Connect with us

Članci

Monopol na tržištu nafte garantuje prihode od preko 15 miliona evra godišnje

Avatar

Published

on

Pišu: Kastriot Berisha, Behar Mustafa

Izvor: Kallxo (Tekst je izvorno preveden sa albanskog i nije lektorisan)

Očekuje se da će kompanija koja će imati monopol na obeležavanje / markiranje nafte u roku od godinu dana zaraditi milione evra. Ako Ministarstvo trgovine i industrije (MTI) angažuje kompaniju za markiranje derivata nafte, kako je predviđeno Administrativnim uputstvima o kontroli i kvalitetu tečnih naftnih goriva, cena nafte će porasti, jer je predviđeno plaćanje tarife za svaki markirani litar.

MTI nije objavilo troškove koje preduzeća moraju platiti po markiranom litru, ali KALLXO.com je istražio da li zemlje u regionu primenjuju takvu praksu.

Albanija je u prošlosti primenjivala markiranje nafte, obavezujući preduzeća da plaćaju 7.1 lek za svaki markirani litar ili 5 centi.

Podaci Kosovske carine kažu da je 2019. godine uvezeno 618 miliona litara nafte, dok je 2020. na Kosovo uvezeno 602 miliona litara nafte.

Ako za osnovu uzmemo cenu plaćenu u Albaniji, odnosno 5 centi po litru i pomnožimo je sa količinom nafte koja je uvezena na Kosovo 2020. godine, ispada da će kompanija koja će imati monopol ostvariti prihode od oko 30 miliona evra.

Pod pretpostavkom da će cena za markiranje tečnih goriva na Kosovu biti upola jeftinija, odnosno samo 2.5 centi po litru, sledi da će kompanija imati zagarantovani godišnji prihod od 15 miliona evra. Dnevni prihodi od markiranja nafte iznosiće oko 40 hiljada evra, pod pretpostavkom da će na Kosovu markiranje po litru koštati samo 2.5 centi ili 50% jeftinije nego u Albaniji.

Po ceni od samo 2.5 centi po litri, kompanija koja će obezbediti monopol na 5 godina ostvariće prihod od 75 miliona evra.

Ministarstvo trgovine i industrije je Administrativnim uputstvom o kontroli i kvalitetu tečnih naftnih goriva predvidelo stvaranje novog monopola. Ovim administrativnim uputstvom predviđeno je da MTI ugovori samo jednog operatora za markiranje derivata nafte na period od 5 godina, sa mogućnošću produžetka na još 5 godina.

Markiranjem goriva MTI će osigurati da se kvalitet goriva verifikuje i da su izmirene carinske dažbine. To se postiže ubrizgavanjem jedinstvenih i posebnih proizvoda za markiranje u tečne naftne derivate, verifikujući da li su goriva proverena u smislu kvaliteta i da li su izmirene carinske i akcizne dažbine.

Član 54, koji se bavi markiranjem goriva, predviđa ugovaranje tela koje će markirati ove proizvode.

Tačka 17 ovog člana predviđa ugovaranje tela za celu teritoriju Kosova.

„MTI će ovlastiti i ugovoriti samo jedno (1) telo za teritoriju Republike Kosovo za markiranje tečnih derivata nafte i nadgledanje markiranja, kako bi se obezbedila jednoobraznost nadgledanja markiranja proizvoda u celoj Republici Kosovo i identifikovali i nadgledali svi tečni derivati nafte“, navedeno je u tački 17, člana 54.

Dok je tačkom 15 utvrđeno trajanje ovlašćenja, kao i uslovi za produžetak ovlašćenja.

„Period važenja imenovanja i ugovornog angažovanja tela ili ugovorne strane za markiranje i nadgledanje na celoj teritoriji Republike Kosovo iznosi pet (5) godina, uz mogućnost produžetka. Za nastavak imenovanja i angažovanja, telo ili ugovorna strana za markiranje podnosi zahtev 60 dana pre isteka roka za imenovanje, ispunjavajući time sve preliminarne uslove i kriterijume sa tehnološkog i operativnog aspekta“, navodi se u prvom delu tačke 15.

Ovo uputstvo predviđa da će troškove markiranja snositi privredni subjekti.

„Troškove nastale tokom procesa markiranja i nadgledanja snosi subjekat koji podlaže ovom postupku“, navodi se u tački 19, člana 54 ovog administrativnog uputstva.

U izjavi za KALLXO.com, predsednik Kosovske uprave za konkurenciju, Valjon Prestreši rekao je da će videti da li je to administrativno uputstvo u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti konkurencije.

„Ova ekonomska politika koju Ministarstvo trgovine i industrije sprovodi radi monopolizacije određenih tržišta, poklapa se sa recidivističkom politikom planske privrede, koja je otvoreno govoreći, ako se dokaže kao takva, u suprotnosti sa Ustavom Republike Kosovo, kao tržišne privrede sa slobodnom konkurencijom. Danas sam ovlastio sekretarijat AUK-a da hitno pokrene postupak preliminarne istrage“, rekao je Prestreši.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Preporučeno