‘Zvanična tišina’ o registraciji imovine dva supružnika

Tekst je preveden sa albanskog i nije lektorisan

U okviru projekta za unapređenje imovinskih prava, BIRN od junasprovodi anketu o registraciji imovine viših zvaničnih službenika, imovina koji drže važne pozicije u našoj zemlji.

Iako Administrativno uputstvo o posebnim merama za registraciju zajedničke nepokretne imovine u ime dva supružnika oslobađa plačanja parovima koji po prvi put registruju svoju imovinu u ime dva supružnika, postoje razlike u način  kako su opštine usvojile ovo zadnje.

U svrhu nastavka ove kampanje, istraživanje je imalo za cilj da prikaže kako se primjenjuje ovo Administrativno uputstvo o registraciji imovine u ime oba supružnika.

Deo istraživanja su visoki zvaničnici koji imaju važne pozicije u našoj zemlji, kao što su gradonačelnici, direktori opštinskih direktorijata, ministri, sudije, tužioci, poslanici itd. U ovom slučaju predviđa se da će tokom ovog istraživanja biti predstavljeni zaključci o imovini visokih zvaničnika u Republici Kosova.

Ali, tokom realizacije ovog istraživanja, suočavamo se sa poteškoćama, zbog nedostatka saradnje relevantnih institucija.

Pokušali smo da kontaktiramo svakog zvaničnika više od dva puta kroz emajl, bilo preko službenika za javno informisanje ili putem ličnih telefonskih brojeva. Ali opet, uprkos našoj upornosti, nismo uspeli da dobijemo odgovore od velikog broja njih

Od 31 gradonačelnika koje smo kontaktirali samo 16od njih, dobili smo odgovore, samo 4 gradonačelnika su izjavili da imaju nepokretnu imovinu upisanu u zajedničko ime sa suprugama.

Dok, od 333 direktora 31 opštine u Republici Kosova koji su kontaktirani, 53 direktora od kojih smo dobili odgovor, samo dva direktora direktoriata poseduju registrovanu imovinu u zajedničkom imenu sa suprugama.

Dok smo u drugoj fazi stupili u kontakt sa svim ministarstvima, uprkos činjenici da smo vam više puta poslali e-mail, samo smo od 5 ministara dobili odgovor u vezi sa pitanjem koje smo uputili.

Treća faza ovog istraživanja nastavljena je kontaktima sudija i tužilaca, od kojih su nam sudije Vrhovnog suda odmah odgovorili, kao i sudije Apelacionog suda i Osnovnih sudova širom zemlje, osim onim u Prizrenskom sudu, Do sada, većina njih nema odgovora.

Iz odgovora koje smo dobili od sudija Vrhovnog suda došlo je do toga da je od 16 sudija koje je kontaktirao BIRN, uključujući predsednika Suda, od kojih smo samo od 11 njih dobili odgovor, samo 2 sudije su rekli da poseduju nepokretnu imovinu registrovanu u zajedničko ime sa supružnicima.

Iz toga proizilazi da nijedan sudija Vrhovnog suda, uključujući predsednika ovog suda Enver Pecija, nema nepokretnu imovinu registrovanu u zajedničkom imenu sa svojom suprugom.

Ni od tužilaca u tužilaštvima u zemlji, s kojima smo do sada kontaktirali više od 90% njih, nismo dobili nikakav odgovor

Pitanje koje smo uputili ovim zvaničnicima bilo je vrlo jednostavno, tražili smo od njih da saznamo dali poseduju nekretnine koje su stvorili tokom zajedničkog bračnog života i koje su registrovali zajedničkim imenom sa svojim supružnicima.

Mi kao organizacija nastavićemo uporno tražiti od ovih zvaničnika da odgovore na naša pitanja dok smatramo da je njihova obaveza da budu stalno otvoreni i odgovorni građanima.

Leave a Reply

Your email address will not be published.