Connect with us

Istraživanja

Zaštitnik građana: Predlogom Građanskog zakonika krši se ustavno pravo na istopolne brakove

Avatar

Published

on

Piše: Arbisa Shefkiu

24.2.2019 – 15.37

Novi Predlog Građanskog zakonika Kosova, kao i stari, ne dozvoljava brak između osoba istog pola.

Institucija zaštitnika građana reagovala je s tim u vezi, poručivši da je ovaj predlog zakona u suprotnosti sa ustavnim pravom.

„Zaštitnik građana ističe da prava i slobode zagarantovane Ustavom mogu biti ograničene zakonom, ali član 55, st. 4 Ustava propisuje pet kriterijuma za ocenu proporcionalnosti ograničenja jednog ljudskog prava. Štaviše, ombudsman primećuje da nigde u Predlogu zakonika nije jasno navedeno kojoj bi legitimnoj svrsi služilo nepriznavanje homoseksualnih brakova. Takođe nije jasno da li su pisci Predloga zakonika uzeli u obzir pet kriterijuma kada su odlučivali da liše homoseksualne parove pravnog priznanja prava na brak. Ombudsman primećuje da, u odsustvu legitimnog cilja izuzimanja homoseksualnih parova, Predlog zakona “krši ustavno pravo na nediskriminaciju po osnovu seksualne orijentacije”, navodi se u saopštenju za štampu.

Zaštitnik građana takođe kaže da je preporučio Ministarstvu pravde da preispita nepriznavanje homoseksualnih brakova tokom faze revizije Predloga zakonika.

„Ombudsman takođe primećuje da se osnovna prava i slobode zagarantovane Ustavom (član 53) tumače u skladu sa sudskim odlukama Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP).  Pravo na poštovanje porodičnog života zagarantovano je Ustavom: „Svako ima pravo na poštovanje svog i  . .  porodičnog života. . .” (član 36, stav 1). Isto tako, ESLJP propisuje: „Svako ima pravo na poštovanje svog. . i  porodičnog života. . .” (član 8, stav 1).  ESLJP je jasno stavio na znanje da propust države da homoseksualnim parovima pruži priliku da zakonito priznaju svoj odnos, čak i u vanbračnoj formi, predstavlja kršenje ovog prava. Na primer, Sud je u predmetu Oliari i ostali protiv Italije, Zahtev br. 18766/11 i 36030/11 (2015), konstatovao da vlada Italije „nije ispunila svoju obavezu da obezbedi da podnosioci zahteva imaju na svom raspolaganju poseban pravni okvir koji omogućava priznavanje i zaštitu njihovih istopolnih veza. „(ibid, § 185; vidi takođe Orlandi, op. cit. § 210)“, navodi se u reakciji zaštitnika građana.

Prema njihovim rečima, iako ESLJP i dalje daje diskreciju državama članicama da odluče da li će dozvoliti homoseksualne brakove ili ne, kada je reč o Kosovu, Ustav ne navodi izričito da je pravo na brak pravo „muškarca i žene“, i ne predstavlja nikakvu prepreku da se utvrdi da lišavanje homoseksualnih parova prava na brak predstavlja kršenje prava na nediskriminaciju, po osnovu seksualne orijentacije.

Inače, ovaj zakonik još nije stupio na snagu i trenutno je u fazi javnih diskusija.

Drugo poglavlje ovog zakonika definiše brak koji je zakonski priznat na Kosovu samo između dva supružnika različitog pola.

Direktor Centra za jednakost i slobodu LGBT zajednice na Kosovu (CEL) Blert Morina izjavio je pre par dana za KALLXO.com da smatraju da je tako nešto zapravo kršenje prava LGBTI zajednice i da je u suprotnosti sa Ustavom Kosova.

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Preporučeno