Connect with us

Aktuelno

Imovina i prihodi poslanika Srpske liste u kosovskoj skupštini

Published

on

Kosovska agencija za borbu protiv korupcije objavila je izveštaje o imovini visokih javnih zvaničnika na Kosovu za 2020. godinu. U skladu sa zakonodavstvom na Kosovu, ovi zvaničnici u obavezi su da na godišnjem nivou agenciji prijave stanje sopstvene imovine, kao i imovine članova porodice.

Javni zvaničnici u obavezi su da prijave pokretnu i nepokretnu imovinu, akcije u privrednim društvima, hartije od vrednosti, ušteđeni novac u banci i drugim finansijskim institucijama, zaduženja prema fizičkim i pravnim licima, kao i godišnje prihode, kako svoje, tako i članova porodice.

Srpski poslanici u skupštini Kosova, prema onome što su prijavili u odnosu na prethodnu godinu uglavnom su povećali gotovinsko stanje na bankovnim računima, i uvećali godišnja primanja.

U nastavku pročitajte šta su od imovine i prihoda prijavili srpski poslanici u Skupštini Kosova. Informacije objavljene u tekstu preuzete su iz prijava imovine koje su dostavili ovoj agenciji.

BRANISLAV NIKOLIĆ

U odnosu na prethodnu godinu, poslanik Nikolić je ovog puta prijavio dve funkcije. Novina u njegovoj imovinskoj karti je i automobil kupljen 2020. godine ali i uvećanje godišnjih prihoda za više od 25,000 evra u odnosu na prošlu godinu.

PRIJAVLJENE FUNKCIJE: 2 (1 – 2020. godine)

 1. Poslanik, Skupština Kosova
 2. Član upravnog organa, SO Štrpce

PRIJAVLJENA NEPOKRETNA IMOVINA: 258,500 evra

 1. Kuća, 320 m2, u vrednosti od 100,000 evra, poreklo imovine: “zarada radom u Avganistanu”, godina sticanja: 2009, vlasništvo: podnosilac prijave
 2. Objekat benzinska stanica i plac, 25,53 ari u vrednosti od 158,500 evra, poreklo imovine: sudsko rešenje P.BR 36/2018 , godina sticanja: 2018, vlasništvo: zajedničko

PRIJAVLJENA POKRETNA IMOVINA:  31,900 evra,

 1. Auto u vrednosti od 31.900 evra,godina sticanja: 2020, poreklo imovine: zarada od plate, vlasništvo: podnosilac prijave

PRIJAVLJENE FINANSIJSKE OBAVEZE PREMA PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA: 35.000 evra kredita

 1. Kredit u vrednosti od 25.000 evra, svrha: „kupovina liva“, trajanje kredita:.2018-2021, obaveza podnosioca prijave
 2. Kredit u vrednosti od 10.000 evra, svrha: sređivanje kuće, trajanje kredita: 2016-2021, obaveza supružnika

PRIJAVLJENA GOTOVINA U FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA:  (77,825.19, valuta nije naznačena 2020. godine)

 1. 77,871 (77,825 – 2020. godine) valuta nije naznačena, institucija: NLB, Štrpce, vlasnik: podnosilac prijave
 2. 7,900, valuta nije naznačena, institucija: NLB, Štrpce, vlasnik: podnosilac prijave

PRIJAVLJENI GODIŠNJI PRIHODI: 42,767 evra (17,345 evra – 2020. godine)

 1. 24,850 (neto iznos, 2,070 mesečno), vrsta prihoda – plata, izvor: skupština
 2. 7,775 (neto, 647 mesečno), vrsta prihoda – nadoknada, izvor: SO Štrpce
 3. 2,864 , izvor: Trust
 4. 6,426 (neto iznos, 535 mesečno), vrsta prihoda – plata supružnika, izvor: Opština Štrpce
 5. 852, izvor: Trust

IGOR SIMIĆ

Poslanik Simić nije prijavio nikakve promene u odnosu na njegovo imovinsko stanje od prethodne godine.

PRIJAVLJENE FUNKCIJE: 3

 1. Poslanik, Skupština Kosova
 2. Predsednik nadzornog odbora, JP Mreža Most
 3. Asistent, Ekonomski fakultet

PRIJAVLJENA NEPOKRETNA IMOVINA: 35,000 evra  

 1. Porodični stan, 45 m2 u vrednosti od 15,000 evra, poreklo imovine: kupovina, godina sticanja: 2012, vlasništvo: zajedničko
 2. Podrumske prostorije, 231 m2 u vrednosti od 20.000 evra,poreklo imovine: kupovina/kredit, godina sticanja: 2020, vlasništvo: zajedničko

PRIJAVLJENA POKRETNA IMOVINA:  /

PRIJAVLJENE FINANSIJSKE OBAVEZE PREMA PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA: 55.000 evra kredita

 1. Kredit u vrednosti od 30.000 evra, svrha: dug na osnovu kredita, trajanje kredita: 03.2020-03.2024, obaveza podnosioca prijave
 2. Kredit u vrednosti od 25.000 evra, svrha: dug na osnovu kredita, trajanje kredita: 09.2019-09.2026, obaveza podnosioca prijave

PRIJAVLJENA GOTOVINA U FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA: 10.688 evra + 115.000 dinara

 1. 10,688.00 evra,institucija: NLB, Severna Mitrovica, vlasnik: podnosilac prijave
 2. 40.000 dinara,institucija: Komercijalna banka, Severna Mitrovica, vlasnik: podnosilac prijave
 3. 60.000 dinara,institucija: Pošta, Severna Mitrovica, vlasnik, podnosilac prijave
 4. 15,000 dinara,institucija: Komercijalna banka, Severna Mitrovica, vlasnik: supružnik

PRIJAVLJENI GODIŠNJI PRIHODI: 40,072 evra

 1. 19.962 evra (neto iznos, 1.663 mesečno), vrsta prihoda: naknada podnosioca prijave, izvor: Skupština Kosova
 2. 4.060 evra (neto iznos, 338 mesečno), vrsta prihoda: naknada podnosioca prijave, izvor: JP Mreža Most
 3. 9,050 evra (neto iznos, 754 mesečno), vrsta prihoda: plata podnosioca prijave, izvor: Ekonomski fakultet
 4. 7,000 evra (neto iznos 583 mesečno)vrsta prihoda: plata supružnika, izvor: Medicinska škola

IVAN TODOSIJEVIĆ

Poslanik Todosijević je ove godine prijavio pad vrednosti njegovih nepokretnosti za 10,000 evra, kao i pokretne imovine za 11,000 evra. Ove godine prijavio je samo jedan automobil. Pored toga, prijavljena je manja suma ukupnih prihoda njega i članova njegove porodice nego 2020. Ipak, ušteđevina koju je prijavio, u odnosu na prethodnu godinu porasla je za 11 hiljada.

PRIJAVLJENE FUNKCIJE: 1

 1. Poslanik u Skupštini Kosova

PRIJAVLJENA NEPOKRETNA IMOVINA: 126,000 evra (136.000 evra – 2020.)

 1. Porodična kuća, 150 m2 u vrednosti od 65,000 evra (80.000 evra 2020.), poreklo imovine: izgradnja, godina sticanja: 1956 (1970 – 2020), vlasništvo: roditelj
 2. Stan, 47 m2 u vrednosti od 58,000 evra (56.000 evra 2020-),poreklo imovine: kupovina, godina sticanja: 2017, vlasništvo: podnosilac prijave
 3. Garađa, 12 m2 u vrednosti od 3,500 evra, poreklo imovine: kupovina, godina sticanja: 2017, vlasništvo: podnosilac prijave

PRIJAVLJENA POKRETNA IMOVINA: 18,000 evra (29.000 evra 2020 – dva automobila)

 1. Auto u vrednosti od 18.000 evra,godina sticanja: 2017, poreklo imovine: kupovina, vlasništvo: podnosilac prijave

PRIJAVLJENA GOTOVINA U FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA: 14,336, (3.000 u 2020. godini))

 1. 14,336,institucija: “NLB bank”, Mitrovica, vlasnik: podnosilac prijave

PRIJAVLJENI GODIŠNJI PRIHODI: 49,919 (55.740 evra – 2020.)

 1. 20,063 (neto iznos;671 evra mesečno)vrsta prihoda: plata podnosioca prijave, izvor: Skupština
 2. 10,576 evra (neto iznos, 881 evra mesečno),vrsta prihoda: plata ponosioca prijave, izvor: Opština. Zvečan
 1. 8.400 evra (neto iznos, 700 mesečno), vrsta prihoda: lični dohodak supružnika, izvor: Zdravstveni centar, Mitrovica
 1. 8,000 evra (neto iznos, 666 mesečno),vrsta prihoda: penzija roditelja, izvor: nije navedeno, Švajcarska
 2. 2,880 evra (neto iznos, 240 mesečno),vrsta prihoda: penzija roditelja, izvor: nije naznačeno, Švajcarska

MILJANA NIKOLIĆ  

Poslanica Nikolić je u odnosu na prošlu godinu prijavila jedan automobil manje ali zato i povećanje štedenje za oko 35,000 evra više od prethodne godine kao i povećanje godišnjih prihoda za oko 5,000 evra.

PRIJAVLJENE FUNKCIJE: 2

 1. Poslanica u Skupštini Kosova
 2. Spec. anesteziologije sa reanimatologijom, Kliničko-bolnički centar, Dom zdravlja

PRIJAVLJENA NEPOKRETNA IMOVINA: 60.000 evra

 1. Stan 1/3, 64 m2 u vrednosti od 30,000 evra, poreklo imovine: nasledstvo, godina sticanja: 2019, vlasništvo: roditelj
 2. Stan, 56 m2 u vrednosti od 30.000 evra, poreklo imovine: kupljen, godina sticanja: 2016, vlasništvo: podnosilac prijave

PRIJAVLJENA POKRETNA IMOVINA: 3,000 (6,000 evra – dva automobila u 2020. godini)

 1. Auto u vrednosti od 3,000 evra, godina sticanja – 2012, poreklo imovine: nasledstvo, vlasništvo: roditelj

PRIJAVLJENA GOTOVINA U FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA: 48.201 evra + 71,202 dinara (13.268 evra + 30.219 dinara u 2020. godini)

 1. 3,633 evra, institucija: NLB, Severna Mitrovica, vlasnik – podnosilac prijave
 2. 33,135 evra, institucija: „NLB“, Severna Mitrovica, vlasnik – podnosilac prijave
 3. 71,202 dinara, institucija: Komercijalna banka, Severna Mitrovica, vlasnik – podnosilac prijave
 4. 13 evra, institucija: „NLB“, Severna Mitrovica, vlasnik – podnosilac prijave
 5. 970 evra, institucija: „NLB“ Trust, vlasnik – podnosilac prijave
 6. 10,450 evra, institucija: KB, vlasnik podnosilac prijave

PRIJAVLJENI GODIŠNJI PRIHODI: 35,315 evra (30.149 evra u 2020.)

 1. 23,315 evra (neto iznos, 1.942 mesečno),vrsta prihoda: plata podnosioca prijave, izvor: poslanik
 2. 12,000 evra (neto iznos, 1.000 mesečno), vrsta prihoda: plata podnosioca prijave, izvor: KBC DZ

MILOŠ PEROVIĆ

Novina u prijavljenoj imovini poslanika Perovića je da je tokom 2020. godine pribavio dva automobila ali i gotovina u iznosu od skoro 13,000 evra na bankovnom računu. S druge strane, ove godine prijavio je za 7000 evra manje godišnje prihode u odnosu na prošlu godinu.

PRIJAVLJENE FUNKCIJE: 1

 1. Poslanik u Skupštini Kosova

PRIJAVLJENA NEPOKRETNA IMOVINA: 155.000 evra

 1. Kuća, 130 m2 u vrednosti od 70,000 evra, poreklo imovine: nasledstvo, godina sticanja: 1987, vlasništvo: roditelj
 2. Stan, 51 m2 u vrednosti od 25,000 evra, poreklo imovine: kupovina, godinja sticanja: 2005, vlasništvo: roditelj
 3. Vikendica, 80 m2 u vrednosti od 25.000 evra, poreklo imovine: kupovina, godina sticanja 2008, vlasništvo: podnosilac prijave
 4. Stan, 41 m2 u vrednosti od 35.000 evra, poreklo imovine: kupovina, godina sticanja: 2019, vlasništvo: podnosilac prijave

PRIJAVLJENA POKRETNA IMOVINA: 12,000 evra

 1. Auto u vrednosti od 8,000 evra, godina sticanja – 2020, poreklo imovine: kupovina, vlasništvo: podnosilac prijave
 2. Auto u vrednosti od 4,000 evra, godina sticanja – 2020, poreklo imovine: kupovina, vlasništvo: podnosilac prijave

PRIJAVLJENA GOTOVINA U FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA: 12,796 evra

 1. 12,796 evra, institucija: ProCredit, Priština, vlasnik – podnosilac prijave

PRIJAVLJENI GODIŠNJI PRIHODI: 31,721 evra (38.986 evra u 2020.)

 1. 22,182 evra (neto iznos, 1848 mesečno), izvor prihoda: Skupština, Priština
 2. 8,238 evra (neto iznos, 686 mesečno), vrsta prihoda: naknada, izvor prihoda: Opštinska uprava, Zubin Potok
 3. 701 evro, vrsta prihoda: trust
 4. 600 evra (neto iznos, 50 mesečno), vrsta prihoda: stipendija roditelja, izvor: Trepča

JASMINA DEDIĆ

Poslanica Dedić u svoju prijavu ove godine dodala je primanja iz kosovske skupštine, te su zato ove godine ukupni godišnji prihodi Dedić uvećani za 20 hiljada evra.

 PRIJAVLJENE FUNKCIJE: 2

 1. Poslanica u Skupštini Kosova
 2. Prosvetni savetnik, Školska uprava

PRIJAVLJENA NEPOKRETNA IMOVINA: 82 hiljade evra (80.000 evra u 2020)

 1. Stan, 36 m2 u vrednosti od 26.000 evra, poreklo imovine: kupovina, godina sticanja: 2008, vlasništvo: supružnik
 2. Stan, 46 m2 u vrednosti od 26.000 evra, poreklo imovine: poklon, godina sticanja: 2010, vlasništvo: podnosilac prijave
 3. Stan, 64 m2 u vrednosti od 30.000 evra, poreklo imovine: dobijen od radne ustanove, godina sticanja: 1981, vlasništvo: roditelj

PRIJAVLJENA POKRETNA IMOVINA: 3,500 evra (4.000 evra u 2020. godini)

 1. Auto u vrednosti od 3.500 evra,godina sticanja svojine: 2013, poreklo imovine: kupovina, vlasništvo: supružnik

PRIJAVLJENE FINANSIJSKE OBAVEZE PREMA PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA: 3,289 evra kredita

 1. Kredit u vrednosti od 3,289 evra, svrha: nije naznačeno, trajanje kredita: 3 godine, obaveza supružnika

PRIJAVLJENI GODIŠNJI PRIHODI: 47,536 (26.560 evra u 2020. godini)

 1. 12,000 evra (neto iznos, 1000 mesečno),vrsta prihoda: plata podnosioca prijave, izvor: Školska uprava
 2. 23,140 evra (neto iznos, 1928 mesečno)vrsta prihoda: plata podnosioca prijave, izvor: Skupština
 3. 4,476 evra (neto iznos, 373 mesečno)vrsta prihoda: plata supružnika, izvor: Opština, Mitrovica
 4. 3,840 evra (neto iznos, 320 mesečno)vrsta prihoda: penzija supružnika, izvor: MUP
 5. 4,080 evra (neto iznos, 340 mesečno)vrsta prihoda: plata deteta, izvor: opština

LJUBINKO KARADŽIĆ

Poslanik Karadzić kao i poslanica Dedić ove godine beleže značajno uvećanje godišnjih prihoda, prvenstveno zbog toga što su ove godine u prijavu imovine uneli i svoja poslanička primanja.

PRIJAVLJENE FUNKCIJE: 1

 1. Poslanik u Skupštini Kosova

PRIJAVLJENA NEPOKRETNA IMOVINA: 1.550.000 evra

 1. Kuća, 140 m2 u vrednosti od 100.000 evra, poreklo imovine: nasleđe, godina sticanja: 2005, vlasništvo: podnosilac prijave
 2. Zemlja, 25.700 m2 u vrednosti od 1.300.000 evra, poreklo imovine: nasleđe, godina sticanja: 2016, vlasništvo: podnosilac prijave
 3. Šuma, 1.800 m2 u vrednosti od 90.000 evra, poreklo imovine: nasleđe, godina sticanja: 2016, vlasništvo: zajedničko
 4. Stan, 58 m2 u vrednosti od 60.000 evra, poreklo imovine: stambeni kredit, godina sticanja: 2019, vlasništvo: zajedničko

PRIJAVLJENA POKRETNA IMOVINA: 15.000 evra (18.000 evra u 2020.)

 1. Auto u vrednosti od 15.000 evra, godina sticanja: 2018, poreklo imovine: stečeno, vlasništvo: podnosilac prijave

PRIJAVLJENE FINANSIJSKE OBAVEZE PREMA PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA: 30.000 evra kredita

 1. Kredit u vrednosti od 30.000 evra, svrha: stambeni, trajanje kredita: 6 godina, obaveza supružnika

PRIJAVLJENA GOTOVINA U FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA:  36,262 (6,000, valuta nije precizirana, 2020. godine)

 1. 9,423,institucija: Komercijalna banka, Gračanica, vlasnik: podnosilac prijave
 2. 10,566,institucija: Komercijalna banka, Gračanica, vlasnik: podnosilac prijave
 3. 16,273, institucija: Raiffeisen Bank, Gračanica, vlasnik: podnosilac prijave

(Podnosilac prijave nije precizirao valutu. S obzirom na to da je na Kosovu zvanična valuta evro, ova prijava bi u evrima morala da bude popunjena. Pojedini zvaničnici naznačavali su kada su koristili druge valute. Ipak, pošto je u ovom slučaju reč o Komercijalnoj banci koja posluje po srpskom sistemu, u dinarima, ne isključujemo mogućnost da su ovi iznosi u dinarskoj vrednosti)

PRIJAVLJENI GODIŠNJI PRIHODI: 44,898 (26.000 evra u 2020.)

 1. 13,000 evra (neto iznos, 1.083 mesečno),vrsta prihoda: zarada podnosioca prijave, izvor: „radni odnos“, Gračanica
 2. 200 evra (neto iznos, 933 evra mesečno),vrsta prihoda: zarada supružnika, izvor: „radni odnos“, Gračanica
 3. 20,698 evra (neto iznos, 1,724 evra mesečno), vrsta prihoda: zarada podnosioca prijave, izvor: poslanik, Priština

SLAVKO SIMIĆ

Poslanik Simić u ovogodišnju prijavu naveo je i novo angažovanje, načelnik Kosovsko-mitrovačkog okruga u srpskom sistemu. Pored toga, ovaj poslanik prijavio je povećanje godišnjih prihoda za oko 17,000 evra.

PRIJAVLJENE FUNKCIJE: 2 (1 u 2020.)

 1. Poslanik Skupština Kosova
 2. Radnik okruga

PRIJAVLJENA NEPOKRETNA IMOVINA: /

PRIJAVLJENA POKRETNA IMOVINA: / (auto od 7.000 evra 2020. godine)

PRIJAVLJENE FINANSIJSKE OBAVEZE PREMA PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA: 13,500, potrošački kredit, trajanje, 3 godine

PRIJAVLJENA GOTOVINA U FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA: 74,033 valuta nije naznačena (73.672 evra u 2020.)

 1. 57,800 (57,831 evro 2020), institucija: Komercijalna banka, Zvečan, vlasništvo: podnosilac prijava (zajedničko 2020)
 2. 10,533 (15.841 evra 2020), institucija: Rajfajzen banka, Mitrovica, vlasništvo: podnosilac prijava (zajedničko 2020)
 3. 5,700 (valuta nije naznačena), institucija: Komercijalna banka, Zvečan, vlasništvo: supružnik

PRIJAVLJENI GODIŠNJI PRIHODI: 47,402 evra (29.526 evra u 2020)

 1. 29,242 evra (neto iznos, 2,436 mesečno), vrsta prihoda: plata podnosioca prijave, izvor: Skupština
 2. 10,440 evra (neto iznos, 870 mesečno), vrsta prihoda: plata supruge, izvor: obdanište, Leposavić
 3. 7,720 evra (neto iznos, 643 mesečno), vrsta prihoda, plata podnosioca prijave, izvor: Okrug, Mitrovica

ZORAN MOJSILOVIĆ

PRIJAVLJENE FUNKCIJE: 3 (2 u 2020. godini)

 1. Poslanik u Skupštini Kosova,
 2. Sportski radnik, Sportski centar Mitrovica
 1. „Asistent sa doktoratom“, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Leposavić

PRIJAVLJENA NEPOKRETNA IMOVINA: 106.000 evra

 1. Stan, 64 m2 u vrednosti od 32.000 evra, poreklo imovine: lično, godina sticanja: 2009, vlasništvo: podnosilac prijave
 2. Stan, 64 m2 u vrednosti od 32.000 evra, poreklo imovine: nasledstvo, godina sticanja: 2016, vlasništvo: supruga
 3. Stan, 30 m2 u vrednosti od 18.000 evra, poreklo imovine: lično, godina sticanja: 2018, vlasništvo: zajedničko
 4. Stan, 40 m2 u vrednosti od 24.000 evra, poreklo imovine: lično, godina sticanja: 2018, vlasništvo: zajedničko

 PRIJAVLJENA NEPOKRETNA IMOVINA: 11.000 evra

 1. Automobil u vrednosti od 7.400 evra, godina sticanja: 2017, poreklo imovine: lično, vlasništvo: podnosilac prijave
 2. Automobil u vrednosti od 3.600 evra, godina sticanja: 2019, poreklo imovine: lično, vlasništvo: podnosilac prijave

PRIJAVLJENE FINANSIJSKE OBAVEZE PREMA PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA:

 1. Kredit u vrednosti od 15.000 evra, svrha: kupovina stana, trajanje kredita: 12.02.2020 – 01.09.2021, obaveza podnosioca prijave
 2. 504 evra, svrha: “lični troškovi”, trajanje: 12 meseci, obaveza podnosioca prijave

PRIJAVLJENA GOTOVINA U FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA:  12 evra i 16,632 dinara (5.330 evra 2020. godina)

 1. 12 evra, institucija: TEB Banka, Priština, vlasništvo: podnosilac prijave
 2. 11,962 dinara, istitucija: Poštanska štedionica, vlasništvo: podnosilac prijave
 3. 4,670 dinara, istitucija: Komercijalna banka, vlasništvo: podnosilac prijave

PRIJAVLJENI GODIŠNJI PRIHODI: 31,480 (30.275 evra 2020. godine)

 1. 23,301 evra (neto iznos, 1,941 mesečno), vrsta prihoda: plata podnosioca prijave, izvor: Skupština Kosova
 2. 5,937 evra, vrsta prihoda: plata podnosioca prijave, sportskog radnika, izvor: Sportski centar Severna Mitrovica
 3. 876 evra, vrsta prihoda: plata podnosioca prijave, asistenta sa doktoratom, , izvor: Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
 4. 1,366 evra, vrsta prihoda: Trusti 10%

VERICA ĆERANIĆ 

PRIJAVLJENE FUNKCIJE: 2

 1. Poslanica u Skupštini Kosova
 2. Ekonomista, Nacionalna služba za zapošljavanje

 PRIJAVLJENA NEPOKRETNA IMOVINA: 67.000 evra

 1. Stan, 56 m2 u vrednosti od 25.000 evra, poreklo imovine: nasleđe od roditelja, godina sticanja: 2016, vlasništvo: supružnik
 2. Kuća, 48 m2 sa 10.7 ari zemlje u vrednosti od 42.000 evra,poreklo imovine: nasleđe od roditelja, godina sticanja: 2016, vlasništvo: supružnik (napomena podnosioca prijave: od ukupne povrišine kuće u vlasništvu supružnika, polovina pripada sestri supruga)
 3. Stan, 46.57 m2, vrednost nije navedena, poreklo imovine: službeni stan za korišćenje, godina sticanja: 2009, vlasništvo: podnosilac prijave

PRIJAVLJENA POKRETNA IMOVINA: 4.000 evra

 1. Automobil u vrednosti od 4.000 evra, godina sticanja: 2014, poreklo imovine: poklon od roditelja, vlasništvo: podnosilac prijave

PRIJAVLJENE FINANSIJSKE OBAVEZE PREMA PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA: 9.634 evra

 1. Kredit u vrednosti od 7.557 evra, svrha: kredit, trajanje kredita:11.09.2021, obaveza podnosioca prijave
 2. 2,000 evra, master kartica NLB Banka
 3. Kredit u vrednosti od 8,390 evra, svrha: kredit, trajanje kredita:10.03.2022, obaveza podnosioca prijave

PRIJAVLJENA GOTOVINA U FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA:  21,821 (valuta nije precizirana) (30.061 u 2020)

 1. 2,326, institucija: NLB; Mitrovica, vlasništvo: podnosilac prijave
 2. 18,905, institucija: NLB; Mitrovica, vlasništvo: podnosilac prijave
 3. 4, institucija: Komercijalna banka; Mitrovica, vlasništvo: podnosilac prijave
 4. 564, institucija: Poštanska štedionica; Mitrovica, vlasništvo: podnosilac prijave
 5. 22, institucija: NLB, Mitrovica, vlasništvo: deca

PRIJAVLJENI GODIŠNJI PRIHODI: 50,683 (37.847 evra u 2020. godini)

 1. 24,783 evra (neto iznos, 2,065 mesečno), vrsta prihoda: plata podnosioca prijave, izvor: Skupština Kosova
 2. 12,920 evra (neto iznos, 1.076 mesečno), vrsta prihoda: zarada podnosioca prijave, izvor: NSZ
 3. 5,200 evra (neto iznos, 433 mesečno),vrsta prihoda: zarada, izvor: NSZ
 4. 7,780 evra (nesto iznos 648 mesečno),vrsta prihoda: zarada, dete, izvor: ZZJZ

 

Ako vas zanima šta su poslanici prošle godine prijavili od imovine, pročitajte u:

Imovina i prihodi poslanika Srpske liste u kosovskoj skupštini – 2020. 

Ako vas pak zanima imovinsko stanje gradonačelnika 10 srpskih opština, pročitajte u:

Imovina i prihodi gradonačelnika 10 srpskih opština na Kosovu

 

Tekst je nastao u okviru projekta „Fact-check it out“ koji realizuje Crno beli svet (CBS).
Ovaj grant je podržan od strane ‘Programa civilnog društva za Albaniju i Kosovo‘, koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Norveške i upravlja Kosovska fondacija za civilno društvo (KCSF) u partnerstvu sa Partneri Albanija za promene i razvoj (PA). Sadržaj i iznesene preporuke ne predstavljaju zvaničan stav Ministarstva spoljnih poslova Norveške niti Kosovske fondacije za civilno društvo (KCSF).

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Preporučeno