLJP je jasno stavio na znanje da propust države da homoseksualnim parovima pruži priliku da zakonito priznaju svoj odnos, čak i u vanbračnoj formi, predstavlja kršenje ovog prava. Na primer, sud je u predmetu Oliari i ostali protiv Italije, Zahtev br. 18766/11 i 36030/11 (2015), konstatovao da vlada Italije ‘nije ispunila svoju obavezu da obezbedi da podnosioci zahteva imaju na svom raspolaganju poseban pravni okvir koji omogućava priznavanje i zaštitu njihovih istopolnih veza’ (ibid, § 185; vidi takođe Orlandi, op. cit. § 210)“, navodi se u reakciji zaštitnika građana.
Po njihovim rečima, iako ESLJP i dalje daje diskreciju državama članicama da odluče da li će dozvoliti homoseksualne brakove, ili ne, kada je reč o Kosovu, Ustav ne navodi izričito da je pravo na brak pravo „muškarca i žene“, i ne predstavlja nikakvu prepreku da se utvrdi da lišavanje homoseksualnih parova prava na brak predstavlja kršenje prava na nediskriminaciju, po osnovu seksualne orijentacije.
Inače, ovaj zakon još nije stupio na snagu i trenutno je u fazi javne diskusije.
Drugo poglavlje ovog zakona definiše brak koji je zakonski priznat na Kosovu samo između dva supružnika različitog pola.
Direktor Centra za jednakost i slobodu LGBT zajednice na Kosovu (CEL), Bljert Morina, izjavio je pre par dana za kallxo.com da smatraju da je tako nešto zapravo kršenje prava LGBTI zajednice i da je u suprotnosti sa Ustavom Kosova.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Preporučeno