Connect with us

Shqip

Prona dhe të ardhurat e deputetëve të Listës Serbe në Kuvendin e Kosovës

Avatar

Published

on

Agjencia e Kosovës Kundër Korrupsionit ka publikuar raporte për pasurinë e zyrtarëve të lartë publik në Kosovë për vitin 2019. Në përputhje me legjislacionin në Kosovë, këta zyrtar janë të detyruar të raportojnë në agjenci mbi baza vjetore për gjendjen e pasurisë së tyre, si dhe pasurinë e anëtarëve të familjes.

Zyrtarëve publik u kërkohet të raportojnë pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme, aksionet në shoqëritë tregtare, letrat me vlerë, paratë e kursyera në banka dhe institucionet tjera financiare, borxhet ndaj personave fizik dhe juridik, si dhe të ardhurat vjetore, si të tyre ashtu edhe anëtarëve të familjes.

Në vijim mund të lexoni çfarë prone dhe të ardhura kanë raportuar deputetët serbë në Kuvendin e Kosovës. Informacioni i paraqitur në tekst është marrë nga deklaratat e pasurisë të paraqitura në këtë agjenci.

Teksti i lidhur: Prona dhe të ardhurat e kryetarëve të 10 komunave serbe në Kosovë

BRANISLAV NIKOLIĆ

FUNKSIONET E RAPORTUARA: 1

 1. Deputet, Kuvendi i Kosovës

PRONA E PALUAJTSHME E RAPORTUAR: 258,500 euro

 1. Shtëpi, 320 m2, me vlerë 100.000 euro, origjina e pasurisë: “fitimi nga puna në Afganistan”, viti i përfitimit: 2009, në pronësi të: aplikuesi
 2. Objekti i pikës së karburantit dhe parcela 25,53 ari me vlerë 158.500 euro, origjina e pasurisë: aktvendimi i gjykatës P.BR 36/2018, viti i përfitimit: 2018, në pronësi të: përbashkët

PRONA E LUAJTSHME E RAPORTUAR:  /

DETYRIMET FINANCIARE TË RAPORTUARA NDAJ PERSONAVE FIZIK DHE JURIDIK: 35.000 euro kredi

 1. Kredi me vlerë 25.000 euro, qëllimi: “blerje e këllëpit”, kohëzgjatja e kredisë: 27.11.2018-27.11.2021, detyrim i aplikuesit
 2. Kredi me vlerë 10.000 euro, qëllimi: rregullimi i shtëpisë, kohëzgjatja e kredisë: 11.11.2016-01.11.2021, detyrimi i bashkëshortit

KURSIMET E RAPORTUARA NË INSTITUCIONET FINANCIARE:  77.825,19 (valuta nuk është specifikuar)

 1. 77.825,19, institucioni: NLB, Shtërpcë, pronar: aplikuesi

TË ARDHURAT VJETORE TË DEKLARUARA: 17,345 euro

 1. 10.867 (shuma neto, 905 në muaj), lloji i të ardhurave – paga e aplikantit, burimi: Kabineti i Presidentit
 2. 6.478 (shuma neto, 539 në muaj), lloji i të ardhurave – paga e bashkëshortit, burimi: Komuna e Shtërpcës

IGOR SIMIĆ

FUNKSIONET E RAPORTUARA: 3

 1. Deputet, Kuvendi i Kosovës
 2. Kryetari i Bordit Mbikëqyrës, NP Mreža Most
 3. Asistent, Fakulteti Ekonomik

PRONA E PALUAJTSHME E RAPORTUAR: 35,000 euro  

 1. Banesë familjare, 45 m2, me vlerë 15.000 euro, origjina e pasurisë: blerja, viti i përfitimit: 2012, në pronësi të: përbashkët
 2. Hapësirë podrumi, 231 m2, me vlerë 20.000 euro, origjina e pasurisë: blerja/ kredi, viti i përfitimit: 2020, në pronësi të: përbashkët

PRONA E LUAJTSHME E RAPORTUAR:  /

DETYRIMET FINANCIARE TË RAPORTUARA NDAJ PERSONAVE FIZIK DHE JURIDIK: 55.000 euro kredi

 1. Kredi me vlerë 30.000 euro, qëllimi: borxhi bazuar në kredi, kohëzgjatja e kredisë: 03.2020-03.2024, detyrim i aplikuesit
 2. Kredi me vlerë 25.000 euro, qëllimi: borxhi bazuar në kredi, kohëzgjatja e kredisë: 09.2019-09.2026, detyrim i aplikuesit

KURSIMET E RAPORTUARA NË INSTITUCIONET FINANCIARE: 10.688 euro + 115.000 dinarë

 1. 10.688,00 euro, institucioni: NLB, Mitrovicë e Veriut, pronari: aplikuesi
 2. 40.000 dinarë, institucioni: Banka Komerciale, Mitrovicë e Veriut, pronari: aplikuesi
 3. 60.000 dinarë, institucioni: Posta, Mitrovica e Veriut, pronare, aplikuese
 4. 15.000 dinarë, institucioni: Banka Komerciale, Mitrovicë e Veriut, pronari: bashkëshorti

TË ARDHURAT VJETORE TË DEKLARUARA: 40,072 euro

 1. 19.962 EUR (shuma neto, 1.663 në muaj), lloji i te ardhurave: kompensimi për aplikantin, burimi: Kuvendi i Kosovës
 2. 4.060 euro (shuma neto, 338 në muaj), lloji i te ardhurave: kompensimi për aplikantin, burimi: NP Mreža Most
 3. 9.050 euro (shuma neto, 754 në muaj), lloji i te ardhurave: paga e aplikantit, burimi: Fakulteti Ekonomik
 4. 7.000 euro (shuma neto, 583 në muaj), lloji i te ardhurave: paga e bashkëshortit, burimi: Shkollë e mjekësisë

IVAN TODOSIJEVIĆ

FUNKSIONET E RAPORTUARA: 1

 1. Deputet në Kuvendin e Kosovës

PRONA E PALUAJTSHME E RAPORTUAR: 136.000 euro

 1. Shtëpi familjare, 150 m2, me vlerë 80.000 euro, origjina e pasurisë: ndërtim, viti i përfitimit: 1970, në pronësi të: prindit
 2. Banesë, 47 m2, me vlerë 56.000 euro, origjina e pasurisë: blerja, viti i përfitimit: 2017, në pronësi të: aplikuesi

PRONA E LUAJTSHME E RAPORTUAR: 29.000 euro

 1. Veturë, me vlerë 10.000 euro, viti i fitimit: 2018, origjina e pasurisë: blerje, pronësia: bashkëshortja
 2. Veturë, me vlerë 19.000 euro, viti i fitimit: 2017, origjina e pasurisë: blerje, pronësia: aplikuesi

KURSIMET E RAPORTUARA NË INSTITUCIONET FINANCIARE: 3.000 (valuta nuk është specifikuar)

 1. 3.000, institucioni: NLB, KM, pronar: aplikuesi

TË ARDHURAT VJETORE TË DEKLARUARA: 55.740 euro (të ardhurat vjetore të vlerësuara)

 1. 1.420 euro (shuma neto; supozohet se është një shumë mujore dhe të ardhurat vjetore do të ishin 17,040 euro, vërejtje e red), lloji i të ardhurave: paga e aplikantit, burimi: Kuvendi
 2. 5.700 euro (shuma neto, , 475 në muaj), , lloji i te ardhurave: të ardhurat personale të aplikuesit, burimi: “paga”
 3. 16.200 euro (shuma neto, , 1350 në muaj), , lloji i te ardhurave: nuk tregohet por thuhet se është e aplikantit, burimi: “postarsa ba”
 4. 8.400 euro (shuma neto, , 700 në muaj), , lloji i te ardhurave: të ardhurat personale të bashkëshortit, burimi: e paspecifikuar
 5. 4.800 euro (shuma neto, , 400 në muaj), , lloji i te ardhurave: pensioni i prindit, burimi: e paspecifikuar
 6. 3.600 euro (shuma neto, , 300 në muaj), , lloji i te ardhurave: pensioni i prindit, burimi: e paspecifikuar

MLJANA NIKOLIĆ  

FUNKSIONET E RAPORTUARA: 2

 1. Deputete në Kuvendin e Kosovës
 2. Spec. e anesteziologjisë me reanimacion, Qendra Spitalore Klinike, Shtëpia e shëndetit

PRONA E PALUAJTSHME E RAPORTUAR: 60.000 euro

 1. Banesë 1/3, 64 m2, me vlerë 30,000 euro, origjina e pasurisë: trashëgim, viti i përfitimit: 2019, në pronësi të: prindit
 2. Banesë, 56 m2, me vlerë 30.000 euro, origjina e pasurisë: e blerë, viti i përfitimit: 2016, në pronësi të: aplikuesi

PRONA E LUAJTSHME E RAPORTUAR: 6,000 euro

 1. Veturë, me vlerë 3,000 euro, viti i fitimit – 2012, origjina e pasurisë:: trashëgim, pronësia: prindit
 2. Veturë, me vlerë 3,000 euro, viti i fitimit – 2019, origjina e pasurisë:: blerje, pronësia: aplikuesi

 KURSIMET E RAPORTUARA NË INSTITUCIONET FINANCIARE: 13.268 euro + 30.219 dinarë

 1. 150 euro, institucioni: “NLB”, Mitrovica e Veriut, pronar – aplikuesja
 2. 13.118 euro, institucioni: “NLB”, Mitrovica e Veriut, pronar – aplikuesja
 3. 30.219 dinarë, institucioni: Banka komerciale, Mitrovica e Veriut, pronar– aplikuesja

TË ARDHURAT VJETORE TË DEKLARUARA: 30.149 euro

 1. 18.149 euro (shuma neto, , 1512 në muaj), , lloji i te ardhurave: paga e aplikantit, burimi: deputet
 2. 12.000 EUR (shuma neto, 1.000 në muaj), lloji i te ardhurave: paga e aplikantit, burimi: KBC DZ

MILOŠ PEROVIĆ

FUNKSIONET E RAPORTUARA: 1

 1. Deputet në Kuvendin e Kosovës

PRONA E PALUAJTSHME E RAPORTUAR: 155.000 euro

 1. Shtëpi, 130 m2, me vlerë 70.000 euro, origjina e pasurisë: trashëgim, viti i përfitimit: 1987, në pronësi të: prindit
 2. Banesë, 51 m2, me vlerë 25,000 euro, origjina e pasurisë: blerja, viti i përfitimit: 2005, në pronësi të: prindit
 3. Shtëpi rekreative, 80 m2, me vlerë 25.000 euro, origjina e pasurisë: blerje, viti i përfitimit 2008, pronësia: aplikuesi
 4. Banesë, 41 m2, me vlerë 35.000 euro, origjina e pasurisë: blerja, viti i përfitimit: 2019, në pronësi të: aplikuesi

PRONA E LUAJTSHME E RAPORTUAR:/

TË ARDHURAT VJETORE TË DEKLARUARA: 38.986 euro

 1. 1,033 euro (shuma neto; supozohet se është një shumë mujore dhe të ardhurat vjetore do të ishin 12.396 euro, vërejtje e red), lloji i të ardhurave: paga e aplikantit, burimi: “paga”
 2. 650 euro (shuma neto; supozohet se është një shumë mujore dhe të ardhurat vjetore do të ishin 7.800 euro, vërejtje e red), lloji i të ardhurave: paga e aplikantit, burimi: “paga”
 3. 1.420 euro (shuma neto; supozohet se është një shumë mujore dhe të ardhurat vjetore do të ishin 17.040 euro, vërejtje e red), lloji i të ardhurave: paga e aplikantit, burimi: Kuvendi
 4. 1.150 euro, (shuma neto, 95 në muaj), lloji i te ardhurave: pensioni i prindit, burimi: “buxheti”
 5. 600 euro (shuma neto, 50 në muaj), lloji i te ardhurave: bursa e prindit, burimi: Trepça

JASMINA DEDIĆ

 FUNKSIONET E RAPORTUARA: 2

 1. Deputete në Kuvendin e Kosovës
 2. Këshilltare në arsim, Administrata e shkollës

PRONA E PALUAJTSHME E RAPORTUAR: 80.000 euro

 1. Banesë, 36 m2, me vlerë 25.000 euro, origjina e pasurisë: blerja, viti i përfitimit: 2008, në pronësi të: bashkëshorti
 2. Banesë, 46 m2, me vlerë 25.000 euro, origjina e pasurisë: e blerë, viti i përfitimit: 2010, në pronësi të: aplikuesi
 3. Banesë, 64 m2, me vlerë 30.000 euro, origjina e pasurisë: fituar nga institucioni i punës, viti i fitimit: 1981, në pronësi të: prindit

PRONA E LUAJTSHME E RAPORTUAR: 4.000 euro

 1. Veturë, me vlerë 4.000 euro, viti i fitimit të pronës: 2014, origjina e pasurisë: blerje, pronësia: bashkëshorti

DETYRIMET FINANCIARE TË RAPORTUARA NDAJ PERSONAVE FIZIK DHE JURIDIK: 10.000 euro kredi

 1. Kredi me vlerë 10.000 euro, qëllimi: e paspecifikuar, kohëzgjatja e kredisë: 3 vjet, detyrimi i bashkëshortit

KURSIMET E RAPORTUARA NË INSTITUCIONET FINANCIARE: 550 (valuta nuk është specifikuar)

 1. 550, institucioni: e paspecifikuar, Mitrovicë, pronari: aplikuesi

TË ARDHURAT VJETORE TË DEKLARUARA: 26.560 euro

 1. 10.800 euro (shuma neto, , 900 në muaj), , lloji i te ardhurave: paga e aplikantit, burimi: Administrata e shkollës
 2. 4.080 euro (shuma neto, 340 në muaj), , lloji i te ardhurave: paga e bashkëshortit, burimi: Komuna
 3. 7.600 euro (shuma neto, 633 në muaj), , lloji i te ardhurave: pensioni i bashkëshortit, burimi: MPB
 4. 4.080 euro (shuma neto, 340 në muaj), , lloji i te ardhurave: paga e fëmijës, burimi: komunë

LJUBINKO KARADŽIĆ

FUNKSIONET E RAPORTUARA: 1

 1. Deputet në Kuvendin e Kosovës

PRONA E PALUAJTSHME E RAPORTUAR: 1.550.000 euro

 1. Shtëpi, 140 m2, me vlerë 100.000 euro, origjina e pasurisë: trashëgim, viti i përfitimit: 2005, në pronësi të: aplikuesi
 2. Tokë, 25.700 m2, me vlerë 1.300.000 euro, origjina e pasurisë: trashëgim, viti i përfitimit: 2016, në pronësi të: aplikuesi
 3. Pyll, 1.800 m2, me vlerë 90.000 euro, origjina e pasurisë: trashëgim, viti i përfitimit: 2016, në pronësi të: përbashkët
 4. Banesë, 58 m2, me vlerë 60.000 euro, origjina e pasurisë: kredi për banesë, viti i përfitimit: 2019, në pronësi të: përbashkët

PRONA E LUAJTSHME E RAPORTUAR: 18.000 euro

 1. Veturë, me vlerë 18.000 euro, viti i fitimit: 2018, origjina e pasurisë: pronësia e fituar: aplikuesi

DETYRIMET FINANCIARE TË RAPORTUARA NDAJ PERSONAVE FIZIK DHE JURIDIK: 30.000 euro kredi

 1. Kredi me vlerë 30.000 euro, qëllimi: banim, kohëzgjatja e kredisë: 6 vjet, detyrimi i bashkëshortit

KURSIMET E RAPORTUARA NË INSTITUCIONET FINANCIARE:  6.000 (valuta nuk është specifikuar)

 1. 2.000, institucioni: Banka Komerciale, Graçanicë, pronari: aplikuesi
 2. 4.000, institucioni: Banka Komerciale, Graçanicë, pronari: bashkëshortja

TË ARDHURAT VJETORE TË DEKLARUARA: 26.000 euro

 1. 13.000 euro (shuma neto, , 1083 në muaj), , lloji i te ardhurave: kompensimi i aplikantit, burimi: “marrëdhënia e punës”
 2. 13.000 euro (shuma neto, , 1083 në muaj), , lloji i te ardhurave: kompensimi i bashkëshortit, burimi: “marrëdhënia e punës”

SLAVKO SIMIĆ

FUNKSIONET E RAPORTUARA: 1

 1. Zëvendës Kryetar i Kuvendit të Kosovës

PRONA E PALUAJTSHME E RAPORTUAR: /

PRONA E PALUAJTSHME E RAPORTUAR: 7.000 euro

 1. Veturë, me vlerë 7.000 euro, viti i fitimit: 2015, origjina e pasurisë: dhuratë, pronësia: aplikuesi

DETYRIMET FINANCIARE TË RAPORTUARA NDAJ PERSONAVE FIZIK DHE JURIDIK: /

KURSIMET E RAPORTUARA NË INSTITUCIONET FINANCIARE: 73.672 euro

 1. 57.831 euro, institucioni: Komercijalna banka, Zveçan, në pronësi të: përbashkët
 2. 15.841 euro, institucioni: Raiffeisen Banka, Mitrovicë, në pronësi të: përbashkët

TË ARDHURAT VJETORE TË DEKLARUARA: 29.526 euro

 1. 22.176 euro (shuma neto, 1.848 në muaj), lloji i te ardhurave: paga e aplikantit, burimi: Kuvendi
 2. 7.350 euro (shuma neto, 565 në muaj), lloji i te ardhurave: paga e bashkëshortes, burimi: kopshti i fëmijëve

ZORAN MOJSILOVIĆ

FUNKSIONET E RAPORTUARA: 2

 1. Deputet në Kuvendin e Kosovës,
 2. Punëtor i sportit, Qendra Sportive Mitrovicë

PRONA E PALUAJTSHME E RAPORTUAR: 106.000 euro

 1. Banesë, 64 m2, me vlerë 32.000 euro, origjina e pasurisë: personale, viti i përfitimit: 2009, në pronësi të: aplikuesi
 2. Banesë, 64 m2, me vlerë 32.000 euro, origjina e pasurisë: trashëgim, viti i përfitimit: 2016, në pronësi të: bashkëshortja
 3. Banesë, 30 m2, me vlerë 18.000 euro, origjina e pasurisë: personale, viti i përfitimit: 2018, në pronësi të: përbashkët
 4. Banesë, 40 m2, me vlerë 24.000 euro, origjina e pasurisë: personale, viti i përfitimit: 2018, në pronësi të: përbashkët

 PRONA E PALUAJTSHME E RAPORTUAR: 11.000 euro

 1. Automjeti, me vlerë 7.400 euro, viti i fitimit: 2017, origjina e pasurisë: personale, pronësia: aplikuesi
 2. Automjeti, me vlerë 3.600 euro, viti i fitimit: 2019, origjina e pasurisë: personale, pronësia: aplikuesi

DETYRIMET FINANCIARE TË RAPORTUARA NDAJ PERSONAVE FIZIK DHE JURIDIK: 15.178 euro

 1. Kredi me vlerë 15.000 euro, qëllimi: blerje e banesës, kohëzgjatja e kredisë: 12.02.2020 – 01.09.2021, detyrim i aplikuesit
 2. 178 euro, qëllimi: “shpenzime personale”, kohëzgjatja: 12 muaj, detyrim i aplikuesit

KURSIMET E RAPORTUARA NË INSTITUCIONET FINANCIARE:  5.330 euro

 1. 5.330 euro, institucioni: TEB Banka, Prishtinë, në pronësi të: aplikuesi

TË ARDHURAT VJETORE TË DEKLARUARA: 30.275 euro

 1. 18.752 euro (shuma neto, 1.442 në muaj), lloji i te ardhurave: paga e aplikantit, burimi: Kuvendi i Kosovës
 2. 6.101 euro (shuma neto, 508 në muaj), lloji i te ardhurave: paga e aplikantit, burimi: Qendra Sportive e Mitrovicës Veriore
 3. 5.422 euro (shuma neto, 451 në muaj), lloji i te ardhurave: paga e bashkëshortes, burimi: Shëndetësi

VERICA ĆERANIĆ 

FUNKSIONET E RAPORTUARA: 2

 1. Deputete në Kuvendin e Kosovës
 2. Ekonomiste, Shërbimi Kombëtar i Punësimit

 PRONA E PALUAJTSHME E RAPORTUAR: 67.000 euro

 1. Banesë, 56 m2, me vlerë 25.000 euro, origjina e pasurisë: trashëgim nga prindërit, viti i përfitimit: 2016, në pronësi të: bashkëshorti
 2. Shtëpi, 48 m2, me 10.7 ari tokë me vlerë 42.000 euro, origjina e pasurisë: trashëgim nga prindërit, viti i përfitimit: 2016, në pronësi të: bashkëshorti (shënimi i aplikantit: nga sipërfaqja e përgjithshme e shtëpisë në pronësi të bashkëshortit, gjysma i takon motrës së bashkëshortit)
 3. Banesë, 46,57 m2, vlera nuk është cekur, origjina e pasurisë: apartament zyrtar për përdorim, viti i blerjes: 2009, në pronësi të: aplikuesi

PRONA E LUAJTSHME E RAPORTUAR: 4.000 euro

 1. Automjeti, me vlerë 4.000 euro, viti i fitimit: 2014, origjina e pasurisë: dhuratë nga prindërit, pronësia: aplikuesi

DETYRIMET FINANCIARE TË RAPORTUARA NDAJ PERSONAVE FIZIK DHE JURIDIK: 9.634 euro

 1. Kredi me vlerë 7.030 euro, qëllimi: kredi, kohëzgjatja e kredisë: 12 muaj, detyrim i aplikuesit
 2. 464 euro, minus i lejuar, detyrimi i aplikuesit
 3. 540 euro, kartë krediti, detyrimi i aplikuesit
 4. 1.600 euro, minus i lejuar, detyrimi i aplikuesit

KURSIMET E RAPORTUARA NË INSTITUCIONET FINANCIARE:  30.061 (valuta nuk është specifikuar)

 1. 28,929, institucioni: NLB; Mitrovicë, pronësia: aplikuesi
 2. 806, institucioni: NLB; Mitrovicë, pronësia: aplikuesi
 3. 326, institucioni: NLB, Mitrovicë, pronësia: fëmijët

Shënimi i aplikantit: dy hua të dhëna gjatë vitit 2018, në vlerë prej 2,800 euro, respektivisht 1,500 euro

TË ARDHURAT VJETORE TË DEKLARUARA: 37.847 euro

 1. 17.407 euro (shuma neto, 1.450 në muaj), lloji i te ardhurave: paga e aplikantit, burimi: Kuvendi i Kosovës
 2. 14.400 euro (shuma neto, 1.200 në muaj), lloji i te ardhurave: kompensimi i aplikantit, burimi: SHKP
 3. 5.200 euro (shuma neto, , 433 në muaj), , lloji i te ardhurave: kompensimi i bashkëshortit, burimi: ZZJZ
 4. 840 euro, (shuma neto), lloji i te ardhurave: kompensim – puna praktike për fëmijën, burimi: Žerovnica prevoz d.o.o.

 

Ky tekst është bërë në kuadër të projektit “Fact-check it out”, i cili zbatohet nga Crno beli svet (CBS) [Bota bardh e zi].

Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (PA). Përmbajtja dhe rekomandimet e paraqitura nuk përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Preporučeno