Connect with us

Aktuelno

Imovina i prihodi poslanika Srpske liste u kosovskoj skupštini

Avatar

Published

on

Kosovska agencija za borbu protiv korupcije objavila je izveštaje o imovini visokih javnih zvaničnika na Kosovu za 2019. godinu. U skladu sa zakonodavstvom na Kosovu, ovi zvaničnici u obavezi su da na godišnjem nivou agenciji prijave stanje sopstvene imovine, kao i imovine članova porodice.

Javni zvaničnici u obavezi su da prijave pokretnu i nepokretnu imovinu, akcije u privrednim društvima, hartije od vrednosti, ušteđeni novac u banci i drugim finansijskim institucijama, zaduženja prema fizičkim i pravnim licima, kao i godišnje prihode, kako svoje, tako i članova porodice.

U nastavku pročitajte šta su od imovine i prihoda prijavili srpski poslanici u Skupštini Kosova. Informacije objavljene u tekstu preuzete su iz prijava imovine koje su dostavili ovoj agenciji.

Povezani tekst: Imovina i prihodi gradonačelnika 10 srpskih opština na Kosovu

BRANISLAV NIKOLIĆ

PRIJAVLJENE FUNKCIJE: 1

 1. Poslanik, Skupština Kosova

PRIJAVLJENA NEPOKRETNA IMOVINA: 258,500 evra

 1. Kuća, 320 m2, u vrednosti od 100,000 evra, poreklo imovine: “zarada radom u Avganistanu”, godina sticanja: 2009, vlasništvo: podnosilac prijave
 2. Objekat benzinska stanica i plac, 25,53 ari u vrednosti od 158,500 evra, poreklo imovine: sudsko rešenje P.BR 36/2018 , godina sticanja: 2018, vlasništvo: zajedničko

PRIJAVLJENA POKRETNA IMOVINA:  /

PRIJAVLJENE FINANSIJSKE OBAVEZE PREMA PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA: 35.000 evra kredita

 1. Kredit u vrednosti od 25.000 evra, svrha: „kupovina liva“, trajanje kredita: 27.11.2018-27.11.2021, obaveza podnosioca prijave
 2. Kredit u vrednosti od 10.000 evra, svrha: sređivanje kuće, trajanje kredita: 11.11.2016-01.11.2021, obaveza supružnika

PRIJAVLJENA UŠTEĐEVINA U FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA:  77,825.19 (valuta nije naznačena)

 1. 77,825.19, institucija: NLB, Štrpce, vlasnik: podnosilac prijave

PRIJAVLJENI GODIŠNJI PRIHODI: 17,345 evra

 1. 10,867 (neto iznos, 905 mesečno), vrsta prihoda – plata podnosioca prijave, izvor: Kabinet predsednika
 2. 6,478 (neto iznos, 539 mesečno), vrsta prihoda – plata supružnika, izvor: Opština Štrpce

IGOR SIMIĆ

PRIJAVLJENE FUNKCIJE: 3

 1. Poslanik, Skupština Kosova
 2. Predsednik nadzornog odbora, JP Mreža Most
 3. Asistent, Ekonomski fakultet

PRIJAVLJENA NEPOKRETNA IMOVINA: 35,000 evra  

 1. Porodični stan, 45 m2 u vrednosti od 15,000 evra, poreklo imovine: kupovina, godina sticanja: 2012, vlasništvo: zajedničko
 2. Podrumske prostorije, 231 m2 u vrednosti od 20.000 evra, poreklo imovine: kupovina/kredit, godina sticanja: 2020, vlasništvo: zajedničko

PRIJAVLJENA POKRETNA IMOVINA:  /

PRIJAVLJENE FINANSIJSKE OBAVEZE PREMA PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA: 55.000 evra kredita

 1. Kredit u vrednosti od 30.000 evra, svrha: dug na osnovu kredita, trajanje kredita: 03.2020-03.2024, obaveza podnosioca prijave
 2. Kredit u vrednosti od 25.000 evra, svrha: dug na osnovu kredita, trajanje kredita: 09.2019-09.2026, obaveza podnosioca prijave

PRIJAVLJENA UŠTEĐEVINA U FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA: 10.688 evra + 115.000 dinara

 1. 10,688.00 evra, institucija: NLB, Severna Mitrovica, vlasnik: podnosilac prijave
 2. 40.000 dinara, institucija: Komercijalna banka, Severna Mitrovica, vlasnik: podnosilac prijave
 3. 60.000 dinara, institucija: Pošta, Severna Mitrovica, vlasnik, podnosilac prijave
 4. 15,000 dinara, institucija: Komercijalna banka, Severna Mitrovica, vlasnik: supružnik

PRIJAVLJENI GODIŠNJI PRIHODI: 40,072 evra

 1. 19.962 evra (neto iznos, 1.663 mesečno), vrsta prihoda: naknada podnosioca prijave, izvor: Skupština Kosova
 2. 4.060 evra (neto iznos, 338 mesečno), vrsta prihoda: naknada podnosioca prijave, izvor: JP Mreža Most
 3. 9.050 evra (neto iznos, 754 mesečno), vrsta prihoda: plata podnosioca prijave, izvor: Ekonomski fakultet
 4. 7.000 evra (neto iznos 583 mesečno) vrsta prihoda: plata supružnika, izvor: Medicinska škola

IVAN TODOSIJEVIĆ

PRIJAVLJENE FUNKCIJE: 1

 1. Poslanik u Skupštini Kosova

PRIJAVLJENA NEPOKRETNA IMOVINA: 136.000 evra

 1. Porodična kuća, 150 m2 u vrednosti od 80.000 evra, poreklo imovine: izgradnja, godina sticanja: 1970, vlasništvo: roditelj
 2. Stan, 47 m2 u vrednosti od 56.000 evra, poreklo imovine: kupovina, godina sticanja: 2017, vlasništvo: podnosilac prijave

PRIJAVLJENA POKRETNA IMOVINA: 29.000 evra

 1. Auto u vrednosti od 10.000 evra, godina sticanja: 2018, poreklo imovine: kupovina, vlasništvo: supruga
 2. Auto u vrednosti od 19.000 evra, godina sticanja: 2017, poreklo imovine: kupovina, vlasništvo: podnosilac prijave

PRIJAVLJENA UŠTEĐEVINA U FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA: 3.000 (valuta nije precizirana)

 1. 3.000, institucija: “NLB”, KM, vlasnik: podnosilac prijave

PRIJAVLJENI GODIŠNJI PRIHODI: 55.740 evra (pretpostavljeni godišnji prihodi)

 1. 1.420 evra (neto iznos; pretpostavlja se da se radi o mesečnom iznosu, a godišnji prihod bi iznosio 17,040 evra, prim. red.), vrsta prihoda: plata podnosioca prijave, izvor: Skupština
 2. 5.700 evra (neto iznos, 475 mesečno), vrsta prihoda: lični dohodak ponosioca prijave, izvor: “plata”
 3. 16.200 evra (neto iznos, 1350 mesečno), vrsta prihoda: nije naznačeno ali se navodi da je podnosioca prijave, izvor: “postarsa ba”
 4. 8.400 evra (neto iznos, 700 mesečno), vrsta prihoda: lični dohodak supružnika, izvor: nije naznačeno
 5. 4.800 evra (neto iznos, 400 mesečno), vrsta prihoda: penzija roditelja, izvor: nije naznačeno
 6. 3.600 evra (neto iznos, 300 mesečno), vrsta prihoda: penzija roditelja, izvor: nije naznačeno

MLJANA NIKOLIĆ  

PRIJAVLJENE FUNKCIJE: 2

 1. Poslanica u Skupštini Kosova
 2. Spec. anesteziologije sa reanimatologijom, Kliničko-bolnički centar, Dom zdravlja

PRIJAVLJENA NEPOKRETNA IMOVINA: 60.000 evra

 1. Stan 1/3, 64 m2 u vrednosti od 30,000 evra, poreklo imovine: nasledstvo, godina sticanja: 2019, vlasništvo: roditelj
 2. Stan, 56 m2 u vrednosti od 30.000 evra, poreklo imovine: kupljen, godina sticanja: 2016, vlasništvo: podnosilac prijave

PRIJAVLJENA POKRETNA IMOVINA: 6,000 evra

 1. Auto u vrednosti od 3,000 evra, godina sticanja – 2012, poreklo imovine: nasledstvo, vlasništvo: roditelj
 2. Auto u vrednosti od 3,000 evra, godina sticanja – 2019, poreklo imovine: kupovina, vlasništvo: podnosilac prijave

 PRIJAVLJENA UŠTEĐEVINA U FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA: 13.268 evra + 30.219 dinara

 1. 150 evra, institucija: „NLB“, Severna Mitrovica, vlasnik – podnosilac prijave
 2. 13.118 evra, institucija: „NLB“, Severna Mitrovica, vlasnik – podnosilac prijave
 3. 30.219 dinara, institucija: Komercijalna banka, Severna Mitrovica, vlasnik – podnosilac prijave

PRIJAVLJENI GODIŠNJI PRIHODI: 30.149 evra

 1. 18.149 evra (neto iznos, 1.512 mesečno), vrsta prihoda: plata podnosioca prijave, izvor: poslanik
 2. 12.000 evra (neto iznos, 1.000 mesečno), vrsta prihoda: plata podnosioca prijave, izvor: KBC DZ

MILOŠ PEROVIĆ

PRIJAVLJENE FUNKCIJE: 1

 1. Poslanik u Skupštini Kosova

PRIJAVLJENA NEPOKRETNA IMOVINA: 155.000 evra

 1. Kuća, 130 m2 u vrednosti od 70,000 evra, poreklo imovine: nasledstvo, godina sticanja: 1987, vlasništvo: roditelj
 2. Stan, 51 m2 u vrednosti od 25,000 evra, poreklo imovine: kupovina, godinja sticanja: 2005, vlasništvo: roditelj
 3. Vikendica, 80 m2 u vrednosti od 25.000 evra, poreklo imovine: kupovina, godina sticanja 2008, vlasništvo: podnosilac prijave
 4. Stan, 41 m2 u vrednosti od 35.000 evra, poreklo imovine: kupovina, godina sticanja: 2019, vlasništvo: podnosilac prijave

PRIJAVLJENA POKRETNA IMOVINA:/

PRIJAVLJENI GODIŠNJI PRIHODI: 38.986 evra

 1. 1,033 evra (neto iznos; pretpostavlja se da se radi o mesečnom iznosu, u tom slučaju godišnji prihod bi po ovoj stavki iznosio 12.396 evra, prim. red.), vrsta prihoda: plata podnosioca prijave, izvor: „plata“
 2. 650 evra (neto iznos; pretpostavlja se da se radi o mesečnom iznosu, u tom slučaju godišnji prihod bi po ovoj stavki iznosio 7.800 evra, prim. red.), vrsta prihoda: plata podnosioca prijave, izvor: „plata“
 3. 1.420 evra (neto iznos; pretpostavlja se da se radi o mesečnom iznosu, u tom slučaju godišnji prihod bi po ovoj stavki iznosio 17.040 evra, prim. red.), vrsta prihoda: plata podnosioca prijave, izvor: Skupština
 4. 1.150 evra, (neto iznos, 95 mesečno), vrsta prihoda: penzija roditelja, izvor: „budžet“
 5. 600 evra (neto iznos, 50 mesečno), vrsta prihoda: stipendija roditelja, izvor: Trepča

JASMINA DEDIĆ

 PRIJAVLJENE FUNKCIJE: 2

 1. Poslanica u Skupštini Kosova
 2. Prosvetni savetnik, Školska uprava

PRIJAVLJENA NEPOKRETNA IMOVINA: 80.000 evra

 1. Stan, 36 m2 u vrednosti od 25.000 evra, poreklo imovine: kupovina, godina sticanja: 2008, vlasništvo: supružnik
 2. Stan, 46 m2 u vrednosti od 25.000 evra, poreklo imovine: poklon, godina sticanja: 2010, vlasništvo: podnosilac prijave
 3. Stan, 64 m2 u vrednosti od 30.000 evra, poreklo imovine: dobijen od radne ustanove, godina sticanja: 1981, vlasništvo: roditelj

PRIJAVLJENA POKRETNA IMOVINA: 4.000 evra

 1. Auto u vrednosti od 4.000 evra, godina sticanja svojine: 2014, poreklo imovine: kupovina, vlasništvo: supružnik

PRIJAVLJENE FINANSIJSKE OBAVEZE PREMA PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA: 10.000 evra kredita

 1. Kredit u vrednosti od 10.000 evra, svrha: nije naznačeno, trajanje kredita: 3 godine, obaveza supružnika

PRIJAVLJENA UŠTEĐEVINA U FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA: 550 (valuta nije precizirana)

 1. 550, institucija: nije naznačeno, Mitrovica, vlasnik: podnosilac prijave

PRIJAVLJENI GODIŠNJI PRIHODI: 26.560 evra

 1. 10.800 evra (neto iznos, 900 mesečno), vrsta prihoda: plata podnosioca prijave, izvor: Školska uprava
 2. 4.080 evra (neto iznos, 340 mesečno) vrsta prihoda: plata supružnika, izvor: Opština
 3. 7.600 evra (neto iznos, 633 mesečno) vrsta prihoda: penzija supružnika, izvor: MUP
 4. 4.080 evra (neto iznos, 340 mesečno) vrsta prihoda: plata deteta, izvor: opština

LJUBINKO KARADŽIĆ

PRIJAVLJENE FUNKCIJE: 1

 1. Poslanik u Skupštini Kosova

PRIJAVLJENA NEPOKRETNA IMOVINA: 1.550.000 evra

 1. Kuća, 140 m2 u vrednosti od 100.000 evra, poreklo imovine: nasleđe, godina sticanja: 2005, vlasništvo: podnosilac prijave
 2. Zemlja, 25.700 m2 u vrednosti od 1.300.000 evra, poreklo imovine: nasleđe, godina sticanja: 2016, vlasništvo: podnosilac prijave
 3. Šuma, 1.800 m2 u vrednosti od 90.000 evra, poreklo imovine: nasleđe, godina sticanja: 2016, vlasništvo: zajedničko
 4. Stan, 58 m2 u vrednosti od 60.000 evra, poreklo imovine: stambeni kredit, godina sticanja: 2019, vlasništvo: zajedničko

PRIJAVLJENA POKRETNA IMOVINA: 18.000 evra

 1. Auto u vrednosti od 18.000 evra, godina sticanja: 2018, poreklo imovine: stečeno, vlasništvo: podnosilac prijave

PRIJAVLJENE FINANSIJSKE OBAVEZE PREMA PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA: 30.000 evra kredita

 1. Kredit u vrednosti od 30.000 evra, svrha: stambeni, trajanje kredita: 6 godina, obaveza supružnika

PRIJAVLJENA UŠTEĐEVINA U FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA:  6.000 (valuta nije precizirana)

 1. 2.000, institucija: Komercijalna banka, Gračanica, vlasnik: podnosilac prijave
 2. 4.000, institucija: Komercijalna banka, Gračanica, vlasnik: supruga

PRIJAVLJENI GODIŠNJI PRIHODI: 26.000 evra

 1. 13.000 evra (neto iznos, 1.083 mesečno), vrsta prihoda: zarada podnosioca prijave, izvor: „radni odnos“
 2. 13.000 evra (neto iznos, 1.083 mesečno), vrsta prihoda: zarada supružnika, izvor: „radni odnos“

SLAVKO SIMIĆ

PRIJAVLJENE FUNKCIJE: 1

 1. Potpredsednik Skupštine Kosova

PRIJAVLJENA NEPOKRETNA IMOVINA: /

PRIJAVLJENA NEPOKRETNA IMOVINA: 7.000 evra

 1. Auto u vrednosti od 7.000 evra, godina sticanja: 2015, poreklo imovine: poklon, vlasništvo: podnosilac prijave

PRIJAVLJENE FINANSIJSKE OBAVEZE PREMA PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA: /

PRIJAVLJENA UŠTEĐEVINA U FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA: 73.672 evra

 1. 57.831 evro, institucija: Komercijalna banka, Zvečan, vlasništvo: zajedničko
 2. 15.841 evra, institucija: Rajfajzen banka, Mitrovica, vlasništvo: zajedničko

PRIJAVLJENI GODIŠNJI PRIHODI: 29.526 evra

 1. 22.176 evra (neto iznos, 1.848 mesečno), vrsta prihoda: plata podnosioca prijave, izvor: Skupština
 2. 7.350 evra (neto iznos, 565 mesečno), vrsta prihoda: plata supruge, izvor: obdanište

ZORAN MOJSILOVIĆ

PRIJAVLJENE FUNKCIJE: 2

 1. Poslanik u Skupštini Kosova,
 2. Sportski radni, Sportski centar Mitrovica

PRIJAVLJENA NEPOKRETNA IMOVINA: 106.000 evra

 1. Stan, 64 m2 u vrednosti od 32.000 evra, poreklo imovine: lično, godina sticanja: 2009, vlasništvo: podnosilac prijave
 2. Stan, 64 m2 u vrednosti od 32.000 evra, poreklo imovine: nasledstvo, godina sticanja: 2016, vlasništvo: supruga
 3. Stan, 30 m2 u vrednosti od 18.000 evra, poreklo imovine: lično, godina sticanja: 2018, vlasništvo: zajedničko
 4. Stan, 40 m2 u vrednosti od 24.000 evra, poreklo imovine: lično, godina sticanja: 2018, vlasništvo: zajedničko

 PRIJAVLJENA NEPOKRETNA IMOVINA: 11.000 evra

 1. Automobil u vrednosti od 7.400 evra, godina sticanja: 2017, poreklo imovine: lično, vlasništvo: podnosilac prijave
 2. Automobil u vrednosti od 3.600 evra, godina sticanja: 2019, poreklo imovine: lično, vlasništvo: podnosilac prijave

PRIJAVLJENE FINANSIJSKE OBAVEZE PREMA PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA: 15.178 evra

 1. Kredit u vrednosti od 15.000 evra, svrha: kupovina stana, trajanje kredita: 12.02.2020 – 01.09.2021, obaveza podnosioca prijave
 2. 178 evra, svrha: “lični troškovi”, trajanje: 12 meseci, obaveza podnosioca prijave

PRIJAVLJENA UŠTEĐEVINA U FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA:  5.330 evra

 1. 5.330 evra, institucija: TEB Banka, Priština, vlasništvo: podnosilac prijave

PRIJAVLJENI GODIŠNJI PRIHODI: 30.275 evra

 1. 18.752 evra (neto iznos, 1.442 mesečno), vrsta prihoda: plata podnosioca prijave, izvor: Skupština Kosova
 2. 6.101 evra (neto iznos, 508 mesečno), vrsta prihoda: plata podnosioca prijave, izvor: Sportski centar Severna Mitrovica
 3. 5.422 evra (neto iznos, 451 mesečno), vrsta prihoda: plata supruge, izvor: Zdravstvo

VERICA ĆERANIĆ 

PRIJAVLJENE FUNKCIJE: 2

 1. Poslanica u Skupštini Kosova
 2. Ekonomista, Nacionalna služba za zapošljavanje

 PRIJAVLJENA NEPOKRETNA IMOVINA: 67.000 evra

 1. Stan, 56 m2 u vrednosti od 25.000 evra, poreklo imovine: nasleđe od roditelja, godina sticanja: 2016, vlasništvo: supružnik
 2. Kuća, 48 m2 sa 10.7 ari zemlje u vrednosti od 42.000 evra, poreklo imovine: nasleđe od roditelja, godina sticanja: 2016, vlasništvo: supružnik (napomena podnosioca prijave: od ukupne povrišine kuće u vlasništvu supružnika, polovina pripada sestri supruga)
 3. Stan, 46.57 m2, vrednost nije navedena, poreklo imovine: službeni stan za korišćenje, godina sticanja: 2009, vlasništvo: podnosilac prijave

PRIJAVLJENA POKRETNA IMOVINA: 4.000 evra

 1. Automobil u vrednosti od 4.000 evra, godina sticanja: 2014, poreklo imovine: poklon od roditelja, vlasništvo: podnosilac prijave

PRIJAVLJENE FINANSIJSKE OBAVEZE PREMA PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA: 9.634 evra

 1. Kredit u vrednosti od 7.030 evra, svrha: kredit, trajanje kredita: 12 meseci, obaveza podnosioca prijave
 2. 464 evra, dozvoljeni minus, obaveza podnosioca prijave
 3. 540 evra, kreditna kartica, obaveza podnosioca prijave
 4. 1.600 evra, dozvoljeni minus, obaveza podnosioca prijave

PRIJAVLJENA UŠTEĐEVINA U FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA:  30.061 (valuta nije precizirana)

 1. 28,929, institucija: NLB; Mitrovica, vlasništvo: podnosilac prijave
 2. 806, institucija: NLB; Mitrovica, vlasništvo: podnosilac prijave
 3. 326, institucija: NLB, Mitrovica, vlasništvo: deca

Napomena podnosioca prijave: dve pozajmice date tokom 2018. godine, u vrednosti od 2.8000 evra, odnosno 1.500 evra

PRIJAVLJENI GODIŠNJI PRIHODI: 37.847 evra

 1. 17.407 evra (neto iznos, 1.450 mesečno), vrsta prihoda: plata podnosioca prijave, izvor: Skupština Kosova
 2. 14.400 evra (neto iznos, 1.200 mesečno), vrsta prihoda: zarada podnosioca prijave, izvor: NSZ
 3. 5.200 evra (neto iznos, 433 mesečno), vrsta prihoda: zarada supružnika, izvor: ZZJZ
 4. 840 evra (nesto iznos), vrsta prihoda: naknada-stažiranje za dete, izvor: Žerovnica prevoz d.o.o.

Tekst je nastao u okviru projekta „Fact-check it out“ koji realizuje Crno beli svet (CBS).
Ovaj grant je podržan od strane ‘Programa civilnog društva za Albaniju i Kosovo‘, koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Norveške i upravlja Kosovska fondacija za civilno društvo (KCSF) u partnerstvu sa Partneri Albanija za promene i razvoj (PA). Sadržaj i iznesene preporuke ne predstavljaju zvaničan stav Ministarstva spoljnih poslova Norveške niti Kosovske fondacije za civilno društvo (KCSF).

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Preporučeno